Етилов спирт ДВН70%об/обдермален разтвор- 100ml; - 1000ml

Етилов спирт ДВН70%об/обдермален разтвор- 100ml; - 1000ml

Производител: ЕТ ДВН - Галина Йорданова""
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт ДВН 95% об/об дермален разтвор х 100ml; х 1000ml

Етилов спирт ДВН 95% об/об дермален разтвор х 100ml; х 1000ml

Производител: ЕТ ДВН - Галина Йорданова""
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт ДВН 90 %об/об дермален разтвор- 100ml; - 1000ml

Етилов спирт ДВН 90 %об/об дермален разтвор- 100ml; - 1000ml

Производител: ЕТ ДВН - Галина Йорданова""
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт СЗ 95% об/об дермален разтвор- 100ml; - 1000ml

Етилов спирт СЗ 95% об/об дермален разтвор- 100ml; - 1000ml

Производител: Сайра Загоре" ООД"
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт СЗ 90% об/об дермален разтвор - 100ml; - 1000ml

Етилов спирт СЗ 90% об/об дермален разтвор - 100ml; - 1000ml

Производител: Сайра Загоре" ООД"
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт ФЛО 95% V/v дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Етилов спирт ФЛО 95% V/v дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Производител: Флора-02 ЕООД
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт ФЛО 90% V/v дермален разтвор - 100ml;1000ml

Етилов спирт ФЛО 90% V/v дермален разтвор - 100ml;1000ml

Производител: Флора-02 ЕООД
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт ФЛО 70% V/v дермален разтвор - 100ml;1000ml

Етилов спирт ФЛО 70% V/v дермален разтвор - 100ml;1000ml

Производител: Флора-02 ЕООД
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Енема-Балкан 16%/6% ректален разтвор - 80ml; 130ml; 250ml

Енема-Балкан 16%/6% ректален разтвор - 80ml; 130ml; 250ml

Производител: БАЛКАН МЕДИКЪЛ СЪРВИЗ - БЪЛГАРИЯ ООД
Активна съставка: Фосфат натрий

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етанолов разтвор на йод - Фло 5% дермален разтвор X 25ml, X 50ml, X 900ml

Етанолов разтвор на йод - Фло 5% дермален разтвор X 25ml, X 50ml, X 900ml

Производител: Флора - 02" ООД"
Активна съставка: Йод

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етанолов разтвор на йод Гален-Фарма 5% разтвор за кожата -

Етанолов разтвор на йод Гален-Фарма 5% разтвор за кожата -

Производител: Гален Фарма ООД
Активна съставка: Йод

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

еn, 50 Mg Tablets X 30 Ламотрен 50 Mg таблетки х 30

еn, 50 Mg Tablets X 30 Ламотрен 50 Mg таблетки х 30

Производител: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Активна съставка: Ламотригин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

еn, 100 Mg Tablets X 30 Ламотрен 100 Mg таблетки х 30

еn, 100 Mg Tablets X 30 Ламотрен 100 Mg таблетки х 30

Производител: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Активна съставка: Ламотригин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ефедрин Софарма 50 Mg/ml инжекционен разтвор - 1ml X 10 X 100

Ефедрин Софарма 50 Mg/ml инжекционен разтвор - 1ml X 10 X 100

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Ефедрин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етанолов разтвор на йод 5 % разтвор за кожа - 25ml; - 50ml; - 900ml

Етанолов разтвор на йод 5 % разтвор за кожа - 25ml; - 50ml; - 900ml

Производител: Тони-М" ООД"
Активна съставка: Йод

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

еts X 50 Траумил S таблетки X 50

еts X 50 Траумил S таблетки X 50

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Еуфорбиум композитум S перорални капки, разтвор

Еуфорбиум композитум S перорални капки, разтвор

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт Химакс Фарма 95 %об/об разтвор за кожа - 100ml; -0.8kg

Етилов спирт Химакс Фарма 95 %об/об разтвор за кожа - 100ml; -0.8kg

Производител: Химакс Фарма ЕООД
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Енгистол таблетки х 50

Енгистол таблетки х 50

Производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт Купро 90 % об/об разтворза кожа - 100ml; - 1000ml

Етилов спирт Купро 90 % об/об разтворза кожа - 100ml; - 1000ml

Производител: Купро 94" ООД"
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт Купро 70 % об/об разтвор за кожа- 100ml; - 1000ml

Етилов спирт Купро 70 % об/об разтвор за кожа- 100ml; - 1000ml

Производител: Купро 94" ООД"
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Етилов спирт Купро 95 % об/об разтвор за кожа - 100ml; - 1000ml

Етилов спирт Купро 95 % об/об разтвор за кожа - 100ml; - 1000ml

Производител: Купро 94" ООД"
Активна съставка: Етанол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Емперин 8 Mg таблетки

Емперин 8 Mg таблетки

Производител: Egis Pharmaceuticals PLC
Активна съставка: Бетагистина дихидрохлорид

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Емперин 16 Mg таблетки

Емперин 16 Mg таблетки

Производител: Egis Pharmaceuticals PLC
Активна съставка: Бетагистина дихидрохлорид

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ендофалк прах за перорален разтвор X 6

Ендофалк прах за перорален разтвор X 6

Производител: Dr.Falk Pharma GmbH
Активна съставка: Макрогол,комбинации

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ЕНДЕКТОВЕТ таблетки за кучета

ЕНДЕКТОВЕТ таблетки за кучета

Производител: Биовет АД
Активна съставка: Дорамектин
Друга информация: таблетка - 0, 125 mg; 0,250 mg; 1,250 mg

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

ЕНРОФЛОКСАЦИН 15 Mg таблетки

ЕНРОФЛОКСАЦИН 15 Mg таблетки

Производител: Голаш Фарма ООД
Активна съставка: Энрофлоксацин
Друга информация: таблетка - 15 mg/таблетка

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)