Ameluz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

5-аминолевулинова киселина хидрохлорид

Предлага се от:

Biofrontera Bioscience GmbH

АТС код:

L01XD04

INN (Международно Name):

5-aminolevulinic acid hydrochloride

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Keratosis, Actinic; Carcinoma, Basal Cell

Терапевтични показания:

Лечение актинического кератоза лека и средна степен на тежест по лицето и скалпа (Олсен клас 1 и 2; виж раздел 5. 1) и поле cancerization при възрастни. Лечение на повърхностни и/или узелковый базално-клетъчен карцином, подходящи за хирургично лечение поради евентуално лечение на честотата и/или незадоволително козметичен резултат при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-12-13

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AMELUZ 78 MG/G ГЕЛ
5-аминолевулинова киселина (5-aminolaevulinic
acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар. Това включва и
всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ameluz и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ameluz
3.
Как да използвате Ameluz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ameluz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AMELUZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ameluz съдържа активното вещество
5-аминолевулинова киселина. То се
използва за ЛЕЧЕНИЕ
на:
•
леко напипващи се до умерено пл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ameluz 78 mg/g гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам (g) гел съдържа 78 mg
5-аминолевулинова киселина (5-aminolaevulinic
acid ) (под
формата на хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие
Един грам гел съдържа 2,4 mg натриев
бензоат (E211), 3 mg соев фосфатидилхолин и
10 mg
пропиленгликол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Бял до жълтеникав гел
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на актинична кератоза с лека
до умерена тежест (степен по Olsen 1 до 2;
вж. точка 5.1)
и полева канцеризация при възрастни.
Лечение на повърхностен и/или
нодуларен базалноклетъчен карцином,
неподходящ за
хирургично лечение поради възможно
развитие на заболяване, свързано с
лечението, и/или лош
козметичен резултат при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ameluz трябва да се прилага само под на
блюдение на лекар, медицинска сестра
или друг
медицински специалист с опит в
прилагането на фотодинамична терапия.
Дозировка при възрастни
_За лечение на актинична кератоза (АК)_
_на лицето и скалпа_ трябва да се
приложи е
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-03-2022
Листовка Листовка чешки 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-03-2022
Листовка Листовка датски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-03-2022
Листовка Листовка немски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-03-2022
Листовка Листовка естонски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-03-2022
Листовка Листовка гръцки 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-03-2022
Листовка Листовка английски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-03-2020
Листовка Листовка френски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-03-2022
Листовка Листовка италиански 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-03-2020
Листовка Листовка латвийски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-03-2020
Листовка Листовка литовски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-03-2022
Листовка Листовка унгарски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-03-2022
Листовка Листовка малтийски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-03-2020
Листовка Листовка полски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-03-2022
Листовка Листовка португалски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-03-2020
Листовка Листовка румънски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-03-2022
Листовка Листовка словашки 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-03-2022
Листовка Листовка словенски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-03-2020
Листовка Листовка фински 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-03-2022
Листовка Листовка шведски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-03-2022
Листовка Листовка норвежки 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-03-2022
Листовка Листовка исландски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-03-2022
Листовка Листовка хърватски 23-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-03-2020

Преглед на историята на документите