Ихтамол Гален-фарма 10% маз - 15g, 30g

Ихтамол Гален-фарма 10% маз - 15g, 30g

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Ichtammol

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Итраназол 100 Mg твърди капсули х 4 х 15

Итраназол 100 Mg твърди капсули х 4 х 15

Производител: Адифарм ЕАД
Активна съставка: Итраконазол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Имазол Паста 1% дермална паста - 25g

Имазол Паста 1% дермална паста - 25g

Производител: Spirig Eastern a.s.
Активна съставка: Клотримазол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Инфлудекс сироп - 120 Ml

Инфлудекс сироп - 120 Ml

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Парацетамол, Псевдоефедрин, Декстрометорфан, Хлорфенамин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Изокор 80mg филмирани таблетки

Изокор 80mg филмирани таблетки

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Верапамила хидрохлорид

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria