Azilect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

разагилин

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

N04BD02

INN (Международно Name):

rasagiline

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Azilect за лечение на болестта на идиопатична болест на Паркинсон (PSU) като монотерапии (без леводопа) или като помощна терапия (с леводопой) при пациенти с доза колебание.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-21

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AZILECT 1 MG ТАБЛЕТКИ
разагилин (rasagiline)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява AZILECT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете AZILECT
3.
Как да приемате AZILECT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AZILECT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AZILECT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AZILECT съдържа активното вещество
разагилин и се използва за лечение на
Паркинсонова
болест при възрастни. Той може да се
и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AZILECT 1 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 1 mg разагилин
(rasagiline) (под формата на мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, кръгли, плоски, с
фасета таблетки, с вдлъбнато релефно
означение "GIL" и
"1" отдолу на едната страна, и гладки от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AZILECT е показан при възрастни за
лечение на идиопатична Паркинсонова
болест като
монотерапия (без леводопа) или като
допълваща терапия (с леводопа) при
пациенти с
флуктуации в симптоматиката в края на
междудозовия интервал.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза разагилин е 1 mg
(една таблетка AZILECT) веднъж дневно,
която да се
приема със или без леводопа.
_Старческа възраст _
При пациенти в старческа възраст не се
изисква промяна в дозата (вж. точка 5.2).
_Чернодробно увреждане _
Разагилин е противопоказан при
пациенти с тежко чернодробно
увреждане (вж. точка 4.3).
Трябва да се избягва употребата на
разагилин при пациенти с умере
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2022
Листовка Листовка чешки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2022
Листовка Листовка датски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2022
Листовка Листовка немски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2022
Листовка Листовка естонски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2022
Листовка Листовка гръцки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2022
Листовка Листовка английски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-05-2016
Листовка Листовка френски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2022
Листовка Листовка италиански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-05-2016
Листовка Листовка латвийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-05-2016
Листовка Листовка литовски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2022
Листовка Листовка унгарски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2022
Листовка Листовка малтийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-05-2016
Листовка Листовка полски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2022
Листовка Листовка португалски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-05-2016
Листовка Листовка румънски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2022
Листовка Листовка словашки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2022
Листовка Листовка словенски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-05-2016
Листовка Листовка фински 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2022
Листовка Листовка шведски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2022
Листовка Листовка норвежки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2022
Листовка Листовка исландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2022
Листовка Листовка хърватски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите