Azomyr

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

деслоратадин

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

R06AX27

INN (Международно Name):

desloratadine

Терапевтична група:

Антихистамини за системно приложение,

Терапевтична област:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Urticaria; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Терапевтични показания:

Azomyr is indicated for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitis (see section 5. 1)urticaria (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 52

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-01-15

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
AZOMYR 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деслоратадин (desloratadine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Azomyr и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Azomyr
3.
Как да приемате Azomyr
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Azomyr
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AZOMYR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AZOMYR
Azomyr съдържа деслоратадин, който е
антихистамин.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Azomyr 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg
деслоратадин (desloratadine).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Този лекарствен продукт съдържа
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки
Светлосини, кръгли филмирани таблетки
с изпъкнало релефно означение на
издължени букви
„S” и “P” от едната страна и гладки от
другата страна. Диаметърът на
филмираната таблетка е
6,5 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Azomyr е показан при възрастни и юноши на
12 и повече години за облекчаване на
симптомите
на:
-
алергичен ринит (вж. точка 5.1)
-
уртикария (вж. точка 5.1)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни и юноши (на 12 и повече
години)_
Препоръчителната доза Azomyr e една
таблетка веднъж дневно.
Интермитентният алергичен ринит
(наличие на симптоми за по-малко от 4
дни седмично или за
по-малко от 4 седмици) трябва да бъде
лекуван в съответствие с анамнезата
на конкретния
пациент, като след овладяване на
симптомите лечението може да с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-08-2023
Листовка Листовка чешки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-08-2023
Листовка Листовка датски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-08-2023
Листовка Листовка немски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-08-2023
Листовка Листовка естонски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-08-2023
Листовка Листовка гръцки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-08-2023
Листовка Листовка английски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-07-2015
Листовка Листовка френски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-08-2023
Листовка Листовка италиански 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-07-2015
Листовка Листовка латвийски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-07-2015
Листовка Листовка литовски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-08-2023
Листовка Листовка унгарски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-08-2023
Листовка Листовка малтийски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-07-2015
Листовка Листовка полски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-08-2023
Листовка Листовка португалски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-07-2015
Листовка Листовка румънски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-08-2023
Листовка Листовка словашки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-08-2023
Листовка Листовка словенски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-07-2015
Листовка Листовка фински 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-08-2023
Листовка Листовка шведски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-08-2023
Листовка Листовка норвежки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-08-2023
Листовка Листовка исландски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-08-2023
Листовка Листовка хърватски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите