Xense Anti-tobacco

Xense Anti-tobacco

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Xense Floor Surface (912548)

Xense Floor Surface (912548)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Xense Orange Fresh

Xense Orange Fresh

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Xense Rain

Xense Rain

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Xense Sanitary

Xense Sanitary

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Xeplion

Xeplion

Производител: Janssen-Cilag International N.V.
Активна съставка: палиперидон палмитат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xiapex

Xiapex

Производител: Swedish Orphan Biovitrum AB
Активна съставка: колагеназа Clostridium histolyticum

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xalkori

Xalkori

Производител: Pfizer Europe MA EEIG
Активна съставка: crizotinib

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xelevia

Xelevia

Производител: Merck Sharp & Dohme B.V.
Активна съставка: ситаглиптин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)

Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)

Производител: Nova Laboratories Ireland Limited
Активна съставка: 6-меркаптопурин монохидрат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xoterna Breezhaler

Xoterna Breezhaler

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: indacaterol, бромид Glycopyrronium

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xydalba

Xydalba

Производител: Allergan Pharmaceuticals International Ltd
Активна съставка: dalbavancin hcl

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xgeva

Xgeva

Производител: Amgen Europe B.V.
Активна съставка: денозумаб

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xultophy

Xultophy

Производител: Novo Nordisk A/S
Активна съставка: инсулин degludec, лираглутид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xolair

Xolair

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: омализумаб

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xeristar

Xeristar

Производител: Eli Lilly Nederland B.V.
Активна съставка: дулоксетин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xigduo

Xigduo

Производител: AstraZeneca AB
Активна съставка: метформина хидрохлорид, монохидрат dapagliflozin пропандиол

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xyrem

Xyrem

Производител: UCB Pharma Ltd
Активна съставка: натриев оксибат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xadago

Xadago

Производител: Zambon SpA
Активна съставка: сафинамид метансулфонат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xagrid

Xagrid

Производител: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Активна съставка: Anagrelide

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xarelto

Xarelto

Производител: Bayer AG
Активна съставка: ривароксабан

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xeljanz

Xeljanz

Производител: Pfizer Europe MA EEIG
Активна съставка: tofacitinib цитрат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xeloda

Xeloda

Производител: Roche Registration GmbH
Активна съставка: капецитабин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xenical

Xenical

Производител: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Активна съставка: орлистат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xigris

Xigris

Производител: Eli Lilly Nederland B.V.
Активна съставка: дротрекогин алфа (активиран)

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xiliarx

Xiliarx

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: вилдаглиптин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xofigo

Xofigo

Производител: Bayer AG
Активна съставка: радий Ra223 дихлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xtandi

Xtandi

Производител: Astellas Pharma Europe B.V.
Активна съставка: enzalutamide

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Xense Rain (qsr)

Xense Rain (qsr)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Xermelo

Xermelo

Производител: Ipsen Pharma
Активна съставка: телотристат etiprate

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency