Amlessa 4 mg/5 mg tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Активна съставка:

периндоприл и амлодипин

Предлага се от:

KRKA, d.d. Novo mesto

АТС код:

C09BB4

INN (Международно Name):

perindopril and amlodipine

дозиране:

4 mg/5 mg tablets 

Каталог на резюме:

Amlessa, 4 mg/5 mg tablets x 28; x 30; x 50; x 60; x 100

Дата Оторизация:

2015-06-08

Преглед на историята на документите