Zactran

Zactran

Производител: Merial
Активна съставка: гамитромицин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zolvix

Zolvix

Производител: Elanco GmbH
Активна съставка: Липсва яснота

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zubrin

Zubrin

Производител: Intervet International B. V.
Активна съставка: тепоккалин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac 1 Bovis

Zulvac 1 Bovis

Производител: Zoetis Belgium SA
Активна съставка: инактивиран вирус на син език, серотип 1

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac 1 Ovis

Zulvac 1 Ovis

Производител: Zoetis Belgium SA
Активна съставка: инактивиран вирус на син език, серотип-1

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac 1+8 Bovis

Zulvac 1+8 Bovis

Производител: Zoetis Belgium SA
Активна съставка: инактивированный вирус блютанг, серотип 1, щам БТ-1/ALG2006/01 Е1 ПП, инактивированный вирус блютанг, серотип 8, щам БТ-8/bel2006/02

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac 1+8 Ovis

Zulvac 1+8 Ovis

Производител: Zoetis Belgium SA
Активна съставка: инактивированный вирус катаральной по свинете, овце, серотипы 1, щам БТ-1/ALG2006/01 /инактивированный вирус блютанг, серотип 8, щам БТ-8/BEL2006/02

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac 8 Bovis

Zulvac 8 Bovis

Производител: Zoetis Belgium SA 
Активна съставка: инактивиран вирус на син език, серотип 8, щам btv-8 / bel2006 / 02

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac 8 Ovis

Zulvac 8 Ovis

Производител: Zoetis Belgium SA
Активна съставка: инактивиран вирус на син език, серотип 8, щам btv-8 / bel2006 / 02

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zulvac Sbv

Zulvac Sbv

Производител: Zoetis Belgium SA
Активна съставка: Инактивиран вирус на Schmallenberg, щам BH80 / 11-4

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zuprevo

Zuprevo

Производител: Intervet International BV
Активна съставка: тилдипирозин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zycortal

Zycortal

Производител: Dechra Regulatory B.V.
Активна съставка: дезоксикортон пивалат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zoledronic Acid Medac

Zoledronic Acid Medac

Производител: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Активна съставка: монохидрат на золедроновата киселина

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zytiga

Zytiga

Производител: Janssen-Cilag International N.V.
Активна съставка: абаратер ацетат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zalasta

Zalasta

Производител: Krka
Активна съставка: оланзапин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zalmoxis

Zalmoxis

Производител: MolMed SpA
Активна съставка: Алогенни Т клетки, генетично модифициран с ретровирусни вектор кодиране за пресечен форма на човешка нисък афинитет нерв растежен фактор рецептор (ΔLNGFR) и херпес симплекс вирус тимидин киназа (HSV-TK Mut2)

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zinplava

Zinplava

Производител: Merck Sharp & Dohme B.V.
Активна съставка: bezlotoxumab

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zeffix

Zeffix

Производител: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Активна съставка: ламивудин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zomarist

Zomarist

Производител: Novartis Europharm Limited 
Активна съставка: вилдаглиптин, метформин хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zydelig

Zydelig

Производител: Gilead Sciences Ireland UC
Активна съставка: Idelalisib

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zyprexa

Zyprexa

Производител: Eli Lilly Nederland B.V.
Активна съставка: оланзапин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zelboraf

Zelboraf

Производител: Roche Registration GmbH
Активна съставка: vemurafenib

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zoely

Zoely

Производител: Theramex Ireland Limited
Активна съставка: Nomegestrol ацетат, естрадиол

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zarzio

Zarzio

Производител: Sandoz GmbH
Активна съставка: филграстим

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zyprexa Velotab

Zyprexa Velotab

Производител: Eli Lilly Nederland B.V.
Активна съставка: оланзапин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zypadhera

Zypadhera

Производител: Eli Lilly Nederland B.V.
Активна съставка: оланзапин памоат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zostavax

Zostavax

Производител: MSD VACCINS
Активна съставка: вирус на варицела-зостер (жив, атенюиран)

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zonegran

Zonegran

Производител: Eisai GmbH
Активна съставка: зонизамид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zepatier

Zepatier

Производител: Merck Sharp & Dohme B.V.
Активна съставка: днес компанията открива, развива, grazoprevir

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Zykadia

Zykadia

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: ceritinib

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency