ОКСАЦИД 200mg твърди капсули х 10 х 14

ОКСАЦИД 200mg твърди капсули х 10 х 14

Производител: Ozone Laboratories BV
Активна съставка: Офлоксацин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Оксацид 400 Mg твърди капдули х 12

Оксацид 400 Mg твърди капдули х 12

Производител: Ozone Laboratories BV
Активна съставка: Офлоксацин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Остеобиос перорaлни капки, разтвор - 30 Ml

Остеобиос перорaлни капки, разтвор - 30 Ml

Производител: Интелект Фарма ЕООД
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

оules - 2.2ml X 10 Траумил S ампули за перорално приложение 2.2ml X 10

оules - 2.2ml X 10 Траумил S ампули за перорално приложение 2.2ml X 10

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Оксалиплатин Майлен 5 Mg/ml прах за инфузионен разтвор

Оксалиплатин Майлен 5 Mg/ml прах за инфузионен разтвор

Производител: Mylan S.A.S.
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Омегавен емулсия за инфузия

Омегавен емулсия за инфузия

Производител: Fresenius Kabi Deutschland GmbH-
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ОКСИТЕТРАЦИКЛИН МЕДИКАМЕНТОЗЕН ПРЕМИКС 500 Mg/g 500 Mg/g

ОКСИТЕТРАЦИКЛИН МЕДИКАМЕНТОЗЕН ПРЕМИКС 500 Mg/g 500 Mg/g

Производител: Фарма СИС ООД
Активна съставка: Окситетрациклин хидрохлорид
Друга информация: медикаментозен премикс - 500 mg/g

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)