Alkindi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

хидрокортизон

Предлага се от:

Diurnal Europe B.V.

АТС код:

H02AB09

INN (Международно Name):

hydrocortisone

Терапевтична група:

Кортикостероиди за системна употреба

Терапевтична област:

Надбъбречна недостатъчност

Терапевтични показания:

Заместителна терапия надбъбречната недостатъчност при новородени, деца и юноши (от раждането до < 18 години).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-02-09

Листовка

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ALKINDI 0,5 MG ГРАНУЛИ В КАПСУЛИ ЗА ОТВАРЯНЕ
ALKINDI 1 MG ГРАНУЛИ В КАПСУЛИ ЗА ОТВАРЯНЕ
ALKINDI 2 MG ГРАНУЛИ В КАПСУЛИ ЗА ОТВАРЯНЕ
ALKINDI 5 MG ГРАНУЛИ В КАПСУЛИ ЗА ОТВАРЯНЕ
хидрокортизон (hydrocortisone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вашето дете. Не го преотстъпвайте на
други хора.
То може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
тези на детето, на което е предписано
лекарството.
-
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Alkindi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Alkindi
3.
Как да използвате Alkindi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Alkindi
6.
Съдържание на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Alkindi 0,5 mg гранули в капсули за отваряне
Alkindi 1 mg гранули в капсули за отваряне
Alkindi 2 mg гранули в капсули за отваряне
Alkindi 5 mg гранули в капсули за отваряне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Alkindi 0,5 mg гранули в капсули за отваряне
Всяка капсула съдържа 0,5 mg
хидрокортизон (hydrocortisone).
Alkindi 1 mg гранули в капсули за отваряне
Всяка капсула съдържа 1 mg
хидрокортизон (hydrocortisone).
Alkindi 2 mg гранули в капсули за отваряне
Всяка капсула съдържа 2 mg
хидрокортизон (hydrocortisone).
Alkindi 5 mg гранули в капсули за отваряне
Всяка капсула съдържа 5 mg
хидрокортизон (hydrocortisone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули в капсули за отваряне
Гранулите са бели до почти бели и се
съдържат в прозрачна, безцветна
твърда капсула
(размер 00el).
Alkindi 0,5 mg гранули в капсули за отваряне
Върху капсулата има отпечатана с
червено мастило маркировка „INF-0.5“.
Alkindi 1 mg гранули в капсули за отваряне
Върху капсулата има отпечатана със
синьо мастило маркировка „INF-1.0“.
Alkindi 2 mg гранули в капсули за отваряне
Върху капсулата има отпечатана със
зелено мастило марк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-03-2023
Листовка Листовка чешки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-03-2023
Листовка Листовка датски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-03-2023
Листовка Листовка немски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-03-2023
Листовка Листовка естонски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-03-2023
Листовка Листовка гръцки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-03-2023
Листовка Листовка английски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2018
Листовка Листовка френски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-03-2023
Листовка Листовка италиански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2018
Листовка Листовка латвийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2018
Листовка Листовка литовски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-03-2023
Листовка Листовка унгарски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-03-2023
Листовка Листовка малтийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2018
Листовка Листовка полски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-03-2023
Листовка Листовка португалски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2018
Листовка Листовка румънски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-03-2023
Листовка Листовка словашки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-03-2023
Листовка Листовка словенски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2018
Листовка Листовка фински 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-03-2023
Листовка Листовка шведски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-03-2023
Листовка Листовка норвежки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-03-2023
Листовка Листовка исландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-03-2023
Листовка Листовка хърватски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-03-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите