Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Левофлоксацин Сановел 500 Mg филмирани таблетки

Левофлоксацин Сановел 500 Mg филмирани таблетки

Производител: Sanovel Holding B.V.
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ламотрен 25 Mg таблетки х 30

Ламотрен 25 Mg таблетки х 30

Производител: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Активна съставка: Ламотригин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лавандулов спирт 1% разтвор за кожа

Лавандулов спирт 1% разтвор за кожа

Производител: Тони-М" ООД"
Активна съставка: Лавандуловото масло

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лизоприл 20 Mg таблетки х 28

Лизоприл 20 Mg таблетки х 28

Производител: Адифарм ЕАД
Активна съставка: Лизиноприл

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лизоприл 5 Mg таблетки х 28

Лизоприл 5 Mg таблетки х 28

Производител: Адифарм ЕАД
Активна съставка: Лизиноприл

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лизоприл 10 Mg таблетки х 28

Лизоприл 10 Mg таблетки х 28

Производител: Адифарм ЕАД
Активна съставка: Лизиноприл

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лимфомиозот таблетки х 50

Лимфомиозот таблетки х 50

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лидол 50 Mg/ml инжекционен разтвор - 2 Ml X 10 X 50

Лидол 50 Mg/ml инжекционен разтвор - 2 Ml X 10 X 50

Производител: СОФАРМА АД
Активна съставка: Петидин хидрохлорид

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria