Alisade

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флутиказон фуроат

Предлага се от:

Glaxo Group Ltd.

АТС код:

R01AD12

INN (Международно Name):

fluticasone furoate

Терапевтична група:

Назални препарати

Терапевтична област:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Терапевтични показания:

Възрастни, юноши (над 12 години) и деца (6 - 11 години). Alisade е показан за лечение на симптоми на алергичен ринит.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-10-06

Листовка

                ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ВЕЧЕ НЕ Е
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА
17
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ
СПРЕЙ ЗА НОС/ЕТИКЕТ НА УСТРОЙСТВОТО
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ/ИЩА
НА ВЪВЕЖДАНЕ
Alisade 27,5 микрограма/впръскване, спрей
за нос, суспензия
флутиказон фуроат
2.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
3.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
_ _
_Годен до: {MM/ГГГГ]_
4.
ПАРТИДЕН НОМЕР
_ _
_Партиден № {номер}_
5.
СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ
30 впръсквания
60 впръсквания
120 впръсквания
6.
ДРУГО
ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ВЕЧЕ НЕ Е
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА
18
Б. ЛИС
ТОВКА
ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ВЕЧЕ НЕ Е
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ALISADE 27,5 МИКРОГРАМА НА ВПРЪСКВАНЕ,
СПРЕЙ ЗА НОС, СУСПЕНЗИЯ
флутиказон фуроат (fluticasone furoate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не
го преотстъпвайте на други хора. То
може
да им на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ВЕЧЕ НЕ Е
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ВЕЧЕ НЕ Е
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ALISADE 27,5 микрограма/впръскване
Спрей за нос, суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяко впръскване доставя 27,5
микрограма флутиказон фуроат
_(fluticasone furoate)_
.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за нос, суспензия.
Бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни, юноши (12 и повече годи
ни) и деца (6
- 11 години)
Alisade е показан за лечение на:
•
симптомите на алергичен ринит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Спреят за нос флутиказон фуроат е само
за назално приложение.
За постигане на пълна терапевтична
полза се препоръчва редовна употреба
по схема. Начало на
действието се наблюдава не по-рано от 8
часа след първоначалното прилагане.
Въпрек
и това,
може да са необходими няколко дни за
постиган
е на максимална полза от лечението и
пациентите трябва да са информирани,
че симптомите им ще се подобрят при
продължителен и
редовен прием (вж. точка 5.1).
Продължително
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-03-2010
Листовка Листовка чешки 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-03-2010
Листовка Листовка датски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-03-2010
Листовка Листовка немски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-03-2010
Листовка Листовка естонски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-03-2010
Листовка Листовка гръцки 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-03-2010
Листовка Листовка английски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-06-2009
Листовка Листовка френски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-03-2010
Листовка Листовка италиански 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-06-2009
Листовка Листовка латвийски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-06-2009
Листовка Листовка литовски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-03-2010
Листовка Листовка унгарски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-03-2010
Листовка Листовка малтийски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-06-2009
Листовка Листовка нидерландски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-06-2009
Листовка Листовка полски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-03-2010
Листовка Листовка португалски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-06-2009
Листовка Листовка румънски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-03-2010
Листовка Листовка словашки 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-03-2010
Листовка Листовка словенски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-03-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-06-2009
Листовка Листовка фински 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-03-2010
Листовка Листовка шведски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-03-2010
Листовка Листовка норвежки 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-03-2010
Листовка Листовка исландски 05-03-2010
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-03-2010

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите