Afstyla

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лококтоког алфа

Предлага се от:

CSL Behring GmbH

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

lonoctocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Afstyla може да се използва за всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-04

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AFSTYLA 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AFSTYLA 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AFSTYLA 1 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AFSTYLA 1 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AFSTYLA 2 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AFSTYLA 2 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
AFSTYLA 3 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
лоноктоког алфа (рекомбинантен,
едноверижен коагулационен фактор VIII)
(lonoctocog alfa (recombinant, single-chain coagulation factor VIII))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас или на Вашето дете. Не го
преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди,
независимо че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AFSTYLA 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
AFSTYLA 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
AFSTYLA 1 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
AFSTYLA 1 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
AFSTYLA 2 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
AFSTYLA 2 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
AFSTYLA 3 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
AFSTYLA 250 IU
прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
рекомбинантен, едноверижен
коагулационен
фактор VIII (rVIII- SingleChain, INN = лоноктоког
алфа (lonoctocog alfa)). След реконституиране
с 2,5 ml вода за инжекции разтворът
съдържа 100 IU/ml rVIII-SingleChain.
AFSTYLA 500 IU
прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
рекомбинантен, едноверижен
коагулационен
фактор VIII (rVIII- SingleChain, INN = лоноктоког
алфа (lonoctocog alfa)). След реконституиране
с 2,5 ml вода за инжекции разтворът
съдържа 200 IU/ml rVIII-SingleChain.
AFSTYLA 1 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 1 000 IU
рекомбинантен, едноверижен
коагулац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-07-2022
Листовка Листовка чешки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-07-2022
Листовка Листовка датски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-07-2022
Листовка Листовка немски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-07-2022
Листовка Листовка естонски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-07-2022
Листовка Листовка гръцки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-07-2022
Листовка Листовка английски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-03-2017
Листовка Листовка френски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-07-2022
Листовка Листовка италиански 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-03-2017
Листовка Листовка латвийски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-03-2017
Листовка Листовка литовски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-07-2022
Листовка Листовка унгарски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-07-2022
Листовка Листовка малтийски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-03-2017
Листовка Листовка полски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-07-2022
Листовка Листовка португалски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-03-2017
Листовка Листовка румънски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-07-2022
Листовка Листовка словашки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-07-2022
Листовка Листовка словенски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-03-2017
Листовка Листовка фински 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-07-2022
Листовка Листовка шведски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-07-2022
Листовка Листовка норвежки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-07-2022
Листовка Листовка исландски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-07-2022
Листовка Листовка хърватски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите