Airexar Spiromax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

салметерол, флутиказона пропионат

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

R03AK06

INN (Международно Name):

salmeterol xinafoate, fluticasone propionate

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Asthma

Терапевтични показания:

Airexar Spiromax е показан за употреба само при възрастни на възраст над 18 години. AsthmaAirexar Spiromax is indicated for the regular treatment of patients with severe asthma where use of a combination product (inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist) is appropriate:- patients not adequately controlled on a lower strength corticosteroid combination productor- patients already controlled on a high dose inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)Spiromax Airexar е показан за симптоматично лечение на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с ОФВ1.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-08-18

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
AIREXAR SPIROMAX 50 МИКРОГРАМА/500 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ
салметерол/флутиказонов пропионат
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Airexar Spiromax и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Airexar Spiromax
3.
Как да използвате Airexar Spiromax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Airexar Spiromax
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AIREXAR SPIROMAX И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Airexar Spiromax 50 микрограма/500 микрограма
прах за инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка отмерена доза съдържа 50
микрограма салметерол (salmeterol) (под
формата на салметеролов
ксинафоат) и 500 микрограма
флутиказонов пропионат (fluticasone propionate).
Всяка доставена доза (дозата от
мундщука) съдържа 45 микрограма
салметерол (под формата на
салметеролов ксинафоат) и 465
микрограма флутиказонов пропионат.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка доза съдържа около 10 милиграма
лактоза (под формата на монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял прах
Бял инхалатор с полупрозрачно жълто
капаче на мундщука
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Airexar Spiromax е показан за употреба само
при възрастни на 18 години и повече._ _
Астма
Airexar Spiromax е показан за редовно лечение
на пациенти с тежка форма на астма, при
които е
подходящo използването на комбиниран
продукт (инхалаторен кортикостероид и
дългодействащ
β
2
агонист):
-
пациенти, при които не е постигнат
адекватен контрол с комбин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2018
Листовка Листовка чешки 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2018
Листовка Листовка датски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2018
Листовка Листовка немски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2018
Листовка Листовка естонски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2018
Листовка Листовка гръцки 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2018
Листовка Листовка английски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2016
Листовка Листовка френски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2018
Листовка Листовка италиански 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2016
Листовка Листовка латвийски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2016
Листовка Листовка литовски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2018
Листовка Листовка унгарски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2018
Листовка Листовка малтийски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2016
Листовка Листовка полски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2018
Листовка Листовка португалски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2016
Листовка Листовка румънски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2018
Листовка Листовка словашки 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2018
Листовка Листовка словенски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2016
Листовка Листовка фински 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2018
Листовка Листовка шведски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2018
Листовка Листовка норвежки 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2018
Листовка Листовка исландски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2018
Листовка Листовка хърватски 12-10-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-09-2016

Преглед на историята на документите