Actrapid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки инсулин

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AB01

INN (Международно Name):

human insulin (rDNA)

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-10-07

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ACTRAPID 40 IU/ML (МЕЖДУНАРОДНИ ЕДИНИЦИ/ML)
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ВЪВ ФЛАКОН
човешки инсулин (human insulin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ACTRAPID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Actrapid е човешки инсулин с
бързодействащ ефект.
Actrapid се използва за намаляване на
високото ниво на кръвната захар при
пациенти със
захарен диабет (диабет). Диабетът е
заболяване, при което организмът Ви не
произвежда
достатъчно инсулин, за да контролира

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Actrapid 40 международни единици/ml
инжекционен разтвор във флакон
Actrapid 100 международни единици/ml
инжекционен разтвор във флакон
Actrapid Penfill 100 международни единици/ml
инжекционен разтвор в патрон
Actrapid InnoLet 100 международни единици/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена писалка
Actrapid FlexPen 100 международни единици/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Actrapid флакон (40 международни единици/ml
)
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентни на 400
международни единици. 1 ml разтвор
съдържа
40 международни единици човешки
инсулин* (insulin human) (еквивалентни на 1,4
mg).
Actrapid флакон (100 международни единици/ml)
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентни на 1
000 международни единици. 1 ml разтвор
съдържа
100 международни единици човешки
инсулин* (insulin human) (еквивалентни на 3,5
mg).
Actrapid Penfill
1 патрон съдържа 3 ml, еквивалентни на 300
международни единици. 1 ml разтвор
съдържа
100 международни единици човешки
инсулин* (insulin human) (еквивалентни на 3,5
mg).
Actrapid InnoLet/Actrapid FlexPen
1 предварително напълнена писалка
съдържа 3 ml, еквивалентни на 300
междуна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-10-2020
Листовка Листовка чешки 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-10-2020
Листовка Листовка датски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-10-2020
Листовка Листовка немски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-10-2020
Листовка Листовка естонски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-10-2020
Листовка Листовка гръцки 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-10-2020
Листовка Листовка английски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-08-2013
Листовка Листовка френски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-10-2020
Листовка Листовка италиански 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-08-2013
Листовка Листовка латвийски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-08-2013
Листовка Листовка литовски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-10-2020
Листовка Листовка унгарски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-10-2020
Листовка Листовка малтийски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-08-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-08-2013
Листовка Листовка полски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-10-2020
Листовка Листовка португалски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-08-2013
Листовка Листовка румънски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-10-2020
Листовка Листовка словашки 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-10-2020
Листовка Листовка словенски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-08-2013
Листовка Листовка фински 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-10-2020
Листовка Листовка шведски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-10-2020
Листовка Листовка норвежки 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-10-2020
Листовка Листовка исландски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-10-2020
Листовка Листовка хърватски 21-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-10-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите