Brimica Genuair

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

formoterol fumarate dihydrate, aclidinium bromide

Предлага се от:

Covis Pharma Europe B.V.

АТС код:

R03AL05

INN (Международно Name):

aclidinium, formoterol fumarate dihydrate

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Brimica Genuair посочва като поддържаща терапия с бронходилататор за запушване на дихателните пътища и облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна болест на белия дроб (хронична обструктивна белодробна болест).

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-19

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BRIMICA GENUAIR 340 МИКРОГРАМА/12 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ
аклидиниум/формотеролов фумарат
дихидрат (aclidinium/formoterol fumarate dihydrate)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Brimica Genuair 340 микрограма/12 микрограма
прах за инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 396
микрограма аклидиниев
бромид (еквивалентни на 340 микрограма
аклидиниум (aclidinium)) и 11,8 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат (formoterol
fumarate dihydrate). Това съответства на
измерима
доза от 400 микрограма аклидиниев
бромид (еквивалентни на 343 микрограма
аклидиниум) и
измерима доза от 12 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат.
Помощни вещества с известно действие
Всяка доставена доза съдържа
приблизително 11 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял или почти бял прах в бял инхалатор
с вграден дозов индикатор и бутон з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-09-2023
Листовка Листовка чешки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-09-2023
Листовка Листовка датски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-09-2023
Листовка Листовка немски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-09-2023
Листовка Листовка естонски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-09-2023
Листовка Листовка гръцки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-09-2023
Листовка Листовка английски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-12-2014
Листовка Листовка френски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-09-2023
Листовка Листовка италиански 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-12-2014
Листовка Листовка латвийски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-12-2014
Листовка Листовка литовски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-09-2023
Листовка Листовка унгарски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-09-2023
Листовка Листовка малтийски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-12-2014
Листовка Листовка полски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-09-2023
Листовка Листовка португалски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-12-2014
Листовка Листовка румънски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-09-2023
Листовка Листовка словашки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-09-2023
Листовка Листовка словенски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-12-2014
Листовка Листовка фински 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-09-2023
Листовка Листовка шведски 29-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-08-2019
Листовка Листовка норвежки 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-09-2023
Листовка Листовка исландски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-09-2023
Листовка Листовка хърватски 26-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите