Avamys

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флутиказон фуроат

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

R01AD12

INN (Международно Name):

fluticasone furoate

Терапевтична група:

Назални препарати, кортикостероиди

Терапевтична област:

Rhinitis, Allergic, Seasonal; Rhinitis, Allergic, Perennial

Терапевтични показания:

Възрастни, юноши (над 12 години) и деца (6-11 години). Avamys е показан за лечение на симптомите на алергичен ринит.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-01-11

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AVAMYS 27,5
МИКРОГРАМА НА ВПРЪСКВАНЕ, СПРЕЙ ЗА
НОС, СУСПЕНЗИЯ
флутиказон фуроат (fluticasone furoate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Avamys и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Avamys
3.
Как да използвате Avamys
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Avamys
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Указания за употреба на спрея за нос
стъпка по стъпка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AVAMYS 27,5 микрограма/впръскване, спрей за
нос, суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяко впръскване доставя 27,5
микрограма флутиказон фуроат (fluticasone
furoate).
Помощни вещества с известно действие
Едно впръскване доставя 8,25 микрограма
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за нос, суспензия
Бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Avamys e показан при възрастни, юноши и
деца (на и над 6 години).
Avamys е показан за лечение на симптомите
на алергичен ринит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни и юноши (12 и повече години)_
_ _
Препоръчваната начална доза е две
впръсквания (27,5 микрограма флутиказон
фуроат на
впръскване) във всяка ноздра веднъж
дневно (обща дневна доза 110
микрограма).
При постигане на задоволителен
контрол върху симптомите доза,
намалена до едно впръскване
дневно във всяка ноздра (обща дневна
доза 55 микрограма) може да е ефективна
за поддържане
на състоянието.
Дозата трябва да се титрира до
най-ниската концентрация, с която се
под
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2022
Листовка Листовка чешки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2022
Листовка Листовка датски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2022
Листовка Листовка немски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2022
Листовка Листовка естонски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2022
Листовка Листовка гръцки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2022
Листовка Листовка английски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-07-2009
Листовка Листовка френски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2022
Листовка Листовка италиански 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-07-2009
Листовка Листовка латвийски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-07-2009
Листовка Листовка литовски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2022
Листовка Листовка унгарски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2022
Листовка Листовка малтийски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-07-2009
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-07-2009
Листовка Листовка полски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2022
Листовка Листовка португалски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-07-2009
Листовка Листовка румънски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2022
Листовка Листовка словашки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2022
Листовка Листовка словенски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-07-2009
Листовка Листовка фински 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2022
Листовка Листовка шведски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2022
Листовка Листовка норвежки 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2022
Листовка Листовка исландски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2022
Листовка Листовка хърватски 29-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите