Adjupanrix (previously Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

отделянето на вируса на грип, инактивированные, които съдържат антиген: а/Виетнам/1194/2004 (H5N1) като щам се използва (NIBRG-14)

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемичната ваксина срещу грип трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-10

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ADJUPANRIX, СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
•
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Adjupanrix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да Ви
бъде приложена Adjupanrix
3.
Как се прилага Adjupanrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Adjupanrix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ADJUPANRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ADJUPANRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Adjupanrix, суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Фрагментиран грипен вирус,
инактивиран, съдържащ антиген
*
, еквивалентен на:
A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-14)
3,75 микрограма
**
*
размножен в яйца
**
хемаглутинин (haemagglutinin, HA)
Тази ваксина отговаря на препоръката
на СЗО и на решението на ЕС за
пандемия.
AS03 адювант, съставен от сквален (10,69
милиграма), DL-
α
-токоферол (11,86 милиграма) и
полисорбат 80 (4,86 милиграма).
След смесване на съдържимото на
флаконите със суспензията и емулсията
се получава
многодозова опаковка. За броя на
дозите в един флакон, вижте точка 6.5.
Помощно вещество с известно действие
Ваксината съдържа 5 микрограма
тиомерсал (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия и емулсия за инжекционна
емулсия.
Суспензията е безцветна леко
опалесцираща течност.
Емулсията е белезникава до
жълт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-06-2022
Листовка Листовка чешки 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-06-2022
Листовка Листовка датски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-06-2022
Листовка Листовка немски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-06-2022
Листовка Листовка естонски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-06-2022
Листовка Листовка гръцки 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-06-2022
Листовка Листовка английски 14-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-06-2022
Листовка Листовка италиански 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-06-2022
Листовка Листовка унгарски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-06-2022
Листовка Листовка малтийски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-06-2022
Листовка Листовка португалски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-06-2022
Листовка Листовка словашки 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-06-2022
Листовка Листовка словенски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-06-2022
Листовка Листовка шведски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-06-2022
Листовка Листовка норвежки 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-06-2022
Листовка Листовка исландски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-06-2022
Листовка Листовка хърватски 08-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-06-2022