Avonex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

интерферон бета-1а

Предлага се от:

Biogen Netherlands B.V. 

АТС код:

L03AB07

INN (Международно Name):

interferon beta-1a

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Avonex е показан за лечение на:пациенти с рецидивирующим множествена склероза (MS). В клинични проучвания, е наличието на два или повече изостряне (рецидив) в рамките на предходните три години без доказателства за продължително напреднал течения между рецидиви; Avonex забавяне прогресията на инвалидизация и намалява честотата на рецидив на заболявания;пациенти с един демиелинизирующих събитие при активното воспалительном процеса, ако това е толкова сериозно, за да се гарантира обработка с въвеждането на интравенозни кортикостероиди, ако алтернативни диагнози са били изключени, и ако те са пълни с решимост да бъдат с висок риск от развитие на клинично определен МС. Avonex трябва да бъде прекратено при пациенти, които развиват прогресивно МС.

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-03-13

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AVONEX 30 МИКРОГРАМА/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
интерферон бета–1а (interferon beta-1a)
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
Дори вече да сте ползвали Avonex, част от
информацията може да се е променила.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
(Забележка)
Понякога в листовката се внасят
промени.
Моля, винаги при следващото
изпълнение на Вашата рецепта
проверявайте дали листовката
е била актуализирана.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте
Вашия лекар или фармацевт.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AVONEX 30 микрограма/0,5 ml инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка от 0,5 ml съдържа 30
микрограма (6 милиона IU)
интерферон бета-1а (interferon beta-1a).
Концентрацията е 30 микрограма в 0,5 ml.
Позовавайки се на Mеждународния
стандарт за интерферон на Световната
здравна организация
(СЗО), 30 микрограма AVONEX съдържа 6
милиона IU антивирусна активност.
Активността
срещу други стандарти е неизвестна.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AVONEX е показан при възрастни за
лечението на
•
пациенти с пристъпно-ремитентна
множествена склероза (МС). При
клинични проучвания
това се характеризира с две или повече
остри екзацербации (пристъпи) през
предходните
три години без данни за непрекъсната
прогресия между пристъпите; AVONEX
забавя
прогресията на инвалидизацията и
намалява честотата на пристъпите.
•
пациенти, които са претърпели
единичен 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2023
Листовка Листовка чешки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2023
Листовка Листовка датски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2023
Листовка Листовка немски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2023
Листовка Листовка естонски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2023
Листовка Листовка гръцки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2023
Листовка Листовка английски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-12-2019
Листовка Листовка френски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2023
Листовка Листовка италиански 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-12-2019
Листовка Листовка латвийски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-12-2019
Листовка Листовка литовски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2023
Листовка Листовка унгарски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2023
Листовка Листовка малтийски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-12-2019
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-12-2019
Листовка Листовка полски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2023
Листовка Листовка португалски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-12-2019
Листовка Листовка румънски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2023
Листовка Листовка словашки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2023
Листовка Листовка словенски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-12-2019
Листовка Листовка фински 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2023
Листовка Листовка шведски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2023
Листовка Листовка норвежки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-09-2023
Листовка Листовка исландски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-09-2023
Листовка Листовка хърватски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-12-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите