Amyvid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флорбетапир (18F)

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

V09AX05

INN (Международно Name):

florbetapir (18F)

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Радиоюклидно изображение

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Amyvid е радиофармацевтический препаратът е показан за позитронна-емисионна томография (PET) томография на β-амилоид neuritic плътност на плака в мозъка на пациенти с когнитивни нарушения, които се оценяват при болестта на Алцхаймер (Ба) и други причини за когнитивни нарушения. Amyvid трябва да се използва в комбинация с клинична оценка. Отрицателно сканиране показва редки или не плаки, което не е в съответствие с диагноза ад.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-01-14

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
AMYVID 1 900 MBQ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AMYVID 800 MBQ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
флорбетапир (florbetapir) (
18
F)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ПРИЛОЖАТ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар по
нуклеарна
медицина, който ще ръководи
процедурата.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар по
нуклеарна
медицина. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Amyvid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди
използване на Amyvid
3.
Как ще се използва Amyvid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Amyvid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AMYVID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Това лекарство е радиофармацевтичен
продукт, предназначен само за
диагностични цели.
Amyvid съдържа активното вещество
флорбетапир (
18
F).
Amyvid се прилага на възрастни хора,
които имат проблеми с паметта, така 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Amyvid
800 MBq/ml инжекционен разтвор
Amyvid
1 900 MBq/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Amyvid
800 MBq/ml инжекционен разтвор
Всеки милилитър (ml) инжекционен
разтвор съдържа флорбетапир (florbetapir) (
18
F) 800 MBq
към датата и часа на калибриране (time of
calibration, ToC).
Активността на флакон е в диапазона от
800 MBq до 12 000 MBq към ToC.
Amyvid
1 900 MBq/ml инжекционен разтвор
Всеки милилитър (ml) инжекционен
разтвор съдържа флорбетапир (florbetapir) (
18
F) 1 900 MBq
ToC.
Активността на флакон е в диапазона от
1 900 MBq до 28 500 MBq към ToC.
Флуор (
18
F) се разпада до стабилен кислород (
18
O) с полуживот приблизително 110 минути
чрез
позитронно излъчване с енергия 634 keV,
последвано от анихилационно
излъчване на фотони с
енергия 511 keV.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка доза съдържа до 790 mg етанол и 37 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
Amyvid е радиофармацевтик, показан за
позитронно емисио
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-03-2021
Листовка Листовка чешки 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-03-2021
Листовка Листовка датски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-03-2021
Листовка Листовка немски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-03-2021
Листовка Листовка естонски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-03-2021
Листовка Листовка гръцки 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-03-2021
Листовка Листовка английски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-01-2013
Листовка Листовка френски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-03-2021
Листовка Листовка италиански 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-01-2013
Листовка Листовка латвийски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-01-2013
Листовка Листовка литовски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-03-2021
Листовка Листовка унгарски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-03-2021
Листовка Листовка малтийски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-01-2013
Листовка Листовка нидерландски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-01-2013
Листовка Листовка полски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-03-2021
Листовка Листовка португалски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-01-2013
Листовка Листовка румънски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-03-2021
Листовка Листовка словашки 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-03-2021
Листовка Листовка словенски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-01-2013
Листовка Листовка фински 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-03-2021
Листовка Листовка шведски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-03-2021
Листовка Листовка норвежки 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-03-2021
Листовка Листовка исландски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-03-2021
Листовка Листовка хърватски 31-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите