Film-utile D

Film-utile D

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Finale Liquid (909642)

Finale Liquid (909642)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Finale Special

Finale Special

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Finale Ultra

Finale Ultra

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Flexigard Spray

Flexigard Spray

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Floorguard 30 (906223)

Floorguard 30 (906223)

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Floorguard Special 31

Floorguard Special 31

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Foam 1

Foam 1

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Foam 2

Foam 2

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Foamguard Hero 10

Foamguard Hero 10

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Foamguard Hero El 12

Foamguard Hero El 12

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Foamguard Hydro 10

Foamguard Hydro 10

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Foamguard Z

Foamguard Z

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Free Drain Powder

Free Drain Powder

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Freedrain

Freedrain

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Freezer Cleaner

Freezer Cleaner

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Freshcare 56

Freshcare 56

Производител: ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Ecolab

Fablyn

Fablyn

Производител: Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Активна съставка: Lasofoxifene тартрат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fabrazyme

Fabrazyme

Производител: Genzyme Europe B.V.
Активна съставка: агалсидаза бета

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fampyra

Fampyra

Производител: Biogen Netherlands B.V. 
Активна съставка: Fampridine

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fareston

Fareston

Производител: Orion Corporation
Активна съставка: торемифен

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Farydak

Farydak

Производител: Secura Bio Limited
Активна съставка: безводен панобиностат лактат

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Faslodex

Faslodex

Производител: AstraZeneca AB
Активна съставка: фулвестрант

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fasturtec

Fasturtec

Производител: Sanofi-aventis groupe 
Активна съставка: расбуриказа

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fendrix

Fendrix

Производител: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Активна съставка: повърхностен антиген на хепатит В

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Feraccru

Feraccru

Производител: Norgine B.V.
Активна съставка: железен малтол

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Ferriprox

Ferriprox

Производител: Apotex B.V.
Активна съставка: Деферипрон

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fertavid

Fertavid

Производител: Merck Sharp & Dohme B.V. 
Активна съставка: фолитропин бета

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fexeric

Fexeric

Производител: Akebia Europe Limited
Активна съставка: железен цитрат координационен комплекс

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency

Fiasp

Fiasp

Производител: Novo Nordisk A/S
Активна съставка: инсулин аспарт

Предлага се в: Европейски съюз
Език: български
Източник: EMA - European Medicines Agency