Разтвор на Пиоктанин Гален-Фарма 2% дермален разтвор - 50 Ml

Разтвор на Пиоктанин Гален-Фарма 2% дермален разтвор - 50 Ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Methylrosaniline

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Риванолов разтвор-Фло 0.1% дермален разтвор - 100 Ml; 1000 Ml

Риванолов разтвор-Фло 0.1% дермален разтвор - 100 Ml; 1000 Ml

Производител: Флора-02 ЕООД
Активна съставка: Этакридина лактат

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Риванолов разтвор СЗ 0.1 % дермален разтвор - 100 Ml X 1000 Ml

Риванолов разтвор СЗ 0.1 % дермален разтвор - 100 Ml X 1000 Ml

Производител: Сайра Загоре" ООД"
Активна съставка: Этакридина лактат

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Риванол ВТ 0.1% дермален разтвор - 100ml; - 1000ml

Риванол ВТ 0.1% дермален разтвор - 100ml; - 1000ml

Производител: ВЕТА ФАРМА" АД"
Активна съставка: Этакридина лактат

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ранитидин Софарма 300 Mg филмирани таблетки х 30

Ранитидин Софарма 300 Mg филмирани таблетки х 30

Производител: СОФАРМА АД
Активна съставка: Ранитидин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Редормин 250 Mg/60 Mg филмирани таблетки х 20 х 60

Редормин 250 Mg/60 Mg филмирани таблетки х 20 х 60

Производител: Ewopharma International s.r.o.,
Активна съставка: Други хипнотици и успокоителни

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Риванолов разтвор Купро 0.1% разтвор дермален - 100 Ml; 1000 Ml

Риванолов разтвор Купро 0.1% разтвор дермален - 100 Ml; 1000 Ml

Производител: Купро 94" ООД"
Активна съставка: Йод

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ременс капки перорални, разтвор X 20 Ml X 50 Ml

Ременс капки перорални, разтвор X 20 Ml X 50 Ml

Производител: Richard Bittner AG
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Риванол Гален Фарма 0.1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Риванол Гален Фарма 0.1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Этакридина лактат

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Разтвор на пиоктанин Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 50 Ml

Разтвор на пиоктанин Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 50 Ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Methylrosaniline

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ринолекс 30 Mg/g+50 Mg/g маз за нос - 18g

Ринолекс 30 Mg/g+50 Mg/g маз за нос - 18g

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Симпатикомиметична, комбинация искл. кортикостероиди

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Рамигамма 10 Mg таблетки X 10; X 14; X 20; X 28; X 30; X 42; X 50; X 98; X 100

Рамигамма 10 Mg таблетки X 10; X 14; X 20; X 28; X 30; X 42; X 50; X 98; X 100

Производител: Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Розувастатин Тева 10 Mg филмирани таблетки

Розувастатин Тева 10 Mg филмирани таблетки

Производител: Тева Фармасютикълс България ЕООД
Активна съставка: Розувастатин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Розувастатин Тева 20 Mg филмирани таблетки

Розувастатин Тева 20 Mg филмирани таблетки

Производител: Тева Фармасютикълс България ЕООД
Активна съставка: Розувастатин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ровахол капсули стомашно-устойчиви, меки х 30

Ровахол капсули стомашно-устойчиви, меки х 30

Производител: Rowa Wagner GmbH & Co KG
Активна съставка: Other drugs for bile therapy

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Роватинекс капсули стомашно-устойчиви, меки х 30

Роватинекс капсули стомашно-устойчиви, меки х 30

Производител: Rowa Wagner GmbH & Co KG
Активна съставка: Конкремента на отделителната разтворители

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria