Avastin

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
16-03-2022
Активна съставка:
бевацизумаб
Предлага се от:
Roche Registration GmbH
АТС код:
L01XC07
INN (Международно Name):
bevacizumab
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Breast Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell
Терапевтични показания:
Bevacizumab в комбинация с химиотерапия на основата на флуоропиримидин е показан за лечение на възрастни пациенти с метастазен карцином на дебелото черво или ректума. Бевацизумаб в комбинация с паклитакселом е предназначен за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза . За повече информация за човешкия рецептор на епидермален фактор за растеж 2 (her2 и) статут. Бевацизумаб в комбинация с капецитабином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с метастазирал рак на гърдата, при които лечението с други варианти на химиотерапия, включително таксаны или антрациклины, се счита за непрактично. Пациентите, които са получавали схеми, съдържащи таксан и антрациклин в адювантна среда през последните 12 месеца, трябва да бъдат изключени от лечението с Avastin в комбинация с капецитабин. За повече информация за състоянието на her2. Бевацизумаб, в допълнение към платин-базирана химиотерапия, е показано за първа линия на лечение при възрастни пациенти с нерезектабельными-че
Каталог на резюме:
Revision: 59
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000582
Дата Оторизация:
2005-01-12
EMEA код:
EMEA/H/C/000582

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 16-03-2022
Листовка Листовка
чешки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 16-03-2022
Листовка Листовка
датски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 16-03-2022
Листовка Листовка
немски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 16-03-2022
Листовка Листовка
естонски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 16-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 16-03-2022
Листовка Листовка
английски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 27-07-2017
Листовка Листовка
френски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 16-03-2022
Листовка Листовка
италиански 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 27-07-2017
Листовка Листовка
латвийски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 27-07-2017
Листовка Листовка
литовски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 16-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 16-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 27-07-2017
Листовка Листовка
нидерландски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 27-07-2017
Листовка Листовка
полски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 16-03-2022
Листовка Листовка
португалски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 27-07-2017
Листовка Листовка
румънски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 16-03-2022
Листовка Листовка
словашки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 16-03-2022
Листовка Листовка
словенски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 27-07-2017
Листовка Листовка
фински 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 16-03-2022
Листовка Листовка
шведски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 16-03-2022
Листовка Листовка
норвежки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 16-03-2022
Листовка Листовка
исландски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 16-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 27-07-2017

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Avastin 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

бевацизумаб (bevacizumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Avastin и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Avastin

Как да използвате Avastin

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Avastin

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Avastin и за какво се използва

Avastin съдържа активното вещество бевацизумаб, което e хуманизирано моноклонално

антитяло (вид белтък, който обикновено се произвежда от имунната система, за да подпомогне

защитата на организма от инфекция и рак). Бевацизумаб се свързва избирателно с белтък,

наречен човешки съдов ендотелен растежен фактор (VEGF), който се намира върху вътрешната

повърхност на кръвоносните и лимфни съдове в организма. Белтъкът VEGF предизвиква

прорастване на кръвоносните съдове в тумора, като тези кръвоносни съдове снабдяват тумора с

хранителни вещества и кислород. След като бевацизумаб се свърже с VEGF, туморният растеж

се възпрепятства от блокиране на прорастването на кръвоносните съдове, които снабдяват

тумора с хранителни вещества и кислород.

Avastin е лекарство, което се използва за лечение на възрастни пациенти с рак на дебелото

черво или ректума в напреднал стадий. Avastin ще се прилага в комбинация с

химиотерапевтично лечение, съдържащо лекарство от групата на флуоропиримидините.

Avastin се използва също така и за лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на

млечната жлеза. Когато се използва при пациенти с рак на млечната жлеза, той ще се прилага

заедно с химиотерапевтичен лекарствен продукт, наречен паклитаксел или капецитабин.

Avastin се използва също и за лечение на възрастни пациенти с недребноклетъчен рак на белия

дроб в напреднал стадий. Avastin ще се прилага заедно с химиотерапевтична схема, съдържаща

платина.

Avastin се използва също за лечение на възрастни пациенти с напреднал недребноклетъчен рак

на белия дроб, когато раковите клетки имат специфични мутации на един вид белтък, наречен

рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR). Avastin ще се прилага в комбинация с

ерлотиниб.

Avastin се използва също така и за лечение на възрастни пациенти с рак на бъбреците в

напреднал стадий. Когато се използва при пациенти с рак на бъбреците, той ще се прилага

заедно с друг вид лекарство, наречено интерферон.

Avastin се използва също и за лечение на възрастни пациенти с напреднал епителен карцином

на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином. Когато се използва

при пациенти с епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен

перитонеален карцином, той ще бъде прилаган в комбинация с карбоплатин и паклитаксел.

Когато се използва при тези възрастни пациенти с напреднал епителен карцином на яйчниците,

фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином, чието заболяване е рецидивирало

най-малко 6 месеца след последната химиотерапия, съдържащ средството платина, Avastin ще

се прилага в комбинация с карбоплатин и гемцитабин, или с карбоплатин и паклитаксел.

Когато се използва при тези възрастни пациенти с напреднал епителен карцином на яйчниците,

фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином, чието заболяване се е възобновило

преди изтичане на 6 месеца след последното лечение с химиотерапевтична схема, съдържаща

платина, Avastin ще се прилага в комбинация с паклитаксел, топотекан или пегилиран

липозомен доксорубицин.

Avastin се използва също за лечение на възрастни пациенти с персистиращ, рецидивиращ или

метастазирал рак на маточната шийка. Avastin ще се прилага в комбинация с паклитаксел и

цисплатин, или алтернативно, с паклитаксел и топотекан при пациенти, които не могат да

получават лечение с платина.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Avastin

Не използвайте Avastin

ако сте алергични (свръхчувствителни) към бевацизумаб или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6),

ако сте алергични (свръхчувствителни) към клетъчни продукти от клетки на яйчник на

китайски хамстер (СНО) или други рекомбинантни човешки или хуманизирани антитела,

ако сте бременна.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Avastin

Възможно е Avastin да увеличи риска от развитие на перфорации в чревната стена. Ако

имате заболяване, предизвикващо възпалителен процес в корема (напр. дивертикулит,

стомашна язва, колит, свързан с химиотерапия), моля, обсъдете това с Вашия лекуващ

лекар.

Avastin може да увеличи риска от появата на патологично каналче или ход между два

органа или кръвоносни съдове. Рискът от развитие на патологични каналчета между

влагалището и която и да е част от червата може да се увеличи, ако имате персистиращ,

рецидивиращ или метастазирал рак на маточната шийка.

Това лекарство може да увеличи риска от кървене или риска от проблеми при зарастване

на раната след операция. Ако Ви предстои операция, ако сте претърпели голяма операция

през последните 28 дни или ако все още имате незаздравяла рана след операция, не

трябва да се лекувате с това лекарство.

Avastin може да увеличи риска от развитие на сериозни инфекции на кожата и по-

дълбоките подкожни слоеве, особено ако сте имали перфорация на чревната стена или

проблеми със зарастване на раните.

Avastin може да повиши честотата на високо кръвно налягане. Ако имате повишено

кръвно налягане, което не се контролира добре с лекарства за кръвно налягане, моля,

консултирайте се с Вашия лекар, тъй като е важно да се уверите, че кръвното Ви налягане

е под контрол, преди да започнете лечението с Avastin.

Ако имате или сте имали аневризма (разширяване и отслабване на стена на кръвоносен

съд) или разкъсване на стена на кръвоносен съд.

Това лекарство може да увеличи риска от поява на белтък в урината, особено ако вече

имате повишено кръвно налягане.

Рискът от образуване на кръвни съсиреци в артериите (вид кръвоносни съдове) може да

се увеличи, ако сте над 65-годишна възраст, ако имате диабет или ако преди сте имали

кръвни съсиреци в артериите. Моля, говорете с Вашия лекар, тъй като кръвните съсиреци

може да доведат до инфаркт на миокарда и инсулт (мозъчен удар).

Avastin може също да повиши риска от развитие на кръвни съсиреци във вените (вид

кръвоносни съдове).

Това лекарство може да предизвика кървене, особено свързано с тумора. Моля,

консултирайте се с Вашия лекар ако при Вас или във Вашето семейство има случаи на

кървене или ако вземате лекарства за разреждане на кръвта по каквато и да е причина.

Възможно е Avastin да предизвика кървене в и около мозъка. Моля, обсъдете това с

Вашия лекар, ако имате мозъчни метастази.

Възможно е Avastin да увеличи риска от кървене в белите дробове, проявяващо се с

кашлица или плюене на кръв. Моля, обсъдете това с Вашия лекар, ако сте го забелязали

преди.

Avastin може да увеличи риска от развитие на сърдечна слабост. Важно е Вашият лекар

да знае, ако някога сте се лекували с антрациклини (например, доксорубицин -

специфичен вид химиотерапия, която се прилага за лечение на някои видове рак) или Ви

е правена лъчетерапия на гръдния кош, или ако имате сърдечно заболяване.

Това лекарство може да предизвика инфекции и намаление на броя на неутрофилите (вид

кръвни клетки, важни за защитата Ви от бактерии).

Възможно е Avastin да предизвика свръхчувствителност и/или реакции към инфузията

(реакции, свързани с инжектирането на лекарството). Моля, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра, ако сте имали преди това проблеми след

инжектирането, напр. замайване/припадане, задух, подуване или кожен обрив.

Рядка неврологична нежелана реакция, наречена синдром на постериорна обратима

енцефалопатия (СПОЕ), е свързана с лечението с Avastin. Aко имате главоболие, промени

в зрението, обърканост или гърчове с или без повишено кръвно налягане, моля, свържете

се с Вашия лекар.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, дори ако някое от горните твърдения се е отнасяло до

Вас в миналото.

Преди да Ви се приложи Avastin или докато се лекувате с Avastin:

веднага уведомете Вашия лекар и зъболекар, ако имате или сте имали болка в устата,

зъбите и/или челюстта, подуване или рани в устата, изтръпване или чувство на тежест в

челюстта, или разклащане на зъб.

ако трябва да се подложите на инвазивно зъболечение или стоматологична операция,

кажете на Вашия зъболекар, че се лекувате с Avastin, особено когато получавате или сте

получавали също и инжекция с бифосфонат в кръвта.

Може да бъдете посъветвани да се подложите на стоматологичен преглед преди започване на

лечението с Avastin.

Деца и юноши

Употребата на Avastin не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години, тъй като

безопасността и ползата при тази популация пациенти не са установени.

Съобщава се за загиване на костна тъкан (остеонекроза) в костите, без засягане на долната

челюст, при пациенти на възраст под 18 години, лекувани с Avastin.

Други лекарства и Avastin

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Комбинирането на Avastin с друго лекарство, наречено сунитиниб малат (предписвано при рак

на бъбреците и стомашно-чревния тракт) може да доведе до тежки нежелани реакции. Обсъдете

това с Вашия лекар, за да се уверите, че при Вас не се комбинират тези лекарства.

Кажете на Вашия лекар, ако се лекувате с химиотерапия на основата на платина или таксани за

рак на белите дробове или метастазирал рак на млечната жлеза. Тези видове терапия в

комбинация с Avastin може да увеличат риска от тежки нежелани реакции.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако наскоро Ви е прилагана или Ви се прилага лъчетерапия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не трябва да използвате това лекарство, ако сте бременна. Avastin може да увреди нероденото

Ви дете, тъй като може да спре процеса на образуване на нови кръвоносни съдове. Вашият

лекар ще Ви посъветва да прилагате мерки за предпазване от забременяване по време на

лечението с Avastin и поне 6 месеца след последната доза на Avastin.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна, ако забременеете по време на лечението с

това лекарство или планирате да забременеете в близко бъдеще.

Не трябва да кърмите по време на лечение с Avastin и поне 6 месеца след прилагането на

последната доза Avastin, тъй като това лекарство може да повлияе растежа и развитието на

Вашето бебе.

Avastin може да увреди фертилитета при жените. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за

повече информация.

Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди употребата на което и

да е лекарство

Шофиране и работа с машини

Няма данни, че Avastin намалява способността за шофиране или работа с машини. Съобщава се

обаче за сънливост и припадъци при употреба на Avastin. Ако получите симптоми, които

засягат зрението, концентрацията или способността Ви за реагиране, не шофирайте и не

работете с машини, докато симптомите не изчезнат.

Важна информация за някои от съставките на Avastin

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в един флакон, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате Avastin

Дозировка и честота на приложение

Необходимата доза Avastin зависи от телесното Ви тегло и вида на раковото заболяване, което

трябва да се лекува. Препоръчителната доза е 5 mg; 7,5 mg; 10 mg или 15 mg на килограм

телесно тегло. Вашият лекар ще Ви предпише доза Avastin, която е подходяща за Вас. Вие ще

получавате Avastin веднъж на 2 или 3 седмици. Броят на инфузиите, които ще Ви се направят,

зависи от отговора Ви на лечението; Вие трябва да продължавате лечението с това лекарство,

докато Avastin престане да възпрепятства растежа на тумора. Вашият лекар ще обсъди това с

Вас.

Метод и начин на приложение

Не разклащайте флакона. Avastin е концентрат за инфузионен разтвор. В зависимост от дозата,

която Ви е предписана, част или цялото съдържание на флакона Avastin ще се разреди с разтвор

на натриев хлорид преди употреба. Лекар или медицинска сестра ще Ви приложат този

разреден разтвор на Avastin под формата на интравенозна инфузия (венозно капково). Първата

инфузия ще се приложи за 90 минути. Ако тя се понесе добре, втората инфузия може да се

приложи за 60 минути. Следващите инфузии може да Ви се прилагат за 30 минути.

Приложението на Avastin трябва да бъде временно прекъснато

ако кръвното Ви налягане се повиши силно и се наложи лечение с лекарства за кръвно

налягане,

ако имате проблеми със заздравяване на раните след операция,

ако сте подложени на операция.

Приложението на Avastin трябва окончателно да бъде прекратено, ако получите

силно повишение на кръвното налягане, което не може да се контролира с лекарства за

кръвно налягане; или внезапно силно повишение на кръвното налягане,

наличие на белтък в урината, придружено от отоци по тялото,

перфорация на чревната стена,

патологична тръбообразна връзка или ход между дихателната тръба и хранопровода,

между вътрешни органи и кожата, между влагалището и която и да е част на червата или

между други тъкани, които по принцип не са свързани (фистула) и които лекуващият

лекар счита за тежко отклонение от нормалното състояние,

сериозни инфекции на кожата или по-дълбоките подкожни слоеве

кръвен съсирек в артериите,

кръвен съсирек в кръвоносните съдове на белите дробове,

тежък кръвоизлив.

Ако Ви се приложи повече от необходимата доза Avastin

може да получите тежка мигрена. Ако това се случи, трябва незабавно да уведомите

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали Avastin

Вашият лекар ще реши кога да Ви се даде следващата доза Avastin. Трябва да обсъдите

това с лекаря си.

Ако сте спрели употребата на Avastin

Преустановяване на лечението с Avastin може да спре ефекта му върху туморния растеж. Не

прекъсвайте лечението си с Avastin преди да сте обсъдили това с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции.

Нежеланите реакции, изброени по-долу, са наблюдавани, когато Avastin е прилаган

едновременно с химиотерапия. Това не означава непременно, че тези нежелани реакции са

причинени точно от Avastin.

Алергични реакции

Ако имате алергична реакция, уведомете веднага Вашия лекар или някой от медицинския

персонал. Признаците може да включват: затруднения в дишането или болка в гърдите. Може

да получите също и червенина или зачервяване на кожата или обрив, студени тръпки и

втрисане, гадене или повръщане.

Трябва незабавно да потърсите помощ, ако получите някоя от посочените по-долу

нежелани реакции.

Тежки нежелани реакции, които може да бъдат

много чести

(засягат повече от 1 на

10 потребители)

,

включват:

повишено кръвно налягане,

чувство на изтръпване или мравучкане в ръцете или краката,

намален брой кръвни клетки, включително бели кръвни клетки, които помагат в борбата

против инфекциите (това може да бъде придружено от повишена температура), както и

клетките, които подпомагат съсирването на кръвта,

отпадналост и липса на енергия,

умора,

диария, гадене, повръщане и коремна болка.

Тежки нежелани реакции, които може да бъдат

чести

(засягат от 1 до 10 потребители на 100)

,

включват:

перфорация на черво,

кървене, включително кървене от белите дробове при пациенти с недребноклетъчен

карцином на белите дробове,

запушване на артериите от кръвен съсирек,

запушване на вените от кръвен съсирек,

запушване на кръвоносните съдове на белите дробове от кръвен съсирек,

запушване на вените на краката от кръвен съсирек,

сърдечна недостатъчност,

проблеми със заздравяване на раните след операция,

зачервяване, лющене, болезненост, болка или поява на мехури по пръстите на ръцете или

краката,

намален брой на червените кръвни клетки,

липса на енергия,

стомашно и чревно нарушение,

мускулна и ставна болка, мускулна слабост,

сухота в устата, комбинирана с жажда и/или намаление на количеството на урината или

потъмняването й,

възпаление на лигавицата на устата и червата, белите дробове и дихателните пътища,

репродуктивните органи и пикочните пътища,

ранички в устата и хранопровода (тръбата от устата до стомаха), които може да са

болезнени и да причинят затруднено преглъщане,

болка, включително главоболие, болка в гърба и болка в таза и областта на ануса,

локализирано събиране на гной,

инфекция и по-специално инфекция на кръвта или пикочния мехур,

намалено кръвоснабдяване на мозъка или инсулт,

сънливост,

кървене от носа,

ускоряване на сърдечния ритъм (пулса),

запушване на червата,

отклонения в изследването на урината (белтък в урината),

задух или ниски стойности на кислород в кръвта,

инфекции на кожата или дълбоките слоеве под кожата,

фистула: патологична тръбообразна връзка между вътрешни органи и кожата, или други

тъкани, които нормално не са свързани, включително връзки между влагалището и

червата, при пациенти с рак на маточната шийка.

Тежки нежелани реакции с

неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка), включват :

сериозни инфекции на кожата или по-дълбоките слоеве под кожата, особено ако имате

отвори в чревната стена или проблеми, свързани със зарастването на раните,

алергични реакции (признаците може да включват затруднено дишане, зачервяване на

лицето, обрив, ниско кръвно налягане или високо кръвно налягане, малко количество

кислород в кръвта, болка в гърдите, или гадене/повръщане),

отрицателен ефект върху способността на жените да имат деца (вижте по-долу списъка с

нежелани реакции за допълнителни препоръки),

състояние на мозъка със симптоми, включващи гърчове (припадъци), главоболие,

объркване и промени в зрението (синдром на постериорна обратима енцефалопатия или

СПОЕ),

симптоми, които предполагат промени в нормалната мозъчна функция (главоболие,

промени в зрението, объркване или гърчове) и високо кръвно налягане,

разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд или разкъсване на стена на

кръвоносен съд (аневризми и артериални дисекации),

запушване на много малък(ки) кръвоносен(ни) съд(ове) в бъбреците,

необичайно високо кръвно налягане в кръвоносните съдове на белите дробове, което

прави работата на дясната страна на сърцето по-трудна от нормалното,

отвор в хрущялната стена, която разделя ноздрите на носа,

отвор в стомаха или червата,

отворена рана или отвор в лигавицата на стомаха или тънкото черво (симптомите може

да включват коремна болка, чувство за подуване на корема, катранено черни

изпражнения или кръв в изпражненията (фекалиите) или кръв в повърнатите материи),

кървене от долните отдели на дебелото черво,

лезии на венците с оголване на челюстната кост, които не зарастват и може да са

свързани с болка и възпаление на околната тъкан (вижте по-долу списъка с нежелани

реакции за допълнителни препоръки),

отвор в жлъчния мехур (симптомите и признаците може да включват коремна болка,

повишена температура и гадене/повръщане).

Трябва веднага да потърсите помощ, ако получите някоя от посочените по-долу нежелани

реакции.

Много чести

(засягат повече от 1 на 10 потребители) нежелани реакции, които не са тежки,

включват:

запек,

загуба на апетит,

повишена температура,

проблеми с очите (включително повишено отделяне на сълзи),

промени в речта,

промени във вкусовото усещане,

хрема,

сухота на кожата, лющене и възпаление на кожата, промяна в цвета на кожата,

загуба на телесно тегло,

кървене от носа.

Чести

(засягат от 1 до 10 потребители на 100) нежелани реакции, които не са тежки, включват:

промени в гласа и пресипналост.

Пациентите на възраст над 65 години са с повишен риск от поява на следните нежелани

реакции:

образуване на кръвни съсиреци в артериите, което може да доведе до инсулт или инфаркт

на миокарда,

намаление на броя на белите кръвни клетки, както и на клетките, които подпомагат

съсирването на кръвта,

диария,

гадене,

главоболие,

умора,

високо кръвно налягане.

Avastin може също да предизвика промени и в лабораторните изследвания, назначени от Вашия

лекар. Те включват намален брой на белите кръвни клетки, особено на неутрофилите в кръвта

(вид бели кръвни клетки, които подпомагат защитата срещу инфекции); наличие на белтък в

урината; намалени концентрации на калий, натрий или фосфор (минерал) в кръвта; повишена

кръвна захар; повишени стойности на алкалната фосфатаза (ензим) в кръвта; повишен серумен

креатинин (протеин, измерван с кръвни тестове, за да се провери дейността на бъбреците Ви);

намален хемоглобин (намира се в червените кръвни клетки, които пренасят кислород), които

могат да бъдат тежки.

Болка в устата, зъбите и/или челюстта, подуване или рани в устата, изтръпване или чувство на

тежест в челюстта или разклащане на зъб. Това може да бъдат признаци и симптоми на

увреждане на костта на челюстта (остеонекроза). Кажете незабавно на Вашия лекар или

зъболекар, ако получите някой от тях.

Жените в предменопауза (жени, които имат менструация) могат да забележат, че

менструацията им става нередовна или липсва и могат да получат увреждане на фертилитета.

Ако възнамерявате да имате деца, трябва да обсъдите това с Вашия лекар преди да започнете

лечение.

Avastin е разработен за лечение на рак посредством инжектирането му в кръвта. Продуктът не е

предназначен за инжектиране в окото. Поради това не е разрешено да се използва по този

начин. При директно инжектиране на Avastin в окото (неодобрена употреба), могат да

възникнат следните нежелани реакции:

инфекция или възпаление на очната ябълка,

зачервяване на окото, малки точици или петънца в зрителното поле (плаващи частици),

болка в окото,

виждане на проблясъци светлина с плаващи частици, прогресиращо до частична загуба на

зрението Ви,

повишено вътреочно налягане,

кръвоизлив в окото.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Avastin

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

върху етикета на флакона, съответно след “Годен до:” и „EXP”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Инфузионните разтвори трябва да се използват веднага след разреждане. Ако не се използват

веднага, времето на използване и условията на съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да надхвърлят 24 часа при 2°C до 8°C, освен ако

разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия. Когато

разреждането е извършено при контролирани и валидирани асептични условия, Avastin е

стабилен в продължение на 30 дни при 2°C до 8°C и допълнително в продължение на 48 часа

при 2°C до 30°C.

Не използвайте Avastin, ако забележите някакви видими частици или промяна на цвета преди

употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Avastin

Активното вещество е бевацизумаб. Всеки ml от концентрата съдържа 25 mg

бевацизумаб, съответстващ на 1,4 до 16,5 mg/ml, когато е разреден според препоръките.

Всеки флакон от 4 ml съдържа 100 mg бевацизумаб, съответстващи на 1,4 mg/ml когато е

разреден според препоръките.

Всеки флакон от 16 ml съдържа 400 mg бевацизумаб, съответстващи на 16,5 mg/ml

когато е разреден според препоръките.

Другите съставки са: трехалоза дихидрат, натриев фосфат, полисорбат 20 и вода за

инжекции.

Как изглежда Avastin и какво съдържа опаковката

Avаstin е концентрат за инфузионен разтвор. Концентратът е бистра, безцветна до светлокафява

течност в стъклен флакон с гумена запушалка. Всеки флакон съдържа 100 mg бевацизумаб в

4 ml разтвор или 400 mg бевацизумаб в 16 ml разтвор. Всяка опаковка Avаstin съдържа един

флакон.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Avastin 25 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml от концентрата съдържа 25 mg бевацизумаб (bevacizumab)*.

Всеки флакон от 4 ml съдържа 100 mg бевацизумаб.

Всеки флакон от 16 ml съдържа 400 mg бевацизумаб.

За разреждане и други препоръки за работа вижте точка 6.6.

*Бевацизумаб е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, получено чрез ДНК

технология в клетъчни линии от яйчник на китайски хамстер.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Бистра до леко опалесцентна, безцветна до светлокафява течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Бевацизумаб в комбинация с химиотерапия на базата на флуоропиримидини е показан за

лечение при възрастни пациенти с метастазирал карцином на дебелото черво или ректума.

Бевацизумаб в комбинация с паклитаксел е показан за лечение от първа линия при възрастни

пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза. За допълнителна информация относно статуса

на човешкия рецептор на епидермалния растежен фактор тип 2 (HER2), моля, вижте точка 5.1.

Бевацизумаб в комбинация с капецитабин е показан за лечение от първа линия при възрастни

пациенти с метастазирал рак на гърдата, при които лечението с други видове химиотерапия,

включително таксани или антрациклини, не се счита подходяща. Пациенти, получавали схеми

на лечение, съдържащи таксан и антрациклин като адювантно лечение през последните

12 месеца, трябва да се изключат от лечение с Avastin в комбинация с капецитабин. За

допълнителна информация относно HER2 статуса, моля, вижте точка 5.1.

Бевацизумаб, добавен към химиотерапия на базата на платина, е показан за лечение от първа

линия при възрастни пациенти с неоперабилен авансирал, метастазирал или рецидивиращ

недребноклетъчен рак на белия дроб с различна от преобладаваща сквамозноклетъчна

хистология.

Бевацизумаб, в комбинация с ерлотиниб, е показан за лечение от първа линия при възрастни

пациенти с неоперабилен напреднал, метастазирал или рецидивиращ несквамозен

недребноклетъчен рак на белия дроб с активиращи мутации на рецептора на епидермалния

растежен фактор (EGFR) (вж. точка 5.1).

Бевацизумаб в комбинация с интерферон алфа-2a е показан за лечение от първа линия при

възрастни пациенти с авансирал и/или метастазирал бъбречноклетъчен карцином.

Бевацизумаб в комбинация с карбоплатин и паклитаксел е показан за първа линия на лечение

на възрастни пациентки с напреднал (стадии III B, III C и IV на Международната федерация по

акушерство и гинекология (FIGO)) епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби или

първичен перитонеален карцином (вж. точка 5.1).

Бевацизумаб, в комбинация с карбоплатин и гемцитабин, или в комбинация с карбоплатин и

паклитаксел, е показан за лечение на възрастни пациентки с първи рецидив на епителен рак на

яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак, чувствителен на лечение с

платина, които не са получавали предшестваща терапия с бевацизумаб или други инхибитори

на VEGF или VEGF рецептор-прицелни агенти.

Бевацизумаб, в комбинация с паклитаксел, топотекан или пегилиран липозомален

доксорубицин, е показан за лечение на възрастни пациентки с първично-резистентен

рецидивиращ епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак,

които са получавали не повече от два режима на първична химиотерапия и които не са

получавали предшестваща терапия с бевацизумаб или други инхибитори на VEGF, или

средства, прицелващи се във VEGF-рецептора (вж. точка 5.1).

Бевацизумаб, в комбинация с паклитаксел и цисплатин, или алтернативно паклитаксел и

топотекан при пациентки, които не могат да получават терапия с платина, е показан за лечение

на възрастни пациентки с персистиращ, рецидивиращ или метастазирал карцином на маточната

шийка (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Не разклащайте флакона.

Avastin трябва да се прилага под наблюдение на лекар с опит в лечението с антинеопластични

лекарствени продукти.

Дозировка

Метастазирал карцином на дебелото черво или ректума (МКРК)

Препоръчителната доза Avastin, приложен под формата на интравенозна инфузия, е 5 mg/kg

или 10 mg/kg телесно тегло, приложени веднъж на всеки 2 седмици, или 7,5 mg/kg или 15 mg/kg

телесно тегло, приложени веднъж на всеки 3 седмици.

Препоръчва се лечението да продължи до прогресия на основното заболяване или до

неприемлива токсичност.

Метастазирал рак на млечната жлеза (МРМЖ)

Препоръчителната доза Avastin е 10 mg/kg телесно тегло, прилагани веднъж на всеки 2

седмици, или 15 mg/kg телесно тегло, прилагани веднъж на всеки 3 седмици под формата на

интравенозна инфузия.

Препоръчва се лечението да продължи до прогресия на основното заболяване или до

неприемлива токсичност.

Недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД)

Първа линия на лечение на несквамозен НДКРБД в комбинация с химиотерапия на базата на

платина

Avastin се прилага, като се добавя към химиотерапия на базата на платина в продължение на до

6 цикъла на лечение, последвани от монотерапия с Avastin до прогресия на заболяването.

Препоръчителната доза Avastin е 7,5 mg/kg или 15 mg/kg телесно тегло, прилагана веднъж на 3

седмици като интравенозна инфузия.

Клиничната полза при пациенти с НДКРБД е доказана и при двете дози - от 7,5 mg/kg и

15 mg/kg (вж. точка 5.1).

Препоръчва се лечението да продължи до прогресия на основното заболяване или до

неприемлива токсичност.

Първа линия на лечение на несквамозен НДКРБД с EGFR

активиращи мутации в комбинация с

ерлотиниб

Преди започване на лечение с Avastin в комбинация с ерлотиниб, трябва да се извърши

изследване за EGFR мутации. Важно е да се избере добре валидиран и надежден метод, за да се

избегнат фалшиви отрицателни или фалшиви положителни резултати.

Препоръчителната доза Avastin, когато се използва в допълнение към ерлотиниб е 15 mg/kg

телесно тегло, прилагана веднъж на всеки 3 седмици като интравенозна инфузия.

Препоръчително е лечението с Avastin в допълнение към ерлотиниб да продължи до прогресия

на заболяването.

Относно дозировката и начина на приложение на ерлотиниб, моля, вижте кратката

характеристика на ерлотиниб.

Авансирал и/или метастазирал бъбречноклетъчен карцином (МБКК)

Препоръчителната доза Avastin е 10 mg/kg телесно тегло, прилагани веднъж на всеки 2 седмици

под формата на интравенозна инфузия.

Препоръчва се лечението да продължи до прогресия на основното заболяване или до

неприемлива токсичност.

Епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби и първичен перитонеален карцином

Първа линия на лечение:

Avastin

се прилага като допълнение към карбоплатин и паклитаксел до

6 цикъла на лечение, последвани от продължителна употреба на Avastin като монотерапия до

прогресия на заболяването или максимум за 15 месеца или до неприемлива токсичност, която

настъпва по-рано.

Препоръчителната доза Avastin е 15 mg/kg телесно тегло, приложени веднъж на 3 седмици като

интравенозна инфузия.

Лечение на чувствително на платина рецидивиращо заболяване

: Avastin

се прилага в

комбинация с карбоплатин и гемцитабин в продължение на 6 цикъла и до 10 цикъла, или в

комбинация с карбоплатин и паклитаксел в продължение на 6 цикъла и до 8 цикъла, последвано

от продължителна употреба на

Avastin като монотерапия до прогресия на заболяването.

Препоръчителната доза Avastin е 15 mg/kg телесно тегло, прилагана през 3 седмици като

интравенозна инфузия.

Лечение на платина – резистентно рецидивиращо заболяване

: Avastin

се прилага в комбинация

с едно от следните средства – паклитаксел, топотекан (прилаган седмично) или пегилиран

липозомален доксорубицин. Препоръчителната доза на

Avastin е 10 mg/kg телесно тегло

веднъж на всеки 2 седмици под формата на интравенозна инфузия. Когато Avastin се прилага в

комбинация с топотекан (прилаган в ден 1 – 5, на всеки 3 седмици), препоръчителната доза на

Avastin е 15 mg/kg телесно тегло, прилаган на всеки 3 седмици под формата на интравенозна

инфузия. Препоръчва се лечението да продължи до прогресия на болестта или до неприемлива

токсичност (вж. точка 5.1, проучване МО22224).

Рак на маточната шийка

Avastin се прилага в комбинация с една от следните химиотерапевтични схеми: паклитаксел и

цисплатин, или паклитаксел и топотекан.

Препоръчителната доза Avastin е 15 mg/kg телесно тегло, приложена веднъж на всеки

3 седмици като интравенозна инфузия.

Препоръчва се лечението да продължи до прогресия на подлежащото заболяване или до

неприемлива токсичност (вж. точка 5.1).

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

: Не се изисква коригиране на дозата при пациенти на възраст

≥ 65 години.

Пациенти с бъбречно увреждане

: Безопасността и ефикасността при пациенти с бъбречно

увреждане не са изследвани (вж. точка 5.2).

Пациенти с чернодробно увреждане

: Безопасността и ефикасността при пациенти с

чернодробно увреждане не са изследвани (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на бевацизумаб при деца под 18-годишна възраст не са

установени. Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.8, 5.1 и 5.2, но препоръки за

дозировката не могат да бъдат дадени.

Няма съответно приложение на бевацизумаб в педиатричната популация в показанията за

лечение на рак на дебелото черво, ректума, гърдата, белите дробове, рак на яйчниците,

фалопиевите тръби, перитонеума, шийката на матката и бъбреците.

Начин на приложение

Началната доза трябва да се прилага в продължение на 90 минути под формата на интравенозна

инфузия. Ако първата инфузия се понася добре, втората инфузия може да се приложи за

60 минути. Ако 60-минутната инфузия се понася добре, всички следващи инфузии може да се

прилагат за 30 минути.

Не трябва да се прилага като интравенозна инжекция или болус.

Не се препоръчва намаляване на дозата при нежелани реакции. Ако е показано, терапията

трябва да се преустанови окончателно или временно да се прекъсне, както е описано в

точка 4.4.

Предпазни мерки, които трябва да се вземат преди работа с лекарствения продукт или

приложението му

За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

Инфузионните разтвори на Avastin не трябва да се смесват с разтвори на глюкоза. Този

лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените в точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Свръхчувствителност към клетъчни продукти от овариални клетки на китайски хамстер

(СНО) или други рекомбинантни човешки или хуманизирани антитела.

Бременност (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Перфорации на стомашно-чревния (СЧ) тракт

и фистули

(вж. точка 4.8)

Някои пациенти може да са изложени на повишен риск от развитие на перфорация на

стомашно-чревния тракт и перфорация на пикочния мехур при лечение с Avastin.

Интраабдоминален възпалителен процес може да бъде рисков фактор за перфорации на

стомашно-чревния тракт при пациенти с метастазирал рак на дебелото черво или ректума,

поради което трябва да се внимава при лечението на тези пациенти. Предшестващата

лъчетерапия е рисков фактор за СЧ перфорация при пациенти, лекувани с Avastin за

персистиращ, рецидивиращ или метастазирал рак на маточната шийка и всички пациенти със

СЧ перфорация имат анамнеза за предшестваща лъчетерапия. Лечението трябва окончателно да

се преустанови при пациенти, които развият перфорация на стомашно-чревния тракт.

СЧ-вагинални фистули в проучване GOG-0240

Пациентите, лекувани с Avastin за персистиращ, рецидивиращ или метастазирал рак на

маточната шийка са с повишен риск от поява на фистули между влагалището и която и да е

част от стомашно-чревния (СЧ) тракт (стомашно-чревни-вагинални фистули). Предшестващата

лъчетерапия е основен рисков фактор за развитието на СЧ-вагинални фистули и всички

пациенти със СЧ-вагинални фистули имат анамнеза за предшестваща лъчетерапия.

Рецидивирането на рака в областта на предшестващата лъчетерапия е допълнителен важен

рисков фактор за развитието на СЧ-вагинални фистули.

Фистули извън СЧ тракт

(вж. точка 4.8)

Когато се лекуват с Avastin, пациентите може да са изложени на повишен риск от развитие на

фистули.

Лечението с Avastin при пациенти с трахеоезофагеална (TE) фистула или всякаква друга

фистула от степен 4 [Национален онкологичен институт на САЩ – Общи терминологични

критерии за нежелани събития (NCI-CTCAE v.3)] трябва окончателно да се преустанови.

Информацията относно продължително приложение на Avastin при пациенти с други фистули е

ограничена. В случай на вътрешна фистула извън стомашно-чревния тракт, трябва да се

обмисли преустановяване на Avastin.

Усложнения при зарастване на рани

(вж. точка 4.8)

Avastin може да повлияе неблагоприятно процеса на зарастване на раните. Докладвани са

сериозни усложнения при зарастване на рани, включително усложнения на мястото на

анастомоза, с летален край. Не трябва да се започва лечение поне 28 дни след голяма операция

или до пълно зарастване на оперативната рана. При пациентите, получили усложнения при

заздравяване на раните по време на лечение, лечението трябва да се прекрати до пълно

зарастване на раните. Лечението трябва да се прекъсне при планова операция.

Рядко се съобщава за некротизиращ фасциит, включително фатални случаи, при пациенти,

лекувани с Avastin. Това състояние обикновено е следствие от усложнения при зарастването на

раните, стомашно-чревна перфорация или образуване на фистула. При пациентите, които

развият некротизиращ фасциит, терапията с Avastin трябва да се преустанови и незабавно да се

започне подходящо лечение.

Хипертония

(вж. точка 4.8)

При пациенти, лекувани с Avastin, е наблюдавана повишена честота на хипертония.

Клиничните данни за безопасност показват, че има вероятност честотата на хипертонията да

бъде доза-зависима. Преди започване на лечение с Avastin трябва адекватно да се контролира

предшестваща хипертония. Няма информация за ефекта на Avastin при пациенти с

неконтролирана хипертония по времето на започване на лечението. По принцип се препоръчва

мониториране на артериалното налягане по време на лечение.

В повечето случаи хипертонията се контролира адекватно, като се прилага стандартно

антихипертензивно лечение, подходящо за конкретното състояние на засегнатия пациент.

Не се препоръчва употребата на диуретици за лечение на хипертония при пациенти, които

получават химиотерапевтична схема на базата на цисплатин. Avastin трябва окончателно да се

преустанови, ако клинично значимата хипертония не може да се контролира адекватно с

антихипертонично лечение, или ако пациентът развие хипертонична криза или хипертонична

енцефалопатия.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (СПОЕ)

(вж. точка 4.8)

Има редки съобщения за пациенти, лекувани с Avastin, развиващи признаци и симптоми, които

съответстват на СПОЕ - рядко неврологично нарушение, което, освен с друго, може да се

манифестира със следните признаци и симптоми: гърчове, главоболие, променено психическо

състояние, зрителни нарушения или корова слепота, със или без свързана хипертония.

Диагнозата на СПОЕ е необходимо да бъде потвърдена чрез образно изследване на мозъка, за

предпочитане ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). При пациенти, развиващи СПОЕ, се

препоръчва лечение на специфичните симптоми, включващо контролиране на хипертонията

заедно с прекратяване на Avastin. Безопасността на подновяване на терапията с Avastin при

пациенти, получили СПОЕ преди това, не е известна.

Протеинурия

(вж. точка 4.8)

Пациенти с анамнеза за хипертония може да са изложени на повишен риск от развитие на

протеинурия при лечение с Avastin. Съществуват данни, които показват, че всички степени

протеинурия (Национален онкологичен институт на САЩ – Общи терминологични критерии за

нежелани събития [NCI-CTCAE v.3]) могат да бъдат свързани с дозата. Препоръчва се

мониториране на протеинурията с анализ на урината чрез тест-лентички преди началото и по

време на лечението. Наблюдавана е протеинурия степен 4 (нефротичен синдром) при до 1,4 %

от пациентите, лекувани с Avastin. Лечението трябва окончателно да се преустанови при

пациенти, които развият нефротичен синдром (NCI-CTCAE v.3).

Артериален тромбоемболизъм

(вж. точка 4.8)

При клинични изпитвания честотата на артериалните тромбоемболични реакции, включително

мозъчно-съдови инциденти (МСИ), преходни исхемични пристъпи (ПИП) и инфаркт на

миокарда (ИМ), е била по-висока при пациенти, получаващи Avastin в комбинация с

химиотерапия, в сравнение с тези, които са получили само химиотерапия.

При пациенти, лекувани с Avastin плюс химиотерапия, с анамнеза за артериален

тромбоемболизъм, диабет или на възраст над 65 години има повишен риск от развитие на

артериални тромбоемболични реакции по време на лечението. Трябва да се внимава при

лечение на тези пациенти с Avastin.

Лечението трябва окончателно да се преустанови при пациенти, които развият артериални

тромбоемболични реакции.

Венозен тромбоемболизъм

(вж. точка 4.8)

При лечение с Avastin пациентите може да са изложени на риск от развитие на венозни

тромбоемболични реакции, включително и белодробен емболизъм.

Пациентите, лекувани за персистиращ, рецидивиращ или метастазирал рак на маточната шийка

с Avastin в комбинация с паклитаксел и цисплатин, може да са с повишен риск от поява на

венозни тромбоемболични събития.

Avastin трябва да се преустанови при пациенти с животозастрашаващи (степен 4)

тромбоемболични реакции, включително белодробен емболизъм (NCI-CTCAE v.3). Пациенти с

тромбемболични реакции≤ степен 3 трябва внимателно да се наблюдават (NCI-CTCAE v.3).

Кръвоизлив

Пациенти, лекувани с Avastin, са изложени на повишен риск от кръвоизливи, особено такива,

свързани с тумора. Avastin трябва да се спре окончателно при пациенти, които получат кървене

степен 3 или 4 по време на лечение с Avastin (NCI-CTCAE v.3) (вж. точка 4.8).

Пациенти с нелекувани метастази в ЦНС рутинно са изключвани от клиничните изпитвания с

Avastin, въз основа на образна диагностика или признаци и симптоми. Поради това рискът от

кръвоизлив в ЦНС при такива пациенти не е оценяван проспективно в рандомизирани

клинични изпитвания (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и

симптоми на кървене в ЦНС, като лечението с Avastin трябва да се преустанови в случаи на

вътречерепно кървене.

Няма информация относно профила на безопасност на Avastin при пациенти с вродена

хеморагична диатеза, придобита коагулопатия или при пациенти, получавали пълна доза

антикоагуланти за лечение на тромбоемболизъм преди началото на лечение с Avastin, тъй като

такива пациенти са изключвани от клиничните изпитвания. Поради това трябва да се внимава

преди започване на лечение при такива пациенти. Пациенти, които са развили венозна тромбоза

по време на лечение обаче изглежда нямат повишена честота на кървене от степен 3 или по-

висока, когато се лекуват едновременно с пълна доза варфарин и Avastin (NCI-CTCAE v.3).

Белодробен кръвоизлив/хемоптиза

Пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, лекувани с Avastin, може да са изложени на

риск от сериозен, а в някои случаи летален белодробен кръвоизлив/хемоптиза. Пациенти,

прекарали наскоро белодробен кръвоизлив/хемоптиза (> 2,5 ml ясна кръв) не трябва да бъдат

лекувани с Avastin.

Аневризми и артериални дисекации

Използването на инхибитори на пътя на VEGF при пациенти със или без хипертония може да

подпомогне образуването на аневризми и/или артериални дисекации. Преди започването на

лечение с Avastin, трябва внимателно да се прецени този риск при пациенти с рискови фактори

като хипертония или анамнеза за аневризма.

Застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН)

(вж. точка 4.8)

По време на клиничните изпитвания се съобщава за реакции, отговарящи на ЗСН. Находките

варират от асимптомно намаление на левокамерната фракция на изтласкване до изявена ЗСН,

налагаща лечение или хоспитализация. Необходимо е внимание, когато пациенти с клинично

значимо сърдечно-съдово заболяване, напр. предшестваща исхемична болест на сърцето или

застойна сърдечна недостатъчност, се лекуват с Avastin.

Повечето пациенти, които са получили ЗСН, са имали метастазирал рак на млечната жлеза и са

се лекували преди това с антрациклини, с предшестваща лъчетерапия на лявата стена на

гръдния кош или са имали други рискови фактори за ЗСН.

При пациентите в AVF3694g, които са получавали или не са получавали антрациклини преди

това, не е наблюдавана увеличена честота на всички степени ЗСН в групата с антрациклин +

бевацизумаб в сравнение с лечението само с антрациклини. Реакциите на ЗСН степен 3 или по-

висока са били до известна степен по-чести при пациентите, получавали бевацизумаб в

комбинация с химиотерапия, в сравнение с пациентите, лекувани само с химиотерапия. Това

съответства на резултатите при пациентите в други проучвания на метастазирал рак на гърдата,

които не са получавали едновременно лечение с антрациклини (NCI-CTCAE v.3) (вж. точка

4.8).

Неутропения и инфекции

(вж. точка 4.8)

Повишена честота на тежка неутропения, фебрилна неутропения или инфекция със или без

тежка неутропения (включително с летален изход) са наблюдавани при пациенти, лекувани с

някои миелотоксични схеми на химиотерапия плюс Avastin, в сравнение със самостоятелно

приложение на химиотерапия. Това е наблюдавано предимно в комбинация с терапия на базата

на платина или таксани при лечение на НДКРБД, МРМЖ и в комбинация с паклитаксел и

топотекан при персистиращ, рецидивиращ или метастазирал рак на маточната шийка.

Реакции на свръхчувствителност/реакции към инфузията

(вж. точка 4.8)

Пациентите може да са изложени на риск от развитие на реакции към инфузията/реакции на

свръхчувствителност. Препоръчва се внимателно наблюдение на пациента по време и след

приложението на бевацизумаб, както се очаква при всяка инфузия на терапевтично

хуманизирано моноклонално антитяло. При възникване на реакция инфузията трябва да се

преустанови и да се започне подходящо медикаментозно лечение. Не се налага системна

премедикация.

Остеонекроза на челюстта (ONJ)

(вж. точка 4.8)

Съобщават се случаи на остеонекроза на челюстта (ONJ) при пациенти с рак, лекувани с

Avastin, повечето от които са получавали предшестващо или едновременно интравенозно

лечение с бифосфонати, при което ONJ е идентифициран риск. Необходимо е повишено

внимание, когато Avastin и бифосфонати интравенозно се прилагат едновременно или

последователно.

Инвазивните стоматологични процедури също са идентифициран рисков фактор. Преди

началото на лечение с Avastin трябва да се обмисли стоматологичен преглед и подходящо

профилактично зъболечение. Ако е възможно, при пациенти, които преди са лекувани или се

лекуват с бифосфонати интравенозно, трябва да се избягват инвазивни стоматологични

процедури.

Интравитреално приложение

Avastin не е разработен за интравитреално приложение.

Нарушения на очите

Има съобщения за индивидуални случаи на сериозни очни нежелани реакции при неодобрено

интравитреално приложение на Avastin от флакони, одобрени за интравенозно приложение при

пациенти с рак. Тези реакции включват инфекциозен ендофталмит, вътреочно възпаление, като

стерилен ендофталмит, увеит и витреит, отлепване на ретината, разкъсване на пигментния

епител на ретината, увеличено вътреочно налягане, вътреочен кръвоизлив, като кръвоизлив в

стъкловидното тяло или ретината, кръвоизлив в конюнктивата. Някои от тези реакции са

довели до различна степен на загуба на зрението, включително трайна слепота.

Системни ефекти след интравитреално приложение

Доказано е намаление на концентрацията на циркулиращия VEGF след интравитреално анти

VEGF лечение. Има съобщения за системни нежелани реакции, включително неочни

кръвоизливи и артериални тромбоемболични реакции след интравитреално приложение на

VEGF инхибитори.

Овариална недостатъчност/фертилитет

Avastin може да увреди фертилитета при жени (вж. точки 4.6 и 4.8). Поради това стратегиите за

запазване на фертилитета трябва да бъдат обсъдени с жените с детероден потенциал преди

започване на лечение с Avastin.

Важна информация за някои от съставките на Avastin

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в един флакон, т.е. практически не

съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефект на антинеопластичните продукти върху фармакокинетиката на бевацизумаб

Въз основа на резултатите от популационни фармакокинетични анализи, не е наблюдавано

клинично значимо взаимодействие на едновременно приложена химиотерапия върху

фармакокинетиката на бевацизумаб. Не са наблюдавани нито статистически значими, нито

клинично значими разлики в клирънса на бевацизумаб при пациенти, лекувани с монотерапия с

Avastin, в сравнение с пациенти, получавали Avastin в комбинация с интерферон алфа-2a,

ерлотиниб или химиотерапия (IFL, 5-FU/LV, карбоплатин/паклитаксел, капецитабин,

доксорубицин или цисплатин/гемцитабин).

Ефект на бевацизумаб върху фармакокинетиката на други антинеопластични продукти

Не е наблюдаван клинично значим ефект на бевацизумаб върху фармакокинетиката на

едновременно прилаган интерферон алфа-2a, ерлотиниб (и неговия активен метаболит OSI-420)

или химиотерапия с иринотекан (и неговия активен метаболит SN38), капецитабин,

оксалиплатин (определен чрез измерване на свободната и общата фракция на платината), и

цисплатин. Не могат да се направят заключения относно влиянието на бевацизумаб върху

фармакокинетиката на гемцитабин.

Комбинация на бевацизумаб и сунитиниб малат

В две клинични изпитвания при метастазирал бъбречноклетъчен карцином се съобщава за

микроангиопатична хемолитична анемия (МАХА) при 7 от 19 пациенти, лекувани с

комбинация от бевацизумаб (10 mg/kg през две седмици) и сунитиниб малат (50 mg дневно).

МАХА е хемолитично нарушение, което може да се прояви с фрагментиране на червените

кръвни клетки, анемия и тромбоцитопения. Освен това, при някои от тези пациенти се

наблюдава хипертония (включително хипертонични кризи), повишен креатинин и

неврологични симптоми. Всички тези находки са обратими след преустановяване на лечението

с бевацизумаб и сунитиниб малат (вж.

Хипертония, Протеинурия, СПОЕ

в точка 4.4).

Комбинация с терапия на базата на платина или таксани

(вж. точки 4.4 и 4.8)

Повишена честота на тежка неутропения, фебрилна неутропения или инфекция със или без

тежка неутропения (включително някои летални случаи) е наблюдавана предимно при

пациенти, лекувани с терапия на базата на платина или таксани,

по време на лечение на

НДКРБД и МРМЖ.

Лъчетерапия

Безопасността и ефикасността на съпътстващо приложение на лъчетерапия и Avastin не са

установени.

EGFR моноклонални антитела в комбинация с химиотерапевтични режими с бевацизумаб

Не са провеждани проучвания за взаимодействията. EGFR моноклонални антитела не трябва да

се прилагат за лечение на МКРК в комбинация с химиотерапия, съдържаща бевацизумаб.

Резултатите от рандомизираните фаза III изпитвания, PACCE и CAIRO-2, при пациенти с

МКРК предполагат, че употребата на анти-EGFR моноклоналните антитела панитумумаб и

цетуксимаб, съответно, в комбинация с бевацизумаб плюс химиотерапия, се свързва с

понижена преживяемост без прогресия (ПБП) и/или обща преживяемост (ОП), и повишена

токсичност, в сравнение само с бевацизумаб плюс химиотерапия.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на (и до

6 месеца) след лечението.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/302947/2017

EMEA/H/C/000582

Резюме на EPAR за обществено ползване

Avastin

bevacizumab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Avastin. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Avastin.

За практическа информация относно употребата на Avastin пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Avastin и за какво се използва?

Avastin е лекарство за рак, което се използва за лечение на възрастни със следните видове рак в

комбинация с други лекарства за рак:

рак на дебелото черво или ректума, който е метастатичен (разпространил се е в други части

на организма), в комбинация с лекарства за химиотерапия, които включват

„флуоропиримидин“;

метастатичен рак на гърдата в комбинация с паклитаксел или капецитабин;

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб при пациенти, чиито ракови клетки предимно

не са от сквамозен вид, когато се прилага с химиотерапия на основата на платина;

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб при пациенти, чиито ракови клетки имат

определена промяна („активиращи мутации“) в гена за протеин, наречен EGFR, когато се

прилага в комбинация с ерлотиниб;

авансирал или метастатичен рак на бъбреците в комбинация с интерферон алфа-2а;

епителен рак на яйчника, рак на маточната тръба (която свързва яйчниците с матката) или

перитонеума (мембраната, обвиваща корема). Avastin се използва в комбинация с определени

лекарства за химиотерапия при новодиагностицирани пациенти, когато ракът е авансирал,

или при лекувани преди това пациенти, чийто рак се е завърнал (рецидивирал).

Avastin

EMA/302947/2017

Страница 2/4

рак на шийката на матката, който е персистиращ, рецидивиращ или метастатичен. Avastin се

прилага в комбинация с паклитаксел и лекарство на основата на платина цисплатин или, ако

то не може да се използва, друго лекарство за химиотерапия — топотекан.

Avastin съдържа активното вещество бевацизумаб (bevacizumab).

Как се използва Avastin?

Avastin се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се наблюдава от лекар с опит

в използването на лечения на рак.

Avastin се предлага под формата на концентрат за приготвяне на разтвор за инфузия (вливане)

във вена. Първата инфузия на Avastin трябва да е с продължителност 90 минути и ако тя бъде

понесена добре, следващите могат да се прилагат по-бързо. Дозата е между 5 и 15 mg на

килограм телесно тегло на всеки две или три седмици в зависимост от вида на лекувания рак.

Лечението продължава, докато пациентът няма повече полза от него. Лекарят може да реши да

прекъсне или да спре лечението, ако при пациента настъпят някои нежелани лекарствени

реакции.

Как действа Avastin?

Активното вещество в Avastin, бевацизумаб, е моноклонално антитяло (вид протеин), разработено

с цел да разпознава и да се свързва със съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) — протеин,

който циркулира в кръвта и предизвиква растеж на кръвоносните съдове. Като се свързва с VEGF,

Avastin спира неговия ефект. В резултат на това раковите клетки не могат да развиват собствено

кръвоснабдяване и са лишени от кислород и хранителни вещества, което помага за забавяне на

растежа на туморите.

Какви ползи от Avastin са установени в проучванията?

В редица проучвания е установено, че Avastin е ефективен за лечение на видовете рак, за които

е одобрен. Във всички проучвания основната мярка за ефективност е общата преживяемост

(колко време живеят пациентите) или преживяемостта без прогресия на заболяването (колко

време живеят пациентите, без да се влоши заболяването им).

Рак на дебелото черво или ректума

При метастатичен рак на дебелото черво или ректума в три основни проучвания установено, че

Avastin, когато се използва заедно с химиотерапия, включваща флуоропиримидин, увеличава

общата преживяемост и преживяемостта без прогресия. Първите две проучвания обхващат

пациенти, чието метастатично заболяване се лекува за пръв път (първа линия на лечение): в

първото проучване (923 пациенти) средната обща преживяемост е 20,3 месеца при пациенти, на

които допълнително се прилага Avastin, и 15,6 месеца при тези, които получават самостоятелна

химиотерапия; във второто проучване при 1 401 пациенти преживяемостта без прогресия е 9,4

месеца при пациенти, на които допълнително се прилага Avastin, и 8,0 месеца при тези, които

получават самостоятелна химиотерапия. Третото проучване обхваща 829 пациенти с неуспешно

предходно лечение, включващо флуоропиримидин и иринотекан. Общата преживяемост е 12,9

месеца при пациенти, на които допълнително се прилага Avastin, и 10,8 месеца при пациенти,

които получават самостоятелна химиотерапия.

Avastin

EMA/302947/2017

Страница 3/4

Рак на гърдата

При метастатичен рак на гърдата в две основни проучвания е установено, че Avastin увеличава

преживяемостта без прогресия. В първото проучване (722 пациенти) преживяемостта без

прогресия е 11,4 месеца при пациенти, получаващи Avastin заедно с паклитаксел, в сравнение с

5,8 месеца при тези, които получават паклитаксел самостоятелно. Във второто проучване (1 237

пациенти), когато Avastin е добавен към капецитабин, средната преживяемост без прогресия е 8,6

месеца в сравнение с 5,7 месеца при тези, които приемат капецитабин с плацебо.

Недребноклетъчен рак на белия дроб

При авансирал, метастатичен или рецидивиращ рак на белия дроб в едно проучване при 878

пациенти е установено, че Avastin плюс химиотерапия на базата на платина увеличава общата

преживяемост: средната обща преживяемост е 12,3 месеца при пациентите, приемащи Avastin

заедно с химиотерапия на базата на платина, и 10,3 месеца при тези, които получават

самостоятелна химиотерапия.

При пациенти с определен подтип на недребноклетъчен рак на белия дроб с активиращи

мутации на гена EGFR в едно проучване при 152 пациенти е установено, че Avastin плюс

ерлотиниб увеличава преживяемостта без прогресия: пациентите на Avastin плюс ерлотиниб

имат средно 16,0 месеца преживяемост без прогресия в сравнение с 9,7 месеца при

пациентите, получаващи ерлотиниб самостоятелно.

Рак на бъбреците

При авансирал или метастатичен рак на бъбреците в едно проучване при 649 пациенти е

установено, че Avastin плюс интерферон алфа-2а увеличава преживяемостта без прогресия:

средната преживяемост без прогресия е 10,2 месеца при пациентите, получаващи Avastin плюс

интерферон алфа-2а, и 5,4 месеца при тези, които получават интерферон алфа-2а.

Рак на яйчниците, маточната тръба и перитонеума

Новодиагностицирано заболяване (включително авансирало заболяване, първа линия на

лечение): при новодиагностициран рак на яйчниците, маточната тръба и перитонеума в две

основни проучвания, обхващащи 3 401 пациенти, е установено, че Avastin в комбинация с

карбоплатин и паклитаксел увеличава преживяемостта без прогресия: средната преживяемост

без прогресия е 19,3 месеца при пациентите, които получават допълнително Avastin, спрямо

16,9 месеца при тези на карбоплатин и паклитаксел самостоятелно в едното проучване и 14,7

месеца спрямо 10,6 месеца във второто проучване.

Рецидивиращо заболяване: проведени са три проучвания с Avastin при рецидивиращ рак на

яйчниците, маточната тръба и перитонеума при общо 1 518 пациенти. Първите две

проучвания включват пациенти, чието раково заболяване се е завърнало 6 месеца или повече

след предходно лечение („заболяване, чувствително към платина“), а третото проучване е при

пациенти с по-агресивен рак, който се е завърнал в рамките на 6 месеца след предходно

лечение („заболяване, резистентно към платина“). В първото проучване средната

преживяемост без прогресия е 12,4 месеца, когато Avastin се добавя към карбоплатин и

гемцитабин, в сравнение с 8,4 месеца при добавяне на плацебо. Във второто проучване

общата преживяемост при пациенти, на които се прилага Avastin в комбинация с карбоплатин

и паклитаксел, е 42,6 месеца в сравнение с 37,3 месеца при пациентите, лекувани само с

карбоплатин и паклитаксел. В третото проучване при пациенти с по-агресивен рак

преживяемостта без прогресия е 6,7 месеца, когато Avastin е добавен към паклитаксел,

Avastin

EMA/302947/2017

Страница 4/4

топотекан или пегилиран липозомен доксорубицин, в сравнение с 3,4 месеца, когато тези

химиотерапии са прилагат самостоятелно.

Рак на шийката на матката

При рак на шийката на матката в едно основно проучване, обхващащо 452 пациенти с авансирал

персистентен, рецидивиращ или метастатичен рак на шийката на матката, е установено, че

Avastin увеличава общата преживяемост. Проучването сравнява ефекта от добавянето на Avastin

към химиотерапия с употреба на паклитаксел и цисплатин или топотекан с резултатите при

пациенти, на които е приложена само химиотерапия.

Резултатите показват, че средната обща преживяемост е 16,8 месеца при химиотерапия,

включваща Avastin, в сравнение с 12,9 месеца при самостоятелна химиотерапия. Като се вземе

предвид видът химиотерапия, при пациентите, на които е приложено лечение на базата на

цисплатин, се наблюдава тенденция да живеят с 2 месеца по-дълго в сравнение с онези, на които

е приложено лечение на базата на топотекан, независимо от прилагането на Avastin като част от

лечебните режими.

Какви са рисковете, свързани с Avastin?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Avastin са хипертония (високо кръвно налягане),

умора или астения (слабост), диария или коремна болка. Най-сериозните нежелани лекарствени

реакции са стомашно-чревни перфорации (дупки в стените на червата), хеморагия (кръвоизлив)

и артериален тромбоемболизъм (съсирек в артериите). За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Avastin, вижте листовката.

Avastin не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

бевацизумаб или към някоя от останалите съставки, към продукти от овариални клетки на

китайски хамстер или към други рекомбинантни антитела. Лекарството не трябва да се дава на

бременни жени.

Защо Avastin е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Avastin са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Avastin?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Avastin, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Avastin

На 12 януари 2005 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Avastin, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Avastin може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Avastin прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация