Цефалексин Калугерово 250 Mg твърди капсули х 12 X 16 X 20 X 28 X 200 X 500

Цефалексин Калугерово 250 Mg твърди капсули х 12 X 16 X 20 X 28 X 200 X 500

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Цефалексина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Цикложил 1% капки за очи, разтвор - 15 Ml

Цикложил 1% капки за очи, разтвор - 15 Ml

Производител: Алкон България ЕООД
Активна съставка: Cyclopentolate

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Цитарабин Стада 20 Mg/ml разтвор за инжекции/инфузии - 5ml X 10; - 2ml X 10

Цитарабин Стада 20 Mg/ml разтвор за инжекции/инфузии - 5ml X 10; - 2ml X 10

Производител: Stada Arzneimittel AG
Активна съставка: Цитарабин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Цитарабин Стада 50 Mg/ml разтвор за инжекции/инфузии - 20ml; 80ml X 1

Цитарабин Стада 50 Mg/ml разтвор за инжекции/инфузии - 20ml; 80ml X 1

Производител: Stada Arzneimittel AG
Активна съставка: Цитарабин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Цинаризин Фарма 25 Mg таблетки х 50; х 100; х 2000

Цинаризин Фарма 25 Mg таблетки х 50; х 100; х 2000

Производител: ФАРМА АД
Активна съставка: Циннаризин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Цефиксим Актавис 400 Mg филмирани таблетки X 5 X 7 X 10 X 14 X 20

Цефиксим Актавис 400 Mg филмирани таблетки X 5 X 7 X 10 X 14 X 20

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка: Цефиксим

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria