Biopoin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

епоетин тета

Предлага се от:

Teva GmbH

АТС код:

B03XA01

INN (Международно Name):

epoetin theta

Терапевтична група:

Други лекарства противоанемические

Терапевтична област:

Kidney Failure, Chronic; Anemia; Cancer

Терапевтични показания:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-23

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BIOPOIN 1 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 2 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 3 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 4 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 5 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 10 000 IU/1 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 20 000 IU/1 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
BIOPOIN 30 000 IU/1 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
епоетин тета (
_Epoetin theta_
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
А
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 3 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 4 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 20 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Biopoin 30 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа 1 000 международни
единици (IU) (8,3 µg)
епоетин тета (
_epoetin theta_
) в 0,5 ml инжекционен разтвор,
съответстващи на 2 000 IU (16,7 µg)
епоетин тета в милилитър.
Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа 2 000 международни
единици (IU)
(16,7 µg) епоетин тета
_(e
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2023
Листовка Листовка чешки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2023
Листовка Листовка датски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2023
Листовка Листовка немски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2023
Листовка Листовка естонски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2023
Листовка Листовка гръцки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2023
Листовка Листовка английски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-12-2009
Листовка Листовка френски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2023
Листовка Листовка италиански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-12-2009
Листовка Листовка латвийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-12-2009
Листовка Листовка литовски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2023
Листовка Листовка унгарски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2023
Листовка Листовка малтийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-12-2009
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-12-2009
Листовка Листовка полски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2023
Листовка Листовка португалски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-12-2009
Листовка Листовка румънски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2023
Листовка Листовка словашки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2023
Листовка Листовка словенски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-12-2009
Листовка Листовка фински 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2023
Листовка Листовка шведски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2023
Листовка Листовка норвежки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2023
Листовка Листовка исландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2023
Листовка Листовка хърватски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите