Arava

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

Sanofi-aventis Deutschland GmbH

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (DMARDS);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 40

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-09-02

Листовка

                78
Б. ЛИСТОВКА
79
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ARAVA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Arava и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Arava
3.
Как да приемате Arava
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Arava
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ARAVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Arava принадлежи към група лекарства,
наречени антир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Arava 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 10 mg лефлуномид
(leflunomide).
_ _
_ _
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 78 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана
таблетка, с отпечатано ZBN от едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лефлуномид е показан за лечение на
възрастни пациенти с:
•
активен ревматоиден артрит като
“болест-модифициращо антиревматично
лекарствено
средство” (БМАЛС),
•
активен псориатичен артрит.
Скорошно или едновременно лечение с
хепатотоксични или хематотоксични
БМАЛС (напр.
метотрексат) може да доведе до
увеличен риск от сериозни нежелани
реакции; следователно,
преди започване на лечението с
лефлуномид, трябва да бъде внимателно
преценено
съотношението полза/риск.
Нещо повече, смяната от лефлуномид на
друго БМАЛС без спазване на
очистващата процедура
(вж. точка 4.4), може да увеличи риска от
сериозни нежелани реакции дор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-03-2022
Листовка Листовка чешки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-03-2022
Листовка Листовка датски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-03-2022
Листовка Листовка немски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-03-2022
Листовка Листовка естонски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-03-2022
Листовка Листовка гръцки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-03-2022
Листовка Листовка английски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-06-2015
Листовка Листовка френски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-03-2022
Листовка Листовка италиански 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-06-2015
Листовка Листовка латвийски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-06-2015
Листовка Листовка литовски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-03-2022
Листовка Листовка унгарски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-03-2022
Листовка Листовка малтийски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-06-2015
Листовка Листовка полски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-03-2022
Листовка Листовка португалски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-06-2015
Листовка Листовка румънски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-03-2022
Листовка Листовка словашки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-03-2022
Листовка Листовка словенски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-06-2015
Листовка Листовка фински 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-03-2022
Листовка Листовка шведски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-03-2022
Листовка Листовка норвежки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-03-2022
Листовка Листовка исландски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-03-2022
Листовка Листовка хърватски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите