Acticam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Ecuphar

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Противовъзпалителни и противоревматические средства

Терапевтични показания:

Пероральная суспензия:кучета:намаляване на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Разтвор за инжектиране:кучета:намаляване на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Намаляване на следоперативната болка и възпаление след ортопедична и мека тъканна хирургия. Котки:намаляване на постоперативна болка след овариогистерэктомии и малки меки тъкани хирургия.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-12-09

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
14
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
15
ЛИСТОВКА:
ACTICAM 5 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Ecuphar NV
Legeweg 157-i
B-8020 Oostkamp
Белгия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Acticam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки.
Мелоксикам.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТА
Мелоксикам 5 mg/ml.
Етанол 150 mg/ml.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кучета:
Облекчаване на възпалението и болката
както при остри, така и при хронични
мускулно-
скелетни нарушения. Намаляване на
постоперативната болка и възпаление в
резултат на
ортопедична операция и операция на
меките тъкани.
Котки:
Намаляване на постоперативната болка
след овариохистеректомия и по-лека
операция на
меките тъкани.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни и
лактиращи животни.
Да не се използва при животни,
страдащи от гастроинтестинални
смущения като възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Acticam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам 5 mg.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Етанол, безводен 150 mg.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Кучета:
Облекчаване на възпалението и болката
както при остри, така и при хронични
мускулно-
скелетни нарушения. Намаляване на
постоперативната болка и възпаление в
резултат на
ортопедична операция и операция на
меките тъкани.
Котки:
Намаляване на постоперативната болка
след овариохистеректомия и по-лека
операция на
меките тъкани.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни и
лактиращи животни.
Да не се използва при животни,
страдащи от гастроинтестинални
смущения като въ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-03-2021
Листовка Листовка чешки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-03-2021
Листовка Листовка датски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-03-2021
Листовка Листовка немски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-03-2021
Листовка Листовка естонски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-03-2021
Листовка Листовка гръцки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-03-2021
Листовка Листовка английски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-03-2021
Листовка Листовка френски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-03-2021
Листовка Листовка италиански 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-03-2021
Листовка Листовка латвийски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-03-2021
Листовка Листовка литовски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-03-2021
Листовка Листовка унгарски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-03-2021
Листовка Листовка малтийски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-03-2021
Листовка Листовка полски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-03-2021
Листовка Листовка португалски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-03-2021
Листовка Листовка румънски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-03-2021
Листовка Листовка словашки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-03-2021
Листовка Листовка словенски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-03-2021
Листовка Листовка фински 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-03-2021
Листовка Листовка шведски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-03-2021
Листовка Листовка норвежки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-03-2021
Листовка Листовка исландски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-03-2021
Листовка Листовка хърватски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите