Alimta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Mesothelioma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung

Терапевтични показания:

Злокачественный плеврален mesotheliomaAlimta в комбинация с цисплатином е показан за лечение на химиотерапия-наивни пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Не е малък-клетки cancerAlimta на белия дроб в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Алимта включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Алимта включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-09-20

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ALIMTA 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ALIMTA 500 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (рemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява ALIMTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате ALIMTA
3.
Как да използвате ALIMTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ALIMTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АLIMTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ALIMTA е лекарствен продукт, използван за
лечение на рак.
АLIMTA се прилага в комбинация с
цисплатин - друг противораков
лекарствен продукт, като
лечение за злокачествен плеврален
мезотелиом – форма на рак,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ALIMTA 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
ALIMTA 500 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ALIMTA 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед
(pemetrexed), (като пеметрексед динатрий).
_Помощно вещество _
_с известно действие _
Всеки флакон съдържа приблизително 11
mg натрий.
ALIMTA 500 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед
(pemetrexed), (като пеметрексед динатрий).
_Помощно вещество _
_с известно действие _
Всеки флакон съдържа приблизително 54
mg натрий.
След разтваряне (реконституиране) (вж.
точка 6.6) всеки флакон съдържа 25 mg/ml
пеметрексед.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Бял до светложълт или жълтозелен
лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Малигнен плеврален мезотелиом
ALIMTA в комбинация с цисплатин е показан
за лечение на неподлежащ на резекция
малигнен
плеврален мезотелиом при пациенти, на
които до момента не е прилагана
х
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-05-2022
Листовка Листовка чешки 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-05-2022
Листовка Листовка датски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-05-2022
Листовка Листовка немски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-05-2022
Листовка Листовка естонски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-05-2022
Листовка Листовка гръцки 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-05-2022
Листовка Листовка английски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-12-2011
Листовка Листовка френски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-05-2022
Листовка Листовка италиански 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-12-2011
Листовка Листовка латвийски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-12-2011
Листовка Листовка литовски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-05-2022
Листовка Листовка унгарски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-05-2022
Листовка Листовка малтийски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-12-2011
Листовка Листовка нидерландски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-12-2011
Листовка Листовка полски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-05-2022
Листовка Листовка португалски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-12-2011
Листовка Листовка румънски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-05-2022
Листовка Листовка словашки 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-05-2022
Листовка Листовка словенски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-12-2011
Листовка Листовка фински 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-05-2022
Листовка Листовка шведски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-05-2022
Листовка Листовка норвежки 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-05-2022
Листовка Листовка исландски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-05-2022
Листовка Листовка хърватски 03-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-05-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите