Afinitor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

еверолимус

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01XE10

INN (Международно Name):

everolimus

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Renal Cell; Breast Neoplasms; Pancreatic Neoplasms

Терапевтични показания:

Хормон-рецептор-положителен-често на гърдата cancerAfinitor е показан за лечение на хормон-рецептор-позитивен HER2/Neu-отрицателен предварителни рак на гърдата, в комбинация с exemestane, в стълб-menopausal жени без симптоматично висцералната патология, след рецидив или прогресия на заболяването след non-steroidal и ABS битор. Нейроэндокринные тумори на панкреаса originAfinitor е показан за лечение на неоперабельной или метастатичен, добре или умерено диференцирани нейроэндокринные тумори на панкреаса произход при възрастни с белег заболяване. Нейроэндокринные тумори на стомашно-чревния тракт или на белите дробове originAfinitor е показан за лечение на неоперабельной или метастатичен добре диференцирани (от клас 1 или от клас 2) излизане от строй нейроэндокринные тумори на стомашно-чревния или белодробен произход при възрастни с белег заболяване. Почечно-клетъчен carcinomaAfinitor е показан за лечение на пациенти с честата почечно-клетъчен карцином, болест на които развивало след обработка на VEGF-таргетной терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-08-02

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Afinitor 2,5 mg таблетки
Afinitor 5 mg таблетки
Afinitor 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Afinitor 2,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 74 mg лактоза.
Afinitor 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 149 mg лактоза.
Afinitor 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 297 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Afinitor 2,5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка, с приблизително 10,1 mm дължина
и 4,1 mm
ширина, със скосени ръбове, без
делителна черта, с гравиран надпис
“LCL” от едната страна и
“NVR” от другата.
Afinitor 5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка, с приблизително 12,1 mm дължина
и 4,9 mm
ширина, със скосени ръбове, без
делителна черта, с гравиран надпис
“5” от едната страна и
“NVR” от другата.
Afinitor 10 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Afinitor 2,5 mg таблетки
Afinitor 5 mg таблетки
Afinitor 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Afinitor 2,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 74 mg лактоза.
Afinitor 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 149 mg лактоза.
Afinitor 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg еверолимус
(everolimus).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 297 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Afinitor 2,5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка, с приблизително 10,1 mm дължина
и 4,1 mm
ширина, със скосени ръбове, без
делителна черта, с гравиран надпис
“LCL” от едната страна и
“NVR” от другата.
Afinitor 5 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
таблетка, с приблизително 12,1 mm дължина
и 4,9 mm
ширина, със скосени ръбове, без
делителна черта, с гравиран надпис
“5” от едната страна и
“NVR” от другата.
Afinitor 10 mg таблетки
Бяла до бледожълта, продълговата
т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2022
Листовка Листовка чешки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2022
Листовка Листовка датски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2022
Листовка Листовка немски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2022
Листовка Листовка естонски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2022
Листовка Листовка гръцки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2022
Листовка Листовка английски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-12-2018
Листовка Листовка френски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2022
Листовка Листовка италиански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-12-2018
Листовка Листовка латвийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-12-2018
Листовка Листовка литовски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2022
Листовка Листовка унгарски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2022
Листовка Листовка малтийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-12-2018
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-12-2018
Листовка Листовка полски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2022
Листовка Листовка португалски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-12-2018
Листовка Листовка румънски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2022
Листовка Листовка словашки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2022
Листовка Листовка словенски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-12-2018
Листовка Листовка фински 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2022
Листовка Листовка шведски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2022
Листовка Листовка норвежки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2022
Листовка Листовка исландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2022
Листовка Листовка хърватски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите