Униспир 100 Mg стомашно-устойчиви таблетки X 20

Униспир 100 Mg стомашно-устойчиви таблетки X 20

Производител: PHOS Pharma Ltd
Активна съставка: Ацетилсалициловата киселина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Униспир 325 Mg стомашно-устойчиви таблетки X 20

Униспир 325 Mg стомашно-устойчиви таблетки X 20

Производител: PHOS Pharma Ltd
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria