Activyl

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

индоксакарб

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QP53AX27

INN (Международно Name):

indoxacarb

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди, indoxacarb

Терапевтични показания:

Лечение и предотвратяване на инфекция с бълхи. За кучета и котки: Лечение и профилактика на заразяване с бълхи. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от терапевтична стратегия за алергичен дерматит против бълхи. Развитието на стадиите на бълхи в непосредствената околна среда на домашния любимец се убива след контакт с животни, третирани с Activyl.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-02-18

Листовка

                28
B. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА ЗА:
ACTIVYL СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet Production S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Activyl 100 mg спот-он разтвор за много малки
кучета
Activyl 150 mg спот-он разтвор за малки
кучета
Activyl 300 mg спот-он разтвор за средни
кучета
Activyl 600 mg спот-он разтвор за големи
кучета
Activyl 900 mg спот-он разтвор за много
големи кучета
indoxacarb
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Eдин ml съдържа 195 mg indoxacarb
Една пипета Activyl доставя:
Една доза (ml)
Indoxacarb (mg)
Activyl за много малки кучета (1.5 -6.5 kg)
0.51
100
Activyl за малки кучета (6.6 – 10 kg)
0.77
150
Activyl за средни кучета (10.1 – 20 kg)
1.54
300
Activyl за големи кучета (20.1 – 40 kg)
3.08
600
Activyl за много големи кучета (40.1 – 60 kg)
4.62
900
Съдържа също и isopropyl alcohol 354 mg/ml
Бистър, безцветен до жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Третиране и профилактика срещу
опаразитяване с бълхи (
_Ctenocephalides felis_
). Ефикасността
срещу ново опарази
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Activyl 100 mg спот-он разтвор за много малки
кучета
Activyl 150 mg спот-он разтвор за малки
кучета
Activyl 300 mg спот-он разтвор за средни
кучета
Activyl 600 mg спот-он разтвор за големи
кучета
Activyl 900 mg спот-он разтвор за много
големи кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Активна субстанция:
Eдин ml съдържа 195 mg indoxacarb.
Една еднодозова пипета доставя:
ЕДНА ДОЗА (ML)
INDOXACARB (MG)
Activyl за много малки кучета (1.5 -6.5 kg)
0.51
100
Activyl за малки кучета (6.6 – 10 kg)
0.77
150
Activyl за средни кучета (10.1 – 20 kg)
1.54
300
Activyl за големи кучета (20.1 – 40 kg)
3.08
600
Activyl за много големи кучета (40.1 – 60 kg)
4.62
900
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Isopropyl alcohol 354 mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Бистър, безцветен до жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Третиране и профилактика срещу
опаразитяване с бълхи (
_Ctenocephalides felis_
). Ефикасността
срещу ново опаразитяване с бълхи
продължава 4 седмици след еднократно
приложение.
Развиващ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-04-2019
Листовка Листовка чешки 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-04-2019
Листовка Листовка датски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-04-2019
Листовка Листовка немски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-04-2019
Листовка Листовка естонски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-04-2019
Листовка Листовка гръцки 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-04-2019
Листовка Листовка английски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2011
Листовка Листовка френски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-04-2019
Листовка Листовка италиански 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2011
Листовка Листовка латвийски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2011
Листовка Листовка литовски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-04-2019
Листовка Листовка унгарски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-04-2019
Листовка Листовка малтийски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2011
Листовка Листовка нидерландски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2011
Листовка Листовка полски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-04-2019
Листовка Листовка португалски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2011
Листовка Листовка румънски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-04-2019
Листовка Листовка словашки 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-04-2019
Листовка Листовка словенски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2011
Листовка Листовка фински 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-04-2019
Листовка Листовка шведски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-04-2019
Листовка Листовка норвежки 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-04-2019
Листовка Листовка исландски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-04-2019
Листовка Листовка хърватски 05-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-04-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите