Бизакодил Софарма 10 Mg супозитории х 6

Бизакодил Софарма 10 Mg супозитории х 6

Производител: СОФАРМА АД
Активна съставка: Бисакодил

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бизакодил Софарма 5 Mg супозитории х 6

Бизакодил Софарма 5 Mg супозитории х 6

Производител: СОФАРМА АД
Активна съставка: Бисакодил

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Буто-Асма 0,1mg/доза суспензия под налягане за инхалция - 200 дози

Буто-Асма 0,1mg/доза суспензия под налягане за инхалция - 200 дози

Производител: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Активна съставка: Салбутамол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бупренорфин Актавис 2 Mg сублингвални таблетки X1,x7,x20,x24,x28,x48,x50

Бупренорфин Актавис 2 Mg сублингвални таблетки X1,x7,x20,x24,x28,x48,x50

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бупренорфин Актавис 8 Mg сублингвални таблетки X1,x7,x20,x24,x28,x48,x50

Бупренорфин Актавис 8 Mg сублингвални таблетки X1,x7,x20,x24,x28,x48,x50

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бравилол 5 Mg таблетки х 30 X 90

Бравилол 5 Mg таблетки х 30 X 90

Производител: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Активна съставка: Небиволол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бусколизин 20mg/ml инжекционен разтвор -- 1ml X 10; X 100

Бусколизин 20mg/ml инжекционен разтвор -- 1ml X 10; X 100

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Butylscopolamine

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бусколизин 10mg обвити таблетки х 20 х 800

Бусколизин 10mg обвити таблетки х 20 х 800

Производител: СОФАРМА АД
Активна съставка: Butylscopolamine

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Брауновидон 10% импрегнираща превръзка

Брауновидон 10% импрегнираща превръзка

Производител: B.Braun Melsungen AG
Активна съставка: Повидон-йод

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Биокардин 50 Mg обвити таблетки

Биокардин 50 Mg обвити таблетки

Производител: ИНБИОТЕХ ООД
Активна съставка: Дипиридамол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

БИОМЕЗИН

БИОМЕЗИН

Производител: Биовет АД
Активна съставка: Хлортетрациклина (като Хлортетрациклина хидрохлорид), Сульфадимезин
Друга информация: медикаментозен премикс - 51,04 mg/g; 50 mg/g

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)