Ментол Гален Фарма 2% маз - 10 G

Ментол Гален Фарма 2% маз - 10 G

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Ментол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Мепивастезин 30 Mg/ml инжекционен разтвор -1,7 Ml X 50

Мепивастезин 30 Mg/ml инжекционен разтвор -1,7 Ml X 50

Производител: 3M Deutschland GmbH
Активна съставка: Mepivacaine

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ментолов спирт Тони-М 1% разтвор за кожа - 50 Ml;- 100 Ml

Ментолов спирт Тони-М 1% разтвор за кожа - 50 Ml;- 100 Ml

Производител: ТОНИ-М ООД
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Моксиквин 400 Mg филмирани таблетки X 5 X 7 X 10

Моксиквин 400 Mg филмирани таблетки X 5 X 7 X 10

Производител: Alvogen IPCo S.ar.l
Активна съставка: Моксифлоксацин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Мовалис 15mg/1,5ml инжекционен разтвор X 5 X 10

Мовалис 15mg/1,5ml инжекционен разтвор X 5 X 10

Производител: Boehringer Ingelheim International GmbH
Активна съставка: Мелоксикам

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Мукосолван 30 Mg/5 Ml сироп х 10 х 20 сашета

Мукосолван 30 Mg/5 Ml сироп х 10 х 20 сашета

Производител: Boehringer Ingelheim International GmbH
Активна съставка: Амброксол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Мелисана Клостерфрау Мелисагайст Дестилат концентрат за разтвор за кожа / перорален разтвор

Мелисана Клостерфрау Мелисагайст Дестилат концентрат за разтвор за кожа / перорален разтвор

Производител: M.C.M.-Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ментолов спирт Гален Фарма 1 % дермален разтвор - 100ml

Ментолов спирт Гален Фарма 1 % дермален разтвор - 100ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Левоментола

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Метопролол Меда 50 Mg таблетки X 30 X 40

Метопролол Меда 50 Mg таблетки X 30 X 40

Производител: Meda Pharma GmbH & Co. KG
Активна съставка: Метопролол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria