Anagrelide Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Anagrelide хидрохлорид

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

L01XX35

INN (Международно Name):

anagrelide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Тромбоцитемия, съществено

Терапевтични показания:

Anagrelide е показан за понижаване на повишени нива на тромбоцитите при значително thrombocythaemia на риска (ет) пациенти, които имат непоносимост към текущата терапия или които да вдигна нивото на тромбоцитите не е намален до приемливо ниво ги сегашната терапия. An at-risk patientAn at-risk essential thrombocythaemia patient is defined by one or more of the following features:>60 years of age ora platelet count >1,000 x 10⁹/l ora history of thrombo-haemorrhagic events.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-02-15

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
АНАГРЕЛИД MYLAN 0,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
анагрелид (аnagrelide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Анагрелид Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Анагрелид Mylan
3.
Как да приемате Анагрелид Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Анагрелид Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНАГРЕЛИД MYLAN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Анагрелид
Mylan
съдържа
активното
вещество
анагрелид.
Анагрел
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Анагрелид Mylan 0,5 mg твърди капсули
Анагрелид Mylan 1 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Анагрелид Mylan 0,5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
анагрелидов хидрохлорид монохидрат,
съответстващ на 0,5 mg
анагрелид (anagrelide).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа
приблизително 59,5 mg лактоза.
Анагрелид Mylan 1 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
анагрелид хидрохлорид монохидрат,
съответстващ на 1 mg
анагрелид (anagrelide).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа
приблизително 119 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Анагрелид Mylan 0,5 mg твърди капсули
Капсула, размер 4 (приблизително 14,3 x 5,3
mm) с непрозрачно бяло тяло и капачe.
Капсулата е
пълна с бял до почти бял прах.
Анагрелид Mylan 1 mg твърди капсули
Капсула, размер 4 (приблизително 14,3 x 5,3
mm) със сиво тяло и капачe. Капсулата е
пълна с бял
до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Анагрелид е показан за намаляване на
повишен брой т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-02-2023
Листовка Листовка чешки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-02-2023
Листовка Листовка датски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-02-2023
Листовка Листовка немски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-02-2023
Листовка Листовка естонски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-02-2023
Листовка Листовка гръцки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-02-2023
Листовка Листовка английски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-02-2018
Листовка Листовка френски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-02-2023
Листовка Листовка италиански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-02-2018
Листовка Листовка латвийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-02-2018
Листовка Листовка литовски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-02-2023
Листовка Листовка унгарски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-02-2023
Листовка Листовка малтийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-02-2018
Листовка Листовка полски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-02-2023
Листовка Листовка португалски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-02-2018
Листовка Листовка румънски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-02-2023
Листовка Листовка словашки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-02-2023
Листовка Листовка словенски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-02-2018
Листовка Листовка фински 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-02-2023
Листовка Листовка шведски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-02-2023
Листовка Листовка норвежки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-02-2023
Листовка Листовка исландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-02-2023
Листовка Листовка хърватски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите