Advate

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Octocog Алфа

Предлага се от:

Takeda Manufacturing Austria AG

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

octocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (вродена дефицит на фактор VІІІ). Advate не съдържа фактор Виллебранда в фармакологично ефективни количества и затова не е посочено в ангиогемофилия .

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-03-02

Листовка

                235
Б. ЛИСТОВКА
236
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ADVATE 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADVATE 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADVATE 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADVATE 1500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADVATE 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ADVATE 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
oктоког алфа (човешки рекомбинантен
коагулационен фактор VIII)
(octocog alfa (recombinant human coagulation factor VIII))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява ADVATE и за какво се
използ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ADVATE 250 IU прах и разтворител за
инжекционeн разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа номинално
количество 250 IU човешки коагулационен
фактор VІІІ
(р-ДНК), октоког алфа (octocog alfa). След
разтваряне всеки ml инжекционeн
разтвор ADVATE
съдържа приблизително 50 IU човешки
коагулационен фактор VІІІ (р-ДНК),
октоког алфа.
Активността (международни единици) се
определя съгласно Европейската
фармакопея
с хромогенна проба. Специфичната
активност на ADVATE е приблизително 4 520-11
300 IU/mg
протеин.
Октоког алфа (човешки коагулационен
фактор VІІІ (р-ДНК)) е пречистен протеин
от 2332 аминокиселини. Той е получен по
рекомбинантна ДНК технология в
овариални клетки
на Китайски хамстер (CHO). Приготвен е
без прибавяне на каквито и да са
протеини от
човешки или животински произход
(екзогенни) в процеса на клетъчно
култивиране,
пречистването или производство на
крайния продукт.
Помощни вещества с известно действие:
Този лекарствен продукт съдържа 0,45 mmol
натрий (10 mg) на флакон
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-11-2023
Листовка Листовка чешки 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-11-2023
Листовка Листовка датски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-11-2023
Листовка Листовка немски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-11-2023
Листовка Листовка естонски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-11-2023
Листовка Листовка гръцки 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-11-2023
Листовка Листовка английски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-01-2018
Листовка Листовка френски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-11-2023
Листовка Листовка италиански 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-01-2018
Листовка Листовка латвийски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-01-2018
Листовка Листовка литовски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-11-2023
Листовка Листовка унгарски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-11-2023
Листовка Листовка малтийски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-01-2018
Листовка Листовка полски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-11-2023
Листовка Листовка португалски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-01-2018
Листовка Листовка румънски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-11-2023
Листовка Листовка словашки 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-11-2023
Листовка Листовка словенски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-01-2018
Листовка Листовка фински 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-11-2023
Листовка Листовка шведски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-11-2023
Листовка Листовка норвежки 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-11-2023
Листовка Листовка исландски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-11-2023
Листовка Листовка хърватски 29-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите