Qsr Hi-temp Grill Cleaner (eu)

Qsr Hi-temp Grill Cleaner (eu)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Quadrisol

Quadrisol

Производител: VETCOOL B.V.
Активна съставка: ведапрофен

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Qtern

Qtern

Производител: Astra Zeneca AB
Активна съставка: Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Qutenza

Qutenza

Производител: Grunenthal GmbH
Активна съставка: капсаицин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Quinsair

Quinsair

Производител: Horizon Pharma Europe BV
Активна съставка: левофлоксацин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Qarziba (previously Dinutuximab Beta Eusa And Dinutuximab Beta Apeiron)

Qarziba (previously Dinutuximab Beta Eusa And Dinutuximab Beta Apeiron)

Производител: EUSA Pharma (Netherlands) BV
Активна съставка: dinutuximab бета

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Quadramet

Quadramet

Производител: CIS bio international
Активна съставка: самарий [153Sm] лексидронам пентанадиум

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Quintanrix

Quintanrix

Производител: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Активна съставка: Дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин, инактивированную Бордетелл магарешка кашлица, повърхностен антиген на вируса на хепатит в (РДНК), гемофильной инфекция тип B, полизахариди

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Quixidar

Quixidar

Производител: Glaxo Group Ltd.
Активна съставка: фондапаринукс натрий

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Qlaira  Film - Coated Tablets

Qlaira  Film - Coated Tablets

Производител: Bayer Pharma AG
Активна съставка: Естрадиол Диеногест
Друга информация: film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quietude  Syrup

Quietude  Syrup

Производител: BOIRON
Активна съставка:
Друга информация: syrup

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 100 Mg Film - Coated Tablets 

Quetiapine Accord 100 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 100 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 200 Mg Film - Coated Tablets 

Quetiapine Accord 200 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 200 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 300 Mg Film - Coated Tablets 

Quetiapine Accord 300 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 300 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quodixor 150 Mg Film - Coated Tablets 

Quodixor 150 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Alvogen IPCo S.ar.l
Активна съставка: Ибандронатом
Друга информация: 150 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiagen 25 Mg Film - Coated Tablets

Quetiagen 25 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Generics /UK/ Limited
Активна съставка:
Друга информация: 25 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiagen 100 Mg Film - Coated Tablets

Quetiagen 100 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Generics /UK/ Limited
Активна съставка:
Друга информация: 100 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiagen 150 Mg Film - Coated Tablets

Quetiagen 150 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Generics /UK/ Limited
Активна съставка:
Друга информация: 150 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiagen 200 Mg Film - Coated Tablets

Quetiagen 200 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Generics /UK/ Limited
Активна съставка:
Друга информация: 200 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiagen 300 Mg Film - Coated Tablets

Quetiagen 300 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Generics /UK/ Limited
Активна съставка:
Друга информация: 300 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quinapril/hydrochrolthiazide Aurobindo 10 Mg/12,5 Mg Film - Coated Tablets

Quinapril/hydrochrolthiazide Aurobindo 10 Mg/12,5 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Aurobindo Pharma Limited
Активна съставка: Хинаприл и диуретици
Друга информация: 10 mg/12,5 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quinapril/hydrochrolthiazide Aurobindo 20 Mg/12,5 Mg Film - Coated Tablets

Quinapril/hydrochrolthiazide Aurobindo 20 Mg/12,5 Mg Film - Coated Tablets

Производител: Aurobindo Pharma Limited
Активна съставка: Хинаприл и диуретици
Друга информация: 20 mg/12,5 mg film - coated tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quinapril/hydrochlorothiazide Aurobindo 20 Mg/25 Mg Film - Coated Tablets 

Quinapril/hydrochlorothiazide Aurobindo 20 Mg/25 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Aurobindo Pharma Limited
Активна съставка: Хинаприл и диуретици
Друга информация: 20 mg/25 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 50 Mg Prolonged - Release Tablets 

Quetiapine Accord 50 Mg Prolonged - Release Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 50 mg prolonged - release tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 200 Mg Prolonged - Release Tablets 

Quetiapine Accord 200 Mg Prolonged - Release Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 200 mg prolonged - release tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 300 Mg Prolonged - Release Tablets 

Quetiapine Accord 300 Mg Prolonged - Release Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 300 mg prolonged - release tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 400 Mg Prolonged - Release Tablets 

Quetiapine Accord 400 Mg Prolonged - Release Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 400 mg prolonged - release tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Accord 25 Mg Film - Coated Tablets 

Quetiapine Accord 25 Mg Film - Coated Tablets 

Производител: Accord Healthcare Limited
Активна съставка:
Друга информация: 25 mg film - coated tablets 

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Pharmathen . 50 Mg Prolonged-release Tablets

Quetiapine Pharmathen . 50 Mg Prolonged-release Tablets

Производител: Sandoz d.d.
Активна съставка: Quentiapine
Друга информация: 50 mg prolonged-release tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Quetiapine Pharmathen 150 Mg Prolonged-release Tablets

Quetiapine Pharmathen 150 Mg Prolonged-release Tablets

Производител: Sandoz d.d.
Активна съставка: Quentiapine
Друга информация: 150 mg prolonged-release tablets

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria