Gemstar Laser (905084)

Gemstar Laser (905084)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Glasscare 40

Glasscare 40

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Gloss Xpress

Gloss Xpress

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Gloss Xpress Plus

Gloss Xpress Plus

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Grease Express (914163)

Grease Express (914163)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greaseaway El 25

Greaseaway El 25

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greasecutter Extra (912119)

Greasecutter Extra (912119)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greasecutter Fast Foam

Greasecutter Fast Foam

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greasecutter Plus (904260)

Greasecutter Plus (904260)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greaselift (916369)

Greaselift (916369)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greaselift Rtu (eu)

Greaselift Rtu (eu)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Greasestrip Plus (904596)

Greasestrip Plus (904596)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Guardian Blitz

Guardian Blitz

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Guardian Clean

Guardian Clean

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Guardian Insure

Guardian Insure

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Guardian Plus (904736)

Guardian Plus (904736)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Guardian Salt Tablets

Guardian Salt Tablets

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Galafold

Galafold

Производител: Amicus Therapeutics Europe Limited
Активна съставка: ми-миластат хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Galvus

Galvus

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: вилдаглиптин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Ganfort

Ganfort

Производител: Allergan Pharmaceuticals Ireland
Активна съставка: биматопрост, Тимолол

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Gardasil

Gardasil

Производител: MSD VACCINS
Активна съставка: тип на човешки папиломен вирус 6 Л1 протеин на вируса hpv тип 11 Л1 протеин от човешки папиломен вирус тип 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Gardasil 9

Gardasil 9

Производител: MSD VACCINS
Активна съставка: човешка папиломавирусна ваксина [видове 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (рекомбинантна, адсорбирана)

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Gazyvaro

Gazyvaro

Производител: Roche Registration GmbH
Активна съставка: Обинутузумаб

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Genvoya

Genvoya

Производител: Gilead Sciences Ireland UC
Активна съставка: элвитегравир, кобицистат, emtricitabine, Tenofovir alafenamide

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Gilenya

Gilenya

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: финголимод хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Giotrif

Giotrif

Производител: Boehringer Ingelheim International GmbH
Активна съставка: afatinib

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Glidipion (previously Pioglitazone Actavis Group)

Glidipion (previously Pioglitazone Actavis Group)

Производител: Actavis Group PTC ehf   
Активна съставка: пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Gliolan

Gliolan

Производител: Medac GmbH
Активна съставка: 5-аминолевулинова киселина хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Glivec

Glivec

Производител: Novartis Europharm Limited
Активна съставка: иматиниб

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Glubrava

Glubrava

Производител: Takeda Pharma A/S
Активна съставка: метформина хидрохлорид пиоглитазона хидрохлорид

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency