Briviact (in Italy: Nubriveo)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

Brivaracetam

Предлага се от:

UCB Pharma SA

АТС код:

N03AX23

INN (Международно Name):

brivaracetam

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Briviact е показан като допълнителна терапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и подрастващи пациенти на възраст от 16 години с епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-13

Листовка

                101
Б. ЛИСТОВКА
102
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BRIVIACT 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
BRIVIACT 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
BRIVIACT 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
BRIVIACT 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ BRIVIACT 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
бриварацетам (brivaracetam)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Briviact и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Briviact
3.
Как да приемате Briviact
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Briviact
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRIVIACT И ЗА КАКВО СЕ
И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Briviact 10 mg филмирани таблетки
Briviact 25 mg филмирани таблетки
Briviact 50 mg филмирани таблетки
Briviact 75 mg филмирани таблетки
Briviact 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Briviact 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
бриварацетам (brivaracetam).
Briviact 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
бриварацетам (brivaracetam).
Briviact 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
бриварацетам (brivaracetam).
Briviact 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
бриварацетам (brivaracetam).
Briviact 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
бриварацетам (brivaracetam).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Briviact 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка 10 mg съдържа 88
mg лактоза.
Briviact 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка 25 mg съдържа 94
mg лактоза.
Briviact 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка 50 mg съдържа
189 mg лактоза.
Briviact 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка 75 mg съдържа
283 mg лактоза.
Briviact 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка 100 mg съдържа
377 mg лактоз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2024
Листовка Листовка чешки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2024
Листовка Листовка датски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2024
Листовка Листовка немски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2024
Листовка Листовка естонски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2024
Листовка Листовка гръцки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2024
Листовка Листовка английски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-03-2022
Листовка Листовка френски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2024
Листовка Листовка италиански 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-03-2022
Листовка Листовка латвийски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-03-2022
Листовка Листовка литовски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2024
Листовка Листовка унгарски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2024
Листовка Листовка малтийски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-03-2022
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-03-2022
Листовка Листовка полски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2024
Листовка Листовка португалски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-03-2022
Листовка Листовка румънски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2024
Листовка Листовка словашки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2024
Листовка Листовка словенски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-03-2022
Листовка Листовка фински 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2024
Листовка Листовка шведски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2024
Листовка Листовка норвежки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2024
Листовка Листовка исландски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2024
Листовка Листовка хърватски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите