Салицилов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100 Ml

Салицилов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100 Ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Салицилова киселина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Салицилов спирт Гален-Фарма 2% дермален разтвор - 100 Ml

Салицилов спирт Гален-Фарма 2% дермален разтвор - 100 Ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Салицилова киселина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Салицилов спирт-Фло 1% дермален разтвор - 100 Ml

Салицилов спирт-Фло 1% дермален разтвор - 100 Ml

Производител: Флора-02 ЕООД
Активна съставка: Салицилова киселина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Сомазина 100 Mg/ml перорален разтвор - 30ml

Сомазина 100 Mg/ml перорален разтвор - 30ml

Производител: Ferrer Internacional S.A.
Активна съставка: Цитиколин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Соматостатин Eumedica 0.25 Mg прах и разтворител за инжекционен разтвор - 1ml X 1

Соматостатин Eumedica 0.25 Mg прах и разтворител за инжекционен разтвор - 1ml X 1

Производител: EUMEDICA SA
Активна съставка: Соматостатин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Софлуксен 20 Mg твърди капсули X 28

Софлуксен 20 Mg твърди капсули X 28

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Флуоксетин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Салицилов спирт Тони - М 1 % разтвор за кожа - 50ml; 100ml

Салицилов спирт Тони - М 1 % разтвор за кожа - 50ml; 100ml

Производител: ТОНИ-М ООД
Активна съставка: Салицилова киселина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Силицеа D10, D30, D1000 пилули - 10 G

Силицеа D10, D30, D1000 пилули - 10 G

Производител: Deutsche Homoopatihe-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&Co.KG
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Соматостатин Лиомарк 3 Mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор

Соматостатин Лиомарк 3 Mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор

Производител: Lyomark Pharma GmbH
Активна съставка: Соматостатин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Спаскуприл таблетки X 50

Спаскуприл таблетки X 50

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Солу-Медрол 250 Mg прах и разтворител за инжекционен разтвор

Солу-Медрол 250 Mg прах и разтворител за инжекционен разтвор

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Метилпреднизолон

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Суметролим 25 Mg/ Ml + 5 Mg / Ml сироп - 100 Ml

Суметролим 25 Mg/ Ml + 5 Mg / Ml сироп - 100 Ml

Производител: Egis Pharmaceuticals Public Limited Company
Активна съставка: Сулфаметоксазол и Триметоприм

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Структолипид 20 % емулсия за инфузия - 250ml X 10; 500ml X 12

Структолипид 20 % емулсия за инфузия - 250ml X 10; 500ml X 12

Производител: Fresenius Kabi AB
Активна съставка: Мастните емулсии

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

СКОРОВЕТ ФОРТЕ ЗА КУЧЕТА

СКОРОВЕТ ФОРТЕ ЗА КУЧЕТА

Производител: Биовет АД
Активна съставка: Фипронил И S - Метопрен
Друга информация: разтвор за прилагане върху ограничен участък - 67,0 mg, 134,0 mg, 268,0 mg, 402,0 mg; 60,3 mg, 120,6 mg, 241,2 mg и 361,8 mg

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

СКОРОВЕТ ФОРТЕ СПОТ - ОН, разтвор за прилагане върху ограничен участък при котките

СКОРОВЕТ ФОРТЕ СПОТ - ОН, разтвор за прилагане върху ограничен участък при котките

Производител: Биовет АД
Активна съставка: Фипронил, S - Метопрен
Друга информация: разтвор за прилагане върху ограничен участък - 50,0 mg; 60,0 mg

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)