Bonviva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ибандронова киселина

Предлага се от:

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

АТС код:

M05BA06

INN (Международно Name):

ibandronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Лечение на остеопороза при жени в постменопауза с повишен риск от фрактури (виж раздел 5. Намаляване на риска от фрактури на прешлени е демонстрирана ефективност на фрактури на шийката на бедрената кост не е истина.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-02-23

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BONVIVA 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ибандронова киселина (Ibandronic aсid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Bonviva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Bonviva
3.
Как да приемате Bonviva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Bonviva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BONVIVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Bonviva принадлежи към група лекарства,
наречени бифосфонати. Лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bonviva 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ибандронова киселина (ibandronic acid) (като
натриев монохидрат).
Помощни вещества с известно действие:
Съдържа 154,6 mg безводна лактоза
(еквивалентна на 162,75 mg лактоза
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до кремави филмирани таблетки, с
eлипсовидна форма, с надпис “BNVA” от
едната
страна и “150” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остеопороза при жени в
постменопауза с увеличен риск от
фрактури (вж. точка 5.1).
Доказано е намаление на риска от
вертебрални фрактури; не е установена
ефикасност по
отношение на фрактури на шийката на
бедрената кост.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една
филмирана таблетка от 150 mg веднъж
месечно. За предпочитане
е таблетката да се приема на една и
съща дата всеки месец.
Bonviva трябва да се прилага сутрин на
гладно (без да е била приемана храна
поне 6 часа) и
1 час преди първия прием з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-08-2023
Листовка Листовка чешки 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-08-2023
Листовка Листовка датски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-08-2023
Листовка Листовка немски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-08-2023
Листовка Листовка естонски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-08-2023
Листовка Листовка гръцки 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-08-2023
Листовка Листовка английски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-05-2016
Листовка Листовка френски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-08-2023
Листовка Листовка италиански 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-05-2016
Листовка Листовка латвийски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-05-2016
Листовка Листовка литовски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-08-2023
Листовка Листовка унгарски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-08-2023
Листовка Листовка малтийски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-05-2016
Листовка Листовка полски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-08-2023
Листовка Листовка португалски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-05-2016
Листовка Листовка румънски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-08-2023
Листовка Листовка словашки 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-08-2023
Листовка Листовка словенски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-05-2016
Листовка Листовка фински 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-08-2023
Листовка Листовка шведски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-08-2023
Листовка Листовка норвежки 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-08-2023
Листовка Листовка исландски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-08-2023
Листовка Листовка хърватски 11-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите