Bortezomib Hospira

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бортезомиб

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01XG01

INN (Международно Name):

bortezomib

Терапевтична група:

Други антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Завършване на дефлация подкрепиха бортезомиб като монотерапии или в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресиращо множествена миеломой, които са получили най-малко 1 преди началото на лечението и които вече са преминали или не са подходящи за системи за трансплантация на кръвотворните стволови клетки . Завършване на дефлация подкрепиха бортезомиб в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Завършване на дефлация подкрепиха бортезомиб в комбинация с дексаметазоном, или с дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб приключване на дефлация подкрепиха в съчетание с

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-07-22

Листовка

                62
Б. ЛИСТОВКА
63
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
БОРТЕЗОМИБ HOSPIRA 1 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
БОРТЕЗОМИБ HOSPIRA 2,5 MG ПРАХ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОРТЕЗОМИБ HOSPIRA 3 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
БОРТЕЗОМИБ HOSPIRA 3,5 MG ПРАХ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
бортезомиб (bortezomib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Бортезомиб Hospira и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Бортезомиб Hospira
3.
Как да използвате Бортезомиб Hospira
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Бортезомиб Hospira
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БОРТЕЗОМИБ HOSPIRA И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Бортезомиб Hospira съдържа активното
вещество бортезом
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Бортезомиб Hospira 1 mg прах за инжекционен
разтвор
Бортезомиб Hospira 2,5 mg прах за
инжекционен разтвор
Бортезомиб Hospira 3 mg прах за инжекционен
разтвор
Бортезомиб Hospira 3,5 mg прах за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Бортезомиб Hospira 1 mg прах за инжекционен
разтвор
Всеки флакон с прах съдържа 1 mg
бортезомиб (bortezomib) (като манитол
боронов естер).
Бортезомиб Hospira 2,5 mg прах за
инжекционен разтвор
Всеки флакон с прах съдържа 2,5 mg
бортезомиб (bortezomib) (като манитол
боронов естер).
Бортезомиб Hospira 3 mg прах за инжекционен
разтвор
Всеки флакон с прах съдържа 3 mg
бортезомиб (bortezomib) (като манитол
боронов естер).
Бортезомиб Hospira 3,5 mg прах за
инжекционен разтвор
Всеки флакон с прах съдържа 3,5 mg
бортезомиб (bortezomib) (като манитол
боронов естер).
След реконституиране 1 ml от
инжекционния разтвор за подкожно
приложение съдържа 2,5 mg
бортезомиб.
След реконституиране 1 ml от
инжекционния разтвор за интравенозно
приложение съдържа
1 mg бортезомиб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бяла до поч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-03-2022
Листовка Листовка чешки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-03-2022
Листовка Листовка датски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-03-2022
Листовка Листовка немски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-03-2022
Листовка Листовка естонски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-03-2022
Листовка Листовка гръцки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-03-2022
Листовка Листовка английски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2016
Листовка Листовка френски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-03-2022
Листовка Листовка италиански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2016
Листовка Листовка латвийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2016
Листовка Листовка литовски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-03-2022
Листовка Листовка унгарски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-03-2022
Листовка Листовка малтийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2016
Листовка Листовка полски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-03-2022
Листовка Листовка португалски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2016
Листовка Листовка румънски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-03-2022
Листовка Листовка словашки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-03-2022
Листовка Листовка словенски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2016
Листовка Листовка фински 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-03-2022
Листовка Листовка шведски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-03-2022
Листовка Листовка норвежки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-03-2022
Листовка Листовка исландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-03-2022
Листовка Листовка хърватски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите