Зантак 75 Mg филмирани таблетки X 6 X 12

Зантак 75 Mg филмирани таблетки X 6 X 12

Производител: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd
Активна съставка: Ранитидин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Зил Т маз - 50g

Зил Т маз - 50g

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Зил Т таблетки х 50

Зил Т таблетки х 50

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria