Yarvitan

Yarvitan

Производител: Janssen Pharmaceutica N.V.
Активна съставка: Mitratapide

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Ypozane

Ypozane

Производител: Virbac S.A.
Активна съставка: осатерон ацетат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yentreve

Yentreve

Производител: Eli Lilly Nederland B.V.
Активна съставка: дулоксетин хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yervoy

Yervoy

Производител: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Активна съставка: Ипилимумаб

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yargesa

Yargesa

Производител: Piramal Critical Care B.V.
Активна съставка: миглустат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yellox

Yellox

Производител: PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o
Активна съставка: бромфенак натриев сескихидрат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yondelis

Yondelis

Производител: Pharma Mar S.A.
Активна съставка: трабектедин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Ytracis

Ytracis

Производител: CIS bio international
Активна съставка: итриев [90У] хлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yttriga

Yttriga

Производител: Eckert Ziegler Radiopharma GmbH
Активна съставка: итриев [90У] хлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Yasnal 5 Mg Film - Coated Tablets

Yasnal 5 Mg Film - Coated Tablets

Производител: KRKA, d.d. Novo Mesto
Активна съставка: Донепезил
Друга информация: 5 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yasnal 10 Mg Film - Coated Tablets

Yasnal 10 Mg Film - Coated Tablets

Производител: KRKA, d.d. Novo Mesto
Активна съставка: Донепезил
Друга информация: 10 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yanimo Respimat 2,5 Mcg/2,5 Mcg, Inhalation Solution

Yanimo Respimat 2,5 Mcg/2,5 Mcg, Inhalation Solution

Производител: Boehringer Ingelheim International GmbH
Активна съставка: olodaterol и бромид tiotropium
Друга информация: 2,5 mcg/2,5 mcg, inhalation solution

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yaz 0,02 Mg/3 Mg Film - Coated

Yaz 0,02 Mg/3 Mg Film - Coated

Производител: Bayer Pharma AG
Активна съставка: Этинилэстрадиол, Дроспиренон и естроген
Друга информация: 0,02 mg/3 mg film - coated

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ymana 5 Mg Film - Coated Tablets

Ymana 5 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Alkaloid-INT d.o.o.
Активна съставка: мемантин
Друга информация: 5 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ymana 10 Mg Film - Coated Tablets

Ymana 10 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Alkaloid-INT d.o.o.
Активна съставка: мемантин
Друга информация: 10 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ymana 15 Mg Film - Coated Tablets

Ymana 15 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Alkaloid-INT d.o.o.
Активна съставка: мемантин
Друга информация: 15 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ymana 20 Mg Film - Coated Tablets

Ymana 20 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Alkaloid-INT d.o.o.
Активна съставка: мемантин
Друга информация: 20 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yonistib 50 Mg Film - Coated Tablets

Yonistib 50 Mg Film - Coated Tablets

Производител: НЕОЛА ФАРМА ЕООД
Активна съставка: Бикалутамид
Друга информация: 50 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yasnal Q-tab 5 Mg Orodispersible Tablets

Yasnal Q-tab 5 Mg Orodispersible Tablets

Производител: KRKA, d.d. Novo Mesto
Активна съставка: Донепезил
Друга информация: 5 mg orodispersible tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yasnal Q-tab 10 Mg Orodispersible Tablets

Yasnal Q-tab 10 Mg Orodispersible Tablets

Производител: KRKA, d.d. Novo Mesto
Активна съставка: Донепезил
Друга информация: 10 mg orodispersible tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yasmin 0,03 Mg/3 Mg Film - Coated Tablets 

Yasmin 0,03 Mg/3 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Bayer Pharma AG
Активна съставка: Дроспиренон и естроген
Друга информация: 0,03 mg/3 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Yescarta

Yescarta

Производител: Kite Pharma EU B.V.
Активна съставка: ciloleucel axicabtagene

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency