Akynzeo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

netupitant, palonosetron хидрохлорид

Предлага се от:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

АТС код:

A04AA

INN (Международно Name):

netupitant, palonosetron

Терапевтична група:

Антиеметични и antinauseants,

Терапевтична област:

Vomiting; Neoplasms; Nausea; Cancer

Терапевтични показания:

Akynzeo is indicated in adults for the: , Prevention of acute and delayed nausea and vomiting associated with highly emetogenic cisplatin based cancer chemotherapy. Профилактика на остра и отсроченной на гадене и повръщане, свързани с умерено emetogenic рак на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-05-27

Листовка

                76
Б
.
ЛИСТОВКА
77
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
AKYNZEO 300 MG/0,5
MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
нетупитант/палоносетрон
(netupitant/palonosetron)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Akynzeo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Akynzeo
3.
Как да приемате Akynzeo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Akynzeo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AKYNZEO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AKYNZEO
Akynzeo съдържа две лекарс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Akynzeo 300 mg/0,5 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 300 mg
нетупитант (netupitant) и палоносетронов
хидрохлорид,
еквивалентен на 0,5 mg палоносетрон
(palonosetron).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 7 mg
сорбитол (E420)
и 20 mg захароза.
Може да съдържа също следи от лецитин,
получен от соя.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Непрозрачна желатинова капсула с
размер „0” (дължина 21,7 mm) с бяло тяло и
капаче с
карамелен цвят с отпечатано „HE1”
върху тялото. Твърдата капсула е
напълнена с три таблетки
и една мека капсула.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Akynzeo е показан при възрастни за:
-
Предотвратяване на остро и забавено
гадене и повръщане, свързани със силно
еметогенна
базирана на цисплатин противоракова
химиотерапия.
-
Предотвратяване на остро и забавено
гадене и повръщане, свързани с умерено
еметогенна противоракова
химиотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Една капсула от 300 mg/0,5 mg трябва да се
прилага
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2023
Листовка Листовка чешки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2023
Листовка Листовка датски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2023
Листовка Листовка немски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2023
Листовка Листовка естонски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2023
Листовка Листовка гръцки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2023
Листовка Листовка английски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-03-2020
Листовка Листовка френски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2023
Листовка Листовка италиански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-03-2020
Листовка Листовка латвийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-03-2020
Листовка Листовка литовски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2023
Листовка Листовка унгарски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2023
Листовка Листовка малтийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-03-2020
Листовка Листовка полски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2023
Листовка Листовка португалски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-03-2020
Листовка Листовка румънски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2023
Листовка Листовка словашки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2023
Листовка Листовка словенски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-03-2020
Листовка Листовка фински 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2023
Листовка Листовка шведски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2023
Листовка Листовка норвежки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2023
Листовка Листовка исландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2023
Листовка Листовка хърватски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите