Aclasta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

золедронова киселина

Предлага се от:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Osteoporosis; Osteitis Deformans; Osteoporosis, Postmenopausal

Терапевтични показания:

Treatment of osteoporosis: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture, including those with a recent low-trauma hip fracture. Лечение на остеопороза, свързан с дългосрочен системна глюкокортикоидной терапия при жените в менопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. Лечение на болест на Paget на костите.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-04-15

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ACLASTA 5 MG ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
золедронова киселина (Zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Aclasta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Aclasta
3.
Как се прилага Аclasta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aclasta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ACLASTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Aclasta съдържа активното вещество
золедронова киселина. Принадлежи към
група лекарства,
наречени бифосфонати и се използва за
лечение на жени след менопауза и
възрастни мъже с
остеопороза или на остеопороза,
причинена от лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aclasta 5 mg инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка бутилка със 100 ml разтвор съдържа
5 mg золедронова киселина (zoledronic acid)
(като
монохидрат).
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Прозрачен и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остеопороза
•
при жени след менопауза
•
при възрастни мъже
с повишен риск от фрактури,
включително тези, претърпяли наскоро
фрактура на бедрената
кост, причинена от минимална травма.
Лечение на остеопороза, свързана с
продължителна системна
глюкокортикоидна терапия
•
при жени след менопауза
•
при възрастни мъже
с повишен риск от фрактури.
Лечение на болест на Paget при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Преди приложението на Aclasta пациентите
трябва да бъдат добре хидратирани.
Това е от
особено значение при пациентите в
старческа възраст (≥65 години) и при
такива, които
получават диуретична терапия.
Препоръчва с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-12-2023
Листовка Листовка чешки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-12-2023
Листовка Листовка датски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-12-2023
Листовка Листовка немски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-12-2023
Листовка Листовка естонски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-12-2023
Листовка Листовка гръцки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-12-2023
Листовка Листовка английски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2015
Листовка Листовка френски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-12-2023
Листовка Листовка италиански 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2015
Листовка Листовка латвийски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2015
Листовка Листовка литовски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-12-2023
Листовка Листовка унгарски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-12-2023
Листовка Листовка малтийски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2015
Листовка Листовка полски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-12-2023
Листовка Листовка португалски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2015
Листовка Листовка румънски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-12-2023
Листовка Листовка словашки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-12-2023
Листовка Листовка словенски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2015
Листовка Листовка фински 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-12-2023
Листовка Листовка шведски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-12-2023
Листовка Листовка норвежки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-12-2023
Листовка Листовка исландски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-12-2023
Листовка Листовка хърватски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите