Bluevac BTV (previously known as Bluevac BTV8)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

bluetongue virus vaccine serotypes 1 or 4 or 8 [inactivated]

Предлага се от:

CZ Veterinaria S.A.

АТС код:

QI04AA02

INN (Международно Name):

bluetongue virus inactivated, serotype 8

Терапевтична група:

Sheep; Cattle

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

SheepActive ваксинация срещу вируса на блютанга серотипа 8 за предотвратяване на вирусемии и намаляване на клиничните признаци. Началото на имунитета е 20 дни след втората доза. Продължителност на имунитета: 1 година след втората доза. CattleActive ваксинация срещу вируса на блютанга серотипа 8 за предотвратяване на вирусемии. Началото на имунитета е 31 дни след втората доза. Продължителност на имунитета: 1 година след втората доза.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-04-14

Листовка

                18/24
B. ЛИСТОВКА
19/24
ЛИСТОВКА:
BLUEVAC BTV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ГОВЕДА И ОВЦЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
:
CZ Veterinaria, S.A.
La Relva s/n - Torneiros
36410 Porriño (Испания)
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BLUEVAC BTV инжекционна суспензия за
говеда и овце
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml от ваксината съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран вирус на болестта син
език (BTV)
Един от следните серотипове на
инактивиран вирус на болестта син
език:
Инактивиран вирус на болестта син
език, серотип 1 (BTV-1), щам BTV-
1/ALG/2006/01
≥ 22,60 µg/ml
Инактивиран вирус на болестта син
език, серотип 4 (BTV-4), щам BTV-
4/SPA-1/2004
≥ 2,55 µg/ml
Инактивиран вирус на болестта син
език, серотип 8 (BTV-8),
щам BTV8/BEL/2006/01
≥ 55,80 µg/ml
АДЖУВАНТИ:
Алуминиев хидроксид
6 mg
Пречистен сапонин (Quil A)
0,05 mg
ЕКСЦИПИЕНТ:
Тиомерзал
0,1 mg
Видът на щама, включен в крайния
продукт, ще бъде избран въз основа на
епидемиологичната
обстановка към момента на
производството и ще бъде посочен на
етикета.
Бяла или розово-бяла су
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1/24
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2/24
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BLUEVAC BTV инжекционна суспензия за
говеда и овце
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от ваксината съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран вирус на болестта син
език (BTV)
Един от следните серотипове на
инактивиран вирус на болестта син
език:
Инактивиран вирус на болестта син
език, серотип 1 (BTV-1), щам BTV-
1/ALG/2006/01
≥ 22,60 µg/ml
Инактивиран вирус на болестта син
език, серотип 4 (BTV-4), щам BTV-
4/SPA-1/2004
≥ 2,55 µg/ml
Инактивиран вирус на болестта син
език, серотип 8 (BTV-8),
щам BTV8/BEL/2006/01
≥ 55,80 µg/ml
АДЖУВАНТИ:
Алуминиев хидроксид
6 mg
Пречистен сапонин (Quil A)
0,05 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерзал
0,1 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
Видът на щама, включен в крайния
продукт, ще бъде избран въз основа на
епидемиологичната
обстановка към момента на
производството и ще бъде посочен на
етикета.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бяла или розово-бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Овце и говеда.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Овце
За активна имунизация на ов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-10-2020
Листовка Листовка чешки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-10-2020
Листовка Листовка датски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-10-2020
Листовка Листовка немски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-10-2020
Листовка Листовка естонски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-10-2020
Листовка Листовка гръцки 06-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-03-2018
Листовка Листовка английски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2018
Листовка Листовка френски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-10-2020
Листовка Листовка италиански 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-10-2020
Листовка Листовка латвийски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-10-2020
Листовка Листовка литовски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-10-2020
Листовка Листовка унгарски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-10-2020
Листовка Листовка малтийски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-10-2020
Листовка Листовка нидерландски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-10-2020
Листовка Листовка полски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-10-2020
Листовка Листовка португалски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-10-2020
Листовка Листовка румънски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-10-2020
Листовка Листовка словашки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-10-2020
Листовка Листовка словенски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-10-2020
Листовка Листовка фински 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-10-2020
Листовка Листовка шведски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-10-2020
Листовка Листовка норвежки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-10-2020
Листовка Листовка исландски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-10-2020
Листовка Листовка хърватски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-10-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите