Activyl Tick Plus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

indoxacarb, permethrin

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QP53AC54

INN (Международно Name):

indoxacarb, permethrin

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

перметрин, комбинации, Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди

Терапевтични показания:

Лечение на инфестации с бълхи (Ctenocephalides felis); продуктът има устойчива инсектицидна ефикасност до 4 седмици срещу Ctenocephalides felis. Продуктът има устойчива акарицидна ефикасност до 5 седмици срещу Ixodes ricinus и до 3 седмици срещу Rhipicephalus sanguineus. Едно лечение осигурява репелентна (анти-хранеща) активност срещу пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) за период до 3 седмици.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-01-09

Листовка

                20
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
21
ЛИСТОВКА:
Activyl Tick Plus спот – он разтвор за кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
Intervet International BV
Wim de Korverstraat BV
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville,
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg спот – он разтвор за
за много малки кучета
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg спот – он разтвор
за малки кучета
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg спот – он разтвор
за средни кучета
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg спот – он разтвор
за големи кучета
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg спот – он разтвор
за много големи кучета
Indoxacarb + permethrin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Един (1) ml съдържа 150 mg indoxacarb и 480 mg permethrin
Една пипета Activyl Tick Plus съдържа:
ОБЕМ
(ML)
INDOXACARB
(MG)
PERMETHRIN
(MG)
За много малки кучета (1.2 – 5 kg)
0.5
75
240
За малки кучета (5.1 – 10 kg)
1
150
480
За средни кучета (10.1 – 20 kg)
2
300
960
За големи кучета (20.1 – 40 kg)
4
600
1920
За много големи кучета (40.1 – 60 kg)
6
900
2880
Бистър, безцветен до жълт или кафяво
оцветен разтвор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg спот – он разтвор за
много малки кучета
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg спот – он разтвор
за малки кучета
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg спот – он разтвор
за средни кучета
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg спот – он разтвор
за големи кучета
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg спот – он разтвор
за много големи кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Един (1) ml съдържа
150
mg indoxacarb и 480 mg permethtin
Една еднодозова пипета съдържа:
ОБЕМ В ЕДНА ДОЗА
(ML)
INDOXACARB
(MG)
PERMETHRIN
(MG)
Много малки кучета (1.2 - 5 kg)
0.5
75
240
Малки кучета (5.1 - 5 kg)
1
150
480
Средни кучета (10.1 - 20 kg)
2
300
960
Големи кучета (20.1 - 40 kg)
4
600
1920
Много големи кучета (40.1 - 60 kg)
6
900
2880
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Бистър, безцветен до жълт или кафяво
оцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Третиране на опаразитяване с бълхи (
_Ctenocephalides felis_
); пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2022
Листовка Листовка чешки 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2022
Листовка Листовка датски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2022
Листовка Листовка немски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2022
Листовка Листовка естонски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2022
Листовка Листовка гръцки 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2022
Листовка Листовка английски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-10-2022
Листовка Листовка френски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2022
Листовка Листовка италиански 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-10-2022
Листовка Листовка латвийски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-10-2022
Листовка Листовка литовски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2022
Листовка Листовка унгарски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2022
Листовка Листовка малтийски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-10-2022
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-10-2022
Листовка Листовка полски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2022
Листовка Листовка португалски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-10-2022
Листовка Листовка румънски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2022
Листовка Листовка словашки 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2022
Листовка Листовка словенски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-10-2022
Листовка Листовка фински 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2022
Листовка Листовка шведски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2022
Листовка Листовка норвежки 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2022
Листовка Листовка исландски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2022
Листовка Листовка хърватски 04-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-10-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите