Brieka   225 mg hard capsules 

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Actavis Group PTC ehf.
АТС код:
N03AX16
дозиране:
  225 mg hard capsules 
Каталог на резюме:
Brieka, 225 mg hard capsules blisters - x 14; x 21; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 100 capsules; HDPE-containers - 100 capsules
Номер на разрешението:
20150237
Дата Оторизация:
2015-07-14

Други продукти

search_alerts

share_this_information