Accofil

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
15-02-2022
Активна съставка:
филграстим
Предлага се от:
Accord Healthcare S.L.U.
АТС код:
L03AA02
INN (Международно Name):
filgrastim
Терапевтична група:
Иммуностимуляторы,
Терапевтична област:
Неутропения
Терапевтични показания:
Accofil е показан за намаляване продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), а също и за намаляване продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантацией на костния мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефикасността на Accofil са сходни при възрастни и деца, получаващи цитотоксична химиотерапия. Accofil is indicated for the mobilisation of peripheral blood progenitor cells (PBPCs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤ 0. 5 х 109/Л, И анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация Accofil се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. Acco
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003956
Дата Оторизация:
2014-09-17
EMEA код:
EMEA/H/C/003956

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 15-02-2022
Листовка Листовка
чешки 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 15-02-2022
Листовка Листовка
датски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 15-02-2022
Листовка Листовка
немски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 15-02-2022
Листовка Листовка
естонски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 15-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 15-02-2022
Листовка Листовка
английски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 28-10-2014
Листовка Листовка
френски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 15-02-2022
Листовка Листовка
италиански 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 28-10-2014
Листовка Листовка
латвийски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 28-10-2014
Листовка Листовка
литовски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 15-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 15-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 28-10-2014
Листовка Листовка
нидерландски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 28-10-2014
Листовка Листовка
полски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 15-02-2022
Листовка Листовка
португалски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 28-10-2014
Листовка Листовка
румънски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 15-02-2022
Листовка Листовка
словашки 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 15-02-2022
Листовка Листовка
словенски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 28-10-2014
Листовка Листовка
фински 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 15-02-2022
Листовка Листовка
шведски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 15-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 15-02-2022
Листовка Листовка
исландски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 15-02-2022
Листовка Листовка
хърватски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 28-10-2014

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Accofil 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) инжекционен или инфузионен разтвор в предварително

напълнена спринцовка

филграстим (filgrastim)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Accofil и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Accofil

Как да използвате Accofil

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Accofil

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Accofil и за какво се използва

Какво представлява Accofil

Accofil съдържа активното вещество филграстим. Филграстим е белтък, който се произвежда в

бактерии, наречени

Escherichia coli

чрез рекомбинантна ДНК технология. Той принадлежи към

група белтъци, наречени цитокини, и е много подобен на естествен белтък (гранулоцит-

колониостимулиращ фактор [G-CSF]), произвеждан от Вашето собствено тяло. Филграстим

стимулира костния мозък (тъканта, където се създават кръвните клетки) да произвежда повече

бели кръвни клетки за подпомагане на борбата с инфекциите.

За какво се използва Accofil

Вашият лекар Ви е предписал Accofil, за да се подпомогне Вашия организъм да произвежда

повече бели кръвни клетки. Вашият лекар ще Ви каже защо се лекувате с Accofil. Accofil е от

полза при няколко различни заболявания, които са:

химиотерапия

костномозъчна трансплантация

тежка хронична неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки)

неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки) при пациенти с HIV

инфекция

мобилизация на периферни кръвни стволови клетки (за стимулиране на стволовите клетки

да навлязат в кръвообръщението, за да се съберат и да се използват при костномозъчна

трансплантация).

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Accofil

Не използвайте Accofil

ако сте алергични към филграстим или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да използвате Accofil:

Моля, информирайте Вашия лекар преди да започнете лечение, ако имате:

сърповидноклетъчна анемия, Аccofil може да предизвика сърповидноклетъчна анемия с

криза.

остеопороза (костно заболяване).

Моля, информирайте незабавно Вашия лекар по време на лечението с Accofil, ако:

получите болка в горната лява част на корема, болка под лявата част на гръдния кош или в

горната част на на лявото рамо (това може да са симптоми на уголемена слезка

(спленомегалия) или възможна руптура на слезката.

забележите необичайно кървене или посиняване, което може да бъде [(това може да са

симптоми на понижен брой тромбоцити (тромбоцитопения)] намалена способност на кръвта

да се съсирва.

имате внезапни признаци на алергия, като обрив, сърбеж или уртикария по кожата, подуване

на лицето, устните, езика или други части на тялото, задух, хрипове или затруднено дишане,

тъй като това може да са признаци на тежка алергична реакция.

имате подуване на лицето или глезените, кръв в урината или кафяво оцветяване на урината,

или забележите, че уринирате по-малко от обичайното (гломерулонефрит).

Капачката на иглата на предварително напълнената спринцовка съдържа суха естествена гума

(производно на латекс), която може да предизвика алергична реакция.

Възпаление на аортата (големият кръвоносен съд, който пренася кръвта от сърцето към

останалата част на тялото) се съобщава рядко при раково болни пациенти и при здрави донори.

Симптомите могат да включват треска, коремна болка, неразположение, болка в гърба и

повишени маркери на възпалението. Информирайте Вашия лекар, ако получите тези симптоми.

Загуба на отговор към филграстим

Ако при Вас се получи загуба на отговор или неуспех при поддържане на отговор при лечение

с филграстим, Вашият лекар ще изследва причините за това, включително дали сте развили

антитела, които неутрализират действието на филграстим.

Вашият лекар може да поиска да Ви наблюдава внимателно, вижте точка 4 от листовката.

Ако сте пациент с тежка хронична неутропения, може да сте изложени на риск от развитие на

рак на кръвта (левкемия, миелодиспластичен синдром (МДС). Трябва да разговаряте с лекаря

си за рисковете да развиете злокачествени заболявания на кръвта и какви изследвания трябва да

бъдат направени. Ако развиете или има вероятност да развиете злокачествени заболявания на

кръвта, не трябва да използвате Accofil, освен ако не получите указания за това от лекаря си.

Ако сте донор на стволови клетки, трябва да сте на възраст между 16 и 60 години.

Обърнете специално внимание при употребата на други продукти, които стимулират

белите кръвни клетки

Accofil е представител на група продукти, които стимулират производството на бели кръвни

клетки. Медицинският специалист, който се грижи за Вас, трябва винаги да записва точния

продукт, който използвате.

Други лекарства и Accofil

Вие не трябва да получавате Accofil в последните 24 часа преди и 24 часа след химиотерапията.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Accofil не е проучван при бременни жени.

Важно е да кажете на Вашия лекар, ако:

сте бременна или кърмите;

мислите, че може би сте бременна или

планирате да имате бебе.

Не е известно дали филграстим преминава в кърмата. Ето защо Вашият лекар може да реши, че

не трябва да използвате това лекарство, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Accofil може да повлияе в малка степен способността Ви за шофиране и работа с машини. Това

лекарство може да предизвика замаяност. Препоръчително е да изчакате и да видите как се

чувствате, след като сте приели Accofil преди шофиране или работа с машини.

Accofil съдържа сорбитол и натрий

Това лекарство съдържа сорбитол. Сорбитолът е източник на фруктоза. Ако Вие (или Вашето

дете) имате наследствена непоносимост към фруктоза (ННФ), рядко генетично заболяване, не

трябва да Ви се прилага това лекарство. Пациентите с ННФ не могат да разграждат фруктоза,

което може да причини сериозни нежелани реакции.

Трябва да информирате Вашия лекар, преди да Ви бъде приложено това лекарство, ако Вие

(или Вашето дете) имате ННФ или ако Вашето дете вече не може да приема сладки храни или

напитки, защото му прилошава, повръща или получава неприятни усещания като подуване на

стомаха, коремни спазми или диария

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате Accofil

Винаги използвайте Accofil точно както Ви е казал Вашият лекар. Aко не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Количеството на Accofil , от което имате нужда, ще зависи от заболяването, за което приемате

Accofil и от телесното Ви тегло.

Дозиране

Accofil и неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки), свързана с

химиотерапия

Обичайната доза е 0,5 милиона единици (5 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден.

Например, ако тежите 60 килограма, Вашата дневна доза ще бъде 30 милиона единици

(300 микрограма). Лечението Ви с Accofil обикновено ще продължи около 14 дни. При някои

видове заболявания обаче, може да е необходимо по-продължително лечение до около един

месец.

Accofil и трансплантация на костен мозък

Обичайната начална доза е 1 милион единици (10 микрограма) на килограм телесно тегло всеки

ден, приложени под формата на инфузия. Например, ако тежите 60 килограма, Вашата

ежедневна доза ще бъде 60 милиона единици (600 микрограма). По принцип, първата доза

Accofil ще получите най-малко 24 часа след като Ви е приложена химиотерапия и най-малко

24 часа след като Ви е направена трансплантация на костен мозък. Вашият лекар може след

това да изследва кръвта Ви, за да види колко добре действа лечението и колко дълго трябва да

продължи.

Accofil и тежка хронична неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки)

Обичайната начална доза е между 0,5 милиона единици (5 микрограма) и 1,2 милиона единици

(12 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден като единична доза или разделена на

няколко приема. Вашият лекар може след това да изследва кръвта Ви, за да види колко добре

действа лечението с Accofil и да се намери дозата, която е най-добра за вас. Продължителното

лечение с Accofil е необходимо за намаляване на неутропенията.

Accofil и неутропения (нисък брой на определен вид бели кръвни клетки) при пациенти с HIV

инфекция

Обичайната начална доза е между 0,1 милиона единици (1 микрограм) и 0,4 милиона единици

(4 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден. Вашият лекар може да изследва кръвта Ви

на редовни интервали, за да види колко добре действа лечението с Accofil. След като броят на

белите кръвни клетки се нормализира, може да е възможно да се намали честотата на прилагане

на по-малко от един път на ден. Може да е необходимо продължително лечение с Accofil , за да

се поддържа нормален брой бели кръвни клетки в кръвта Ви.

Accofil и трансплантация на периферни кръвни стволови клетки (стволови клетки, получени от

кръвта, за да се използват при трансплантация на костен мозък)

Ако дарявате стволови клетки за себе си, обичайната доза е 0,5 милиона единици

(5 микрограма) до 1 милион единици (10 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден.

Лечението с Accofil ще продължи до 2 седмици. Вашият лекар ще проследява кръвта Ви, за да

определи най-подходящото време за получаването на стволовите клетки.

Ако дарявате стволови клетки за друг човек, обичайната доза е 1 милион единици

(10 микрограма) на килограм телесно тегло всеки ден. Лечението с Accofil ще продължи 4 до

5 дни. Вашият лекар ще извършва редовни изследвания на кръвта за определяне на най-доброто

време за получаване на стволовите клетки.

Как се прилага Accofil

Това лекарство се прилага чрез инжектиране – чрез интравенозна (i.v.) инфузия (капково) или

чрез подкожна (s.c.) инжекция в тъканта точно под кожата.

Ако получавате това лекарство чрез подкожна инжекция, Вашият лекар може да Ви предложи

да се научите как да си ги поставяте сами. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви даде

инструкции как да правите това (вижте по-долу информация относно инструкциите за

инжектиране на Accofil ). Не се опитвайте да си правите инжекциите сами без това обучение.

Част от информацията,от която се нуждаете, е дадена в края на тази листовка, но правилното

лечение на заболяването Ви изисква тясно и постоянно сътрудничество с Вашия лекар.

Инструкции за самостоятелно инжектиране

Този раздел съдържа информация относно това, как сами да си направите инжекция Accofil.

Важно е да не се опитвате да си правите сами инжекция преди да сте получили специално

обучение от Вашия лекар или медицинска сестра. Ако не сте сигурни относно самостоятелното

инжектиране или имате някакви въпроси, моля поискайте помощ от Вашия лекар или

медицинска сестра.

Как да си поставя сам инжекцията Accofil?

Трябва да си поставите инжекцията точно под кожата. Това се нарича подкожна инжекция.

Необходимо е поставянето на инжекцията да се извършва приблизително по едно и също време

всеки ден.

Това, от което се нуждаете

За да си направите подкожна инжекция се нуждаете от:

предварително напълнена спринцовка Accofil;

тампон, напоен със спирт.

Какво трябва да направя преди да си инжектирам подкожно Accofil?

Уверете се, че капачката на иглата остава на спринцовката до момента, в който сте готови да

инжектирате.

Извадете предварително напълнената спринцовка Accofil от хладилника.

б. Проверете срока на годност върху етикета на предварително напълнената спринцовка (Годен

до:). Не използвайте, ако датата е след последния ден от посочения месец или ако продуктът

е бил държан извън хладилника за повече от 15 дни или е с изтекъл срок.

в. Проверете външния вид на Accofil. Той трябва да представлява бистра и безцветна течност.

Не трябва да го използвате, ако съдържа видими частици.

г. За да Ви е по-малко неприятно, оставете предварително напълнената спринцовка за

30 минути да достигне стайна температура или я задръжте внимателно в ръка за няколко

минути. Не загрявайте Accofil по никакъв друг начин (например не го загрявайте в

микровълнова печка или в гореща вода).

Старателно измийте ръцете си.

Изберете удобно, добре осветено място и поставете всичко необходимо на достъпно

разстояние (предварително напълнената спринцовка Accofil и тампон, напоен със спирт).

Как да подготвя своята инжекция Accofil?

Преди да си инжектирате Accofil, трябва да направите следното:

Не използвайте предварително напълнена спринцовка, ако е била изпусната на твърда

повърхност.

Стъпка 1: Проверете целостта на системата

Уверете се, че системата е със запазена цялост/не е повредена. Не използвайте

продукта, ако преди употреба забележите някакви повреди (счупване на спринцовката

или предпазителя на иглата) или има липсващи компоненти и ако предпазителят на

иглата се намира в позиция, в която обезопасява иглата, както е показано на фигура 9,

защото това показва, че системата вече е използвана. Като цяло, продуктът не трябва да

се използва, ако не отговаря на фигура 1. Ако е така, изхвърлете продукта в контейнер

за биологични (остри) отпадъци.

Фигура 1

Стъпка 2: Отстранете капачката на иглата

Отстранете защитната капачка, както е показано на фигура 2. Хванете тялото на

предпазителя на иглата с едната ръка, като върхът на иглата е насочен далеч от Вас, без

да докосвате буталото. Издърпайте капачката на иглата право напред с другата ръка.

След отстраняване, изхвърлете капачката на иглата в контейнер за биологични (остри)

отпадъци.

Може да забележите малко въздушно мехурче в предварително напълнената

спринцовка. Не е необходимо да отстранявате мехурчето въздух преди да инжектирате.

Инжектирането на разтвора с въздушното мехурче е безвредно.

Спринцовката може да съдържа повече течност, отколкото Ви е необходимо.

Използайте скалата върху резервоара на спринцовката, както следва, за да определите

правилната доза Accofil, която е предписал Вашият лекар. Изтласкайте ненужното

количество течност като натиснете буталото до цифрата (ml) върху спринцовката, която

отговаря на предписаната от Вашия лекар доза.

Проверете отново, за да се уверите, че дозата Accofil в спринцовката е точна.

Сега можете да използвате предварително напълнената спринцовка.

Фигура 2

Къде трябва да си поставя инжекцията?

Най-подходящите места за самостоятелно поставяне на инжекцията са:

горната част на бедрата; и

корема, с изключение на участъка около пъпа (вижте фигура 3)

Фигура 3

Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва и задната част на ръцете Ви (вижте

фигура 4).

Фигура 4

Добре е да променяте мястото на инжектиране всеки ден, за да избегнете риска от болезненост

на местата, където инжектирате.

Стъпка 3: Въведете иглата

- Леко захванете кожна гънка на мястото на инжектиране с една ръка;

- С другата ръка вкарайте иглата на мястото на инжектиране, без да докосвате главата на

буталото (под ъгъл 45-90 градуса) (вижте фигура 6 и 7).

Как да си поставя инжекцията?

Дезинфектирайте мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт и захванете

кожна гънка между палеца и показалеца си, без да притискате (вижте фигура 5).

Фигура 5

Предварително напълнена спринцовка без предпазител за иглата

б. Въведете иглата изцяло в кожата, както е показано от Вашия лекар или медицинска сестра

(вижте фигура 6).

в. Издърпайте леко буталото, за да проверите дали няма прободен кръвоносен съд. Ако видите

кръв в спринцовката, извадете иглата и я поставете на друго място.

Като държите кожата захваната през цялото време, натиснете буталото бавно и равномерно

до инжектиране на цялата доза и до края на хода на буталото. Не отпускайте натиска върху

буталото!

д. Инжектирайте само дозата, предписана от Вашия лекар.

След инжектирането на течността, отстранете иглата, като поддържате натиска върху

буталото и след това отпуснете кожата си.

ж. Поставете използваната спринцовка в контейнера за изхвърляне. Използвайте всяка

спринцовка само за една инжекция.

Фигура 6

Фигура 7

Предварително напълнена спринцовка с предпазител за иглата

Въведете изцяло иглата в кожата, както е показано от Вашия лекар или медицинска сестра

(вижте фигура 7).

Издърпайте леко буталото, за да се уверите, че не сте пробили кръвоносен съд. Ако

забележите кръв в спринцовката, извадете иглата и я въведете в друг участък.

Инжектирайте само дозата, предписана от Вашия лекар като следвате инструкциите по-

долу.

Стъпка 4: Инжектиране

Поставете палеца върху главата на буталото. Натискайки буталото,

притиснете здраво

към

кожата в края на инжектирането, за да е сигурно, че цялото съдържимо на спринцовката е

инжектирано (вижте фигура 8). Дръжте кожата здраво, докато инжектирането приключи.

Фигура 8

Стъпка 5: Защита на иглата

Системата за обезопасяване на иглата ще се активира след като буталото е напълно натиснато:

- Дръжте спринцовката неподвижна и бавно повдигнете палеца си от главата на буталото;

- Буталото ще се движи нагоре заедно с палеца Ви, пружината ще се задейства и иглата ще се

изтегли от мястото на инжектиране в предпазителя на иглата (вижте фигура 9).

Фигура 9

Запомнете

Ако имате някакви проблеми, моля не се страхувайте да помолите Вашия лекар или

медицинската сестра за помощ и съвет.

Изхвърляне на използваните спринцовки

Предпазителят за иглата предпазваот наранявания от убождане след употреба, така че не са

необходими специални предпазни мерки при изхвърляне. Изхвърлете спринцовката, както е

указано от Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Accofil 30

MU/0,5 ml инжекционен или инфузионен разтвор в предварително напълнена

спринцовка

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър от разтвора съдържа 60 милиона единици (MU) (еквивалентни на

600 микрограма [μg]) филграстим (filgrastim).

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 30 MU (еквивалентни на

300 микрограма) филграстим в 0,5 ml инжекционен или инфузионен разтвор.

Филграстим (метионил-човешки гранулоцит-колониостимулиращ фактор) е произведен чрез

рекомбинантна ДНК технология в

Escherichia coli

(BL21).

Помощнo веществo с известно действие

Всеки милилитър от разтвора съдържа 50 mg сорбитол (E420)

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен или инфузионен разтвор

Бистър, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Accofil е показан за намаляване продължителността на неутропенията и честотата на

фебрилната неутропения при пациенти, лекувани с утвърдена цитотоксична химиотерапия по

повод на злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и

миелодиспластичен синдром) и за намаляване продължителността на неутропенията при

пациенти, подложени на миеоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация, за които се приема, че са с повишен риск от продължителна тежка

неутропения. Безопасността и ефикасността на Accofil са сходни при възрастни и деца,

подложени на цитотоксична химиотерапия.

Accofil е показан за мобилизация на периферните кръвни прогениторни клетки (PBPC).

При пациенти, деца или възрастни, с тежка, конгенитална, циклична или идиопатична

неутропения и абсолютен брой неутрофили (АБН) ≤0,5 x 10

/l, и анамнеза за тежки или

рецидивиращи инфекции е показано продължително приложение на Accofil с цел повишаване

на броя на неутрофилите и намаляване на честотата и продължителността на свързаните с

инфекция събития.

Accofil е показан за лечение на персистираща неутропения (АБН по-нисък или равен на

1,0 x 10

/l) при пациенти с напреднала HIVинфекция, с цел намаляване на риска от

бактериални инфекции, когато другите възможности за овладяване на неутропенията са

неподходящи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Accofil трябва да се прилага само в сътрудничество с онкологичен център, който

има опит в лечението с гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF) и хематологичен

опит и разполага с необходимите диагностични средства. Процедурите на мобилизиране и

афереза трябва да се провеждат в сътрудничество с онкохематологичен център, който има

достатъчен опит в тази област, и в който може коректно да се проведе проследяването на

хематопоетичните прогениторни клетки.

Дозировка

Утвърдена цитотоксична химиотерапия

Препоръчителната доза филграстим е 0,5 MU/kg/ден (5 микрограма/kg/ден). Първата доза

Accofil не трябва да се прилага по-рано от 24 часа след цитотоксичната химиотерапия. В

рандомизирани клинични изпитвания се използва подкожно доза 230 микрограма/m

/ден (от

4,0 до 8,4 микрограма/kg/ден).

Ежедневното приложение на филграстим трябва да продължи до преминаване над очакваната

стойност за максималния спад на неутрофилите (надир) и до възстановяване на броя на

неутрофилите в границите на нормата. След утвърдена химиотерапия за солидни тумори,

лимфоми и лимфоидна левкемия се очаква, че продължителността на лечението за постигане

на тези критерии ще бъде до 14 дни. След индукционно и консолидиращо лечение за остра

миелоидна левкемия продължителността на лечението може да бъде значително по-голяма (до

38 дни) в зависимост от типа, дозата и схемата на приложената цитотоксична химиотерапия.

При пациентите, лекувани с цитотоксична химиотерапия, обикновено се установява преходно

повишаване на броя на неутрофилите 1-2 дни след започването на лечението с филграстим. За

стабилен терапевтичен отговор обаче, терапията с филграстим не трябва да се преустановява

преди преминаване над очакваната стойност за максималния спад на неутрофилите (надир) и

преди възстановяване на броя на неутрофилите в границите на нормата. Не се препоръчва

преждевременно преустановяване на лечението с филграстим, преди необходимото време за

преминаване над очакваната стойност за максималния спад на неутрофилите (надир).

При пациенти, лекувани с миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация

Препоръчителната начална доза филграстим е 1,0 MU/kg/ден (10 микрограма/kg/ден). Първата

доза филграстим трябва да се приложи най-малко 24 часа след цитотоксична химиотерапия и

най-малко 24 часа след костномозъчна инфузия.

След преминаване над стойността за максималния спад на неутрофилите (надир), дневната

доза филграстим трябва да бъде титрирана в зависимост от неутрофилния отговор, както

следва:

Брой неутрофили

Корекция на дозата филграстим

> 1,0 x 10

/l за 3 последователни дни

Да се намали до 0,5 MU (5 µg)/kg/ден

След това, ако АБН остане > 1,0 x 10

/l за

3 последователни дни

Да се спре прилагането на филграстим

Ако АБН спадне до < 1,0 x 10

/l по време на периода на лечение, дозата филграстим трябва

да се повиши отново в съответствие с описаните по-горе стъпки

ANC = абсолютен брой неутрофили

За мобилизиране на периферните кръвни прогениторни клетки (PBPC) при пациенти,

подложени на миелосупресивна или миелоаблативна терапия, последвана от автоложна

трансплантация на PBPC

Препоръчителната доза филграстим за мобилизиране на PBPC, ако се използва като

монотерапия, е 1,0 MU (10 µg)/kg/ден за 5-7 последователни дни. Време на извършване на

левкафереза: 1 или 2 левкаферези в дни 5 и 6, които често са достатъчни. При други

обстоятелства е възможно да са необходими допълнителни левкаферези. Прилагането на

филграстим трябва да се продължава до последната левкафереза.

Препоръчителната доза филграстим за мобилизиране на PBPC след миелосупресивна

химиотерапия е 0,5 MU (5 µg)/kg/ден, приложена ежедневно от първия ден след края на

химиотерапията до преминаване над очакваната стойност за максималния спад на

неутрофилите (надир) и до възстановяване на броя на неутрофилите в границите на нормата.

Левкаферезата трябва да се извършва в периода, когато АБН се увеличи от < 0,5 x 10

/l до >

5,0 x 10

/l. При пациенти, които не са били подложени на тежка химиотерапия, често е

достатъчна една левкафереза. При други обстоятелства се препоръчват допълнителни

левкаферези.

За мобилизация на PBPC при здрави донори, преди алогенна трансплантация на PBPC

За мобилизация на PBPC при здрави донори, филграстим трябва да се прилага в доза 1,0 MU

(10 µg)/kg/ден в продължение на 4-5 последователни дни. Левкаферезата трябва да започне на

5-ия ден и при необходимост да продължи до 6-ия ден с цел набавянето на 4 x 10

CD34

клетки/kg телесно тегло на пациента.

При пациенти с тежка хронична неутропения (ТХН)

Конгенитална неутропения

Препоръчителната начална доза е 1,2 MU (12 µg)/kg/ден, приложена като единична доза или

разделена на няколко апликации.

Идиопатична или циклична неутропения

Препоръчителната начална доза е 0,5 MU (5µg)/kg/ден, приложена като единична доза или

разделена на няколко апликации.

Коригиране на дозата

Филграстим трябва да се прилага ежедневно чрез подкожна инжекция, докато броят на

неутрофилите достигне 1,5 x 10

/l и може да се поддържа над това ниво. След постигане на

отговора е необходимо установяване на минималната ефективна доза за поддържането на това

ниво. Необходимо е дългосрочно ежедневно приложение за поддържане на адекватен брой на

неутрофилите. След една до две седмици лечение началната доза може да бъде удвоена или

намалена наполовина в зависимост от отговора на пациента. След това, дозата може да бъде

индивидуално адаптирана на всеки 1-2 седмици с цел поддържане на средния брой на

неутрофилите между 1,5 x 10

/l и 10 x 10

/l. Може да се обмисли ускорена схема за

повишаване на дозата при пациенти с тежки инфекции. При клиничните изпитвания 97% от

пациентите с клиничен отговор демонстрират пълно повлияване при доза ≤ 24 µg/kg/ден. Не е

установена безопасността на филграстим при дългосрочно прилагане при дози, надвишаващи

24 µg/kg/ден) при пациенти с тежка хронична неутропения.

При пациенти с HIV инфекция

За преодоляване на неутропенията

Препоръчителната начална доза филграстим е 0,1 MU (1 µg)/kg/ден, с възходящо титриране

до максимум 0,4 MU (4 µg)/kg/ден, докато нормалният брой неутрофилисе достигне и може да

се поддържа(ANC > 2,0 х 10

/l). В клинични проучвания повече от 90% от пациентите се

повлияват при тези дози, постигайки обратимост на неутропенията с медиана 2 дни.

При малък брой пациенти (< 10%) са били необходими дози до 1,0 MU (10 µg)/kg/ден за

постигане на обратимост на неутропенията.

За поддържане на нормален брой неутрофили

След постигане на обратимост на неутропенията е необходимо установяване на минималната

ефективна доза за поддържането на нормалния брой неутрофили. Препоръчва се начално

коригиране на дозата, целящо промяна на дневната доза с 30 MU (300 µg)/ден. Може да се

наложи допълнително коригиране на дозата, определено от АБН на пациента, с цел

поддържане на броя на неутрофилите > 2,0 x 10

/l. При клинични проучвания е било

необходимо прилагане на 30 MU (300 µg)/ден в 1-7 дни от седмицата за поддържането на АБН

> 2,0 x 10

/l, с медиана на честотата на прилагане 3 дни за седмица. Може да е необходимо

дългосрочно прилагане с цел поддържане на АБН > 2,0 x 10

Специални популации

Старческа възраст

Клиничните изпитвания с филграстим са включвали малък брой пациенти в старческа възраст

и не са провеждани специални проучвания в тази група. По тази причина не могат да бъдат

направени конкретни препоръки за дозировката.

Пациенти с бъбречно увреждане

Проучванията с филграстим при пациенти с тежко увреждане на бъбречната или

чернодробната функция показват сходство на фармакокинетичния и фармакодинамичния

профил с този при здрави индивиди. При тези обстоятелства не се налага коригиране на

дозата.

Педиатрични пациенти с тежка хронична неутропения и злокачествени заболявания

Шестдесет и пет процента от пациентите, изследвани по програмата за проучвания при ТХН,

са били под 18-годишна възраст. Ефикасността на лечението е ясна при тази възрастова група,

в която повечето пациенти са с вродена неутропения. Няма разлики в профилите на

безопасност при педиатрични пациенти, лекувани за тежка хронична неутропения.

Данните от клиничните проучвания при педиатрични пациенти показват, че безопасността и

ефикасността на филграстим са сходни при възрастни и при деца, подложени на цитотоксична

химиотерапия.

Препоръките за дозиране при педиатрични пациенти са същите като тези при възрастни,

подложени на миелосупресивна цитотоксична химиотерапия.

Начин на приложение

Утвърдена цитотоксична химиотерапия

Филграстим може да се прилага като ежедневна подкожна инжекция или ежедневна

интравенозна инфузия, разреден в разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%), с продължителност

30 минути. За допълнителни инструкции относно разреждането преди инфузията вижте

точка 6.6. В повечето случаи се предпочита подкожният начин на приложение. Някои данни

от едно проучване с прилагане на единична доза свидетелстват за това, че е възможно при

интравенозно приложение продължителността на ефекта да е скъсена. Не е изяснено

клиничното значение на тези данни по отношение на многократно прилагане. Изборът на път

на въвеждане зависи от индивидуалния клиничен случай.

Пациенти, лекувани с миелоаблативна терапия, последвана от костномозъчна

трансплантация

Филграстим се прилага като интравенозна краткотрайна инфузия в продължение на 30 минути

или като подкожна или интравенозна непрекъсната инфузия в продължение на 24 часа, и в

двата случая, след разреждане в 20 ml разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%). За допълнителни

инструкции относно разреждането с разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) преди инфузията

вижте точка 6.6.

При пациенти за мобилизизация на PBPC

Филграстим за мобилизация на PBPC, когато се използва самостоятелно

Филграстим може да се прилага като 24-часова подкожна инфузия или подкожна инжекция.

За инфузии филграстим трябва да се разреди в 20 ml разтвор на глюкоза 5% (вж. точка 6.6).

Филграстим за мобилизация на PBPC след миелосупресивна химиотерапия

Филграстим трябва да се прилага чрез подкожна инжекция.

Филграстим за мобилизация на PBPC при здрави донори преди алогенна трансплантация на

PBPC

Филграстим трябва да се прилага чрез подкожна инжекция.

При пациенти с тежка хронична неутропения (ТХН)

Вродена, идиопатичнаили циклична неутропения; филграстим трябва да се прилага чрез

подкожна инжекция.

При пациенти с HIV инфекция

За преодоляване на неутропенията и поддържане нанормален брой неутрофили при пациенти

с HIV инфекция филграстим се прилага подкожно.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното(ите) вещество(а) или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследяемост

С цел да се подобри проследяемостта на гранулоцит-колониостимулиращите фактори

(G-CSF), търговското име на прилагания продукт трябва да бъде ясно записано в картона на

пациента.

Специални предупреждения и предпазни мерки при всички показания

Филграстим не трябва да се използва за повишаване на дозата на цитотоксичната

химиотерапия над утвърдените схеми на прилагане.

Филграстим не трябва да се прилага при пациенти с тежка вродена неутропения, при които се

развива левкемия или има данни за еволюция на левкемията.

Свръхчувствителност

Свръхчувствителност, включително анафилактични реакции, възникващи при

първоначалното или последващо лечение, са съобщавани при пациенти, лекувани с

филграстим. Преустановете окончателно прилагането на филграстим при пациенти с

клинично значима свръхчувствителност. Не прилагайте филграстим при пациенти с анамнеза

за свръхчувствителност към филграстим или пегфилграстим.

Имуногенност

Както при всички терапевтични протеини, съществува вероятност за имуногенност. Степента

на образуване на антитела спрямо филграстим обикновено е ниска. Свързващи антитела се

появяват, както се очаква при всички биологични продукти; към настоящия момент обаче, те

не са свързани с неутрализираща активност.

Специални предупреждения при пациенти с остра миелоидна левкемия (ОМЛ)

Злокачествен клетъчен растеж

G-CSF може да стимулира растежа на миелоидни клетки

in vitro

и подобни ефекти могат да се

наблюдават при някои немиелоидни клетки

in vitro

Миелодиспластичен синдром или хронична миелоидна левкемия

Не са установени безопасността и ефикасността на прилагането на филграстим при пациенти

с миелодиспластичен синдром или хронична миелогенна левкемия. По тази причина

филграстим не е показан за употреба при тези заболявания. Особено внимание е необходимо

при диагностичното разграничаване на бластната трансформация при хроничната миелоидна

левкемия от остра миелоидна левкемия.

Остра миелоидна левкемия

Поради ограничените данни за безопасност и ефикасност при пациенти с вторична ОМЛ,

филграстим трябва да се прилага с повишено внимание. Не са установени безопасността и

ефикасността на приложението на филграстим при пациенти с

de novo

ОМЛ под 55-годишна

възраст с добри цитогенетични показатели [t(8;21), t(15;17) и inv(16)].

Други специални предпазни мерки

Остеопороза

При продължително лечение с филграстим за повече от 6 месеца може да има показания за

проследяване на костната плътност при пациенти, страдащи от остеопоротични заболявания

на костите.

Белодробни нежелани реакции

Има съобщения за нежелани лекарствени реакции от страна на белите дробове и по-конкретно

интерстициална пневмония след прилагане на G-CSF. Възможно е пациентите с анамнеза за

скорошни белодробни инфилтрати или пневмония да са изложени на по-висок риск. Появата

на белодробни симптоми като кашлица, повишена температура и диспнея, придружени от

рентгенологични находки за белодробна инфилтрация и влошаване на белодробните функции

могат да бъдат предварителни белези на остър респираторен дистрес синдром при възрастни

(ARDS). При тези случаи лечението с филграстим трябва да бъде прекратено и да се приложи

подходяща терапия.

Синдром на нарушена капилярна пропускливост

За синдрома на нарушена капилярна пропускливост е съобщено след прилагане на

гранулоцитен колониостимулиращ фактор и се характеризира с хипотензия,

хипоалбуминемия, едем и хемоконцентрация. Пациентите, които развиват симптоми на

синдрома на нарушена капилярна пропускливост, трябва да се наблюдават внимателно и да

получат стандартно симптоматично лечение, което може да включва необходимостта от

интензивна терапия (вижте раздел 4.8).

Гломерулонефрит

Съобщава се за гломерулонефрит при пациенти, получаващи филграстим и пегфилграстим.

Обикновено събитията на гломерулонефрит отзвучават след намаляване на дозата или

прекратяване на лечението с филграстим или пегфилграстим. Препоръчва се наблюдение на

резултатите от изследванията на урината.

Специални предпазни мерки при пациенти с ракови заболявания

Спленомегалия и руптура на слезката

След прилагане на филграстим се съобщава за нечести случаи на спленомегалия и руптура на

слезката. Някои случаи на руптура на слезката са с фатален изход. Лицата, приемащи

филграстим, които съобщават за болка в лявата горна част на корема и/или в горната част на

рамото, трябва да се изследват за увеличен далак или руптура на слезката.

Наблюдавано е, че

намаляването на дозата на филграстим забавя или спира прогресията на уголемяване на

слезката при пациенти с тежка хронична неутропения, а при 3% от пациентите е необходима

спленектомия.

Левкоцитоза

При по-малко от 5% от пациентите, получаващи филграстим при дози, надвишаващи

0,3 MU/kg/ден (3 микрограма/kg/ден), е наблюдаван брой на белите кръвни клетки, равен или

надвишаващ 100 x 10

/l. Не са съобщавани нежелани ефекти, пряко дължащи се на тази степен

на левкоцитоза. Поради възможните рискове, свързани с тежка левкоцитоза обаче, по време

на терапията с филграстим трябва периодично да се изследва броят на белите кръвни клетки.

Ако броят на левкоцитите надхвърли 50 x 10

/l след очаквания максимален спад (надир),

приемът на филграстим трябва незабавно да се прекрати. Ако обаче по време на лечението с

филграстим за мобилизация на PBPC броят на левкоцитите се увеличи до > 70 x 10

/l, приемът

на филграстим трябва се прекрати или дозата му да бъде намалена.

Рискове, свързани с химиотерапия с повишени дози

Специално внимание е необходимо при пациенти, подложени на химиотерапия с високи дози,

защото не е доказано по-добро повлияване на тумора, а увеличените дози на

химиотерапевтичните средства могат да предизвикат повишена токсичност, в това число

сърдечни, белодробни, неврологични и дерматологични реакции (моля вижте информацията

за предписване на конкретното използвано химиотерапевтично средство).

Ефект на химиотерапията върху еритроцитите и тромбоцитите

Само по себе си лечението с филграстим не изключва развитието на тромбоцитопения и

анемия, дължащи се на миелосупресивната химиотерапия. Поради вероятност от приемане на

по-високи дози химиотерапия (напр. пълни дози от предписаната схема), възможно е

пациентът да е изложен на повишен риск от развитието на тромбоцитопения и анемия.

Препоръчва се редовно проследяване на броя на тромбоцитите и хематокрита. Необходимо е

особено внимание, когато се прилагат самостоятелно или в комбинация химиотерапевтични

средства, за които е известно, че причиняват тежка тромбоцитопения.

Установено е, че използването на мобилизирани с филграстим PBPC понижава степента на

задълбочаване и продължителността на тромбоцитопенията след миелосупресивна или

миелоаблативна химиотерапия.

Други специални предпазни мерки

Не са проучвани ефектите на филграстим при пациенти със силно намален брой на

миелоидните прогениторни клетки. Филграстим оказва влияние предимно върху

неутрофилните прекурсори, като предизвиква повишаване на броя на неутрофилите. Затова,

при пациенти с намален брой прекурсори, неутрофилният отговор може да бъде отслабен

(като при тези, подложени на екстензивна лъчетерапия или химиотерапия или тези с туморна

инфилтрация на костния мозък).

Има единични съобщения за съдови нарушения, включително венооклузивна болест и

нарушения в обема на течностите, при пациенти, подложени на химиотерапия с високи дози,

последвана от трансплантция.

Има съобщения за реакция на присадката срещу приемателя (GvHD) и фатални случаи при

пациенти, получаващи G-CSF след алогенна костномозъчна трансплантация (вж. точка 4.8 и

5.1).

Повишената хематопоетична активност на костния мозък в отговор на терапията с растежен

фактор се свързва с преходни патологични находки при образните изследвания на костите.

Това трябва да се има предвид при интерпретацията на резултатите от образните изследвания

на костите.

Специални предпазни мерки при пациенти, подложени на мобилизация на PBPC

Мобилизация на PBPC

Няма проспективни рандомизирани сравнения на двата препоръчителни методи за

мобилизация (само филграстим или в комбинация с миелосупресивна химиотерапия) при една

и съща популация пациенти. Степента на вариация между отделните пациенти и между

лабораторните тестове за CD34

клетки означава, че е трудно пряко сравнение между

различните проучвания. По тази причина е трудно да бъде препоръчан оптимален метод.

Изборът на метод за мобилизация трябва да се обмисли във връзка с общите цели на

лечението за всеки отделен пациент.

Предходна експозиция на цитостатици

Възможно е при пациентите, предварително подложени на много продължителна

миелосупресивна терапия, да не се постигне достатъчна мобилизация на PBPC за достигане на

препоръчителната минимална продукция (2,0 x 10

CD34

клетки/kg) или акцелерация на

тромбоцитното възстановяване до същото ниво.

Някои цитотоксични агенти показват специфична токсичност към хематопоетичния

прогениторен пул и могат да имат нежелан ефект върху прогениторната мобилизация.

Средства като мелфалан, кармустин (BCNU) и карбоплатин, прилагани за продължителни

периоди, преди опитите за мобилизация на прогениторните клетки, могат да снижат

прогениторния прираст. Доказано е обаче, че комбинираното прилагане на мелфалан,

карбоплатин или кармустин (BCNU) едновременно с филграстим е ефективно за

прогениторната мобилизация. При предстояща трансплантация на периферни кръвни

прогениторни клетки се препоръчва планирането на процедура за мобилизация на стволовите

клетки в ранните етапи на лечебния курс на пациента. При такива пациенти трябва да се

обърне особено внимание на броя мобилизирани прогенитори преди прилагането на

химиотерапия с високи дози. Ако прирастът е недостатъчен, измерено според посочените по-

горе критерии, трябва да се търсят алтернативни форми на лечение, които не изискват

подкрепа от страна на прогениторите.

Оценка на продукцията на прогениторни клетки

При оценяване на броя на прогениторните клетки, продуцирани при пациенти, третирани с

филграстим, трябва внимателно да бъде избран методът за количествено определяне.

Резултатите от флоуцитометричния анализ на броя на CD34

клетките варират в зависимост

от точността на използвания метод и следователно резултатите от изследванията в различни

лаборатории трябва да се интерпретират с повишено внимание.

Статистическият анализ на връзката между броя на реинфузираните CD34

клетки и

скоростта на тромбоцитното възстановяване след химиотерапия с високи дози показва

сложна, но непрекъсната връзка.

Препоръката за минимален прираст от ≥ 2,0 x 10

CD34

клетки/kg се основава на публикации

за постигнат резултат на адекватно хематологично възстановяване. Продукции, надвишаващи

този минимален прираст, изглежда корелират с по-бързо възстановяване, докато тези с по-

ниски стойности – с по-бавно възстановяване.

Специални предпазни мерки при здрави донори, подложени на мобилизация на

периферникръвни прогениторни клетки

Мобилизацията на PBPC не води до пряка клинична полза за здравите донори и трябва да се

прилага само за целите на алогенната трансплантация на стволови клетки.

Мобилизацията на PBPC трябва да се обмисля като възможност само при донори, които

отговарят на нормалните клинични и лабораторни критерии за донорство на стволови клетки.

Трябва да се обърне специално внимание на хематологичните показатели и на данните за

инфекциозни заболявания. Не са проучвани безопасността и ефикасността на филграстим при

здрави донори на възраст под 16 години или над 60 години.

Тромбоцитопения

При пациенти, получаващи филграстим, много често се съобщава за тромбоцитопения. По тази

причина броят на тромбоцитите трябва да се проследява стриктно.

Преходна тромбоцитопения (тромбоцити < 100 x 10

/l) след прилагане на филграстим и

левкафереза се наблюдава при 35% от изследваните участници. Сред тях се съобщава за два

случая на тромбоцитен брой < 50 x 10

/l, които се отдават на процедурата на левкафереза. При

необходимост от провеждане на повече от една левкафереза, особено внимание трябва да се

обърне на донорите с тромбоцити < 100 x 10

/l преди левкаферезата; по принцип афереза не

трябва да се провежда при брой на тромбоцитите < 75 x 10

Левкафереза не трябва да се провежда при донори, приемащи антикоагуланти или при такива

с доказани нарушения на хемостазата. Лечението с филграстим трябва да се преустанови или

дозата да се намали, ако броят на левкоцитите нарастне до > 70 x 10

/l. Донорите, приемащи

G-CSF за мобилизация на PBPC, трябва да бъдат проследявани до достигане на нормалните

стойности на хематологичните показатели.

Наблюдавани са преходни цитогенетични отклонения след прилагане на G-CSF при здрави

донори. Значимостта на тези промени не е известна. Не може да бъде обаче изключен рискът

от провокиране на злокачествено миелоидно клониране. Препоръчва се центърът за афереза

да извършва системно регистриране и проследяване на донорите на стволови клетки в

продължение на най-малко 10 години, за да се осигури наблюдение на дългосрочната

безопасност.

Чести, но като цяло асимптомни случаи на спленомегалия и нечести случаи на руптура на

слезката са съобщавани при здрави донори и пациенти след прилагане на G-CSF. Някои от

случаите на руптура на слезката са били фатални. Затова размерът на слезката трябва да се

проследява внимателно (напр. клиничен преглед, ехография). Диагнозата руптура на слезката

трябва да се обмисли при донори и/или пациенти, съобщаващи за болка в лявата горна част на

корема или болка в горната част на рамото.

Приздрави донори диспнея е съобщавана честоидруги белодробнинежелани реакции

(хемоптиза, белодробен кръвоизлив, белодробнаинфилтрацияихипоксия) са съобщавани

нечесто.В случай на съмнение за или на доказани нежелани реакции от страна на белите

дробоветрябва да се обмисли преустановяване на лечението с филграстим и да се приложи

подходящо медицинсколечение.

Специални предпазни мерки при реципиенти на алогенни PBPC, мобилизирани с филграстим

Съвременните данни показват, че имунологичните взаимодействия между алогенните PBPC

присадки и реципиента могат да бъдат свързани с повишен риск от развитие на остра или

хронична реакция на присадката срещу приемателя (GvHD), в сравнение с костномозъчната

трансплантация.

Специални предпазни мерки при пациенти с ТХН

Кръвна картина

При пациенти, получаващи филграстим, често се съобщава за тромбоцитопения. Броят на

тромбоцитите трябва да се проследява стриктно, особено през първите няколко седмици от

лечението с филграстим. Необходимо е периодично прекъсване или намаляване на дозата

филграстим при пациенти, които развиват тромбоцитопения, т.е. броят на тромбоцитите се

задържа постоянно < 100 000/mm

Възможно е възникването на други промени в кръвните клетки, включително анемия и

преходно нарастване на броя на миелоидните прогенитори, което налага стриктно

проследяване на клетъчния брой.

Трансформация в левкемия или миелодиспластичен синдром

Специално внимание е необходимо при диференциалното диагностициране на тежките

хронични неутропении от други хематопоетични заболявания като апластична анемия,

миелодисплазия и миелоидна левкемия. Преди започване на лечението трябва да се проведе

изследване на пълната кръвна картина, включващо диференциално броене и определяне на

броя на тромбоцитите, и оценка на костномозъчната морфология и кариотип.

При клиничните изпитвания при пациенти с тежка хронична неутропения, приемащи

филграстим, се отчита ниска честота (около 3%) на миелодиспластични синдроми (MDS) или

левкемия. Това се наблюдава само при пациенти с конгенитална неутропения. MDS и

левкемията са естествени усложнения на болестта и връзката им с прилагането на филграстим

остава недоказана. При извадка от около 12% от пациентите с нормални цитогенетични

Прочетете целия документ

EMA/612758/2014

EMEA/H/C/003956

Резюме на EPAR за обществено ползване

Accofil

filgrastim

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Accofil. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Accofil.

За практическа информация относно употребата на Accofil пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Accofil и за какво се използва?

Accofil е лекарство, което се използва за стимулиране на производството на бели кръвни клетки в

следните случаи:

за намаляване на продължителността на неутропения (ниски нива на неутрофилите, тип бели

кръвни клетки) и честотата на фебрилната неутропения (неутропения с повишена

температура) при пациенти, подложени на цитотоксична химиотерапия (противораково

лечение, което убива клетките);

за намаляване на продължителността на неутропенията при пациенти, подложени на лечение

за унищожаване на клетки от костния мозък преди костномозъчна трансплантация (напр. при

някои пациенти с левкемия), ако пациентите са изложени на риск от тежка хронична

неутропения;

за подпомагане на освобождаването на клетки от костния мозък при пациенти, на които

предстои да станат донори на кръвни стволови клетки за трансплантация;

за повишаване на броя на неутрофилите и намаляване на риска от инфекции при пациенти с

неутропения, които имат анамнеза за тежки рецидивиращи инфекции;

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

за лечение на персистираща неутропения при пациенти с напреднала инфекция с човешки

имунодефицитен вирус (ХИВ) за намаляване на риска от бактериални инфекции, когато други

лечения са неподходящи.

Accofil, който съдържа активното вещество филграстим (filgrastim), е "биоподобно лекарство".

Това означава, че Accofil е подобен на биологично лекарство (наричано също „референтно

лекарство“), което вече е разрешено за употреба в Европейския съюз (ЕС). Референтното

лекарство на Accofil е Neupogen. За повече информация относно биоподобните лекарства, вижте

документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Accofil?

Accofil се предлага под формата на инжекционен или инфузионен разтвор (вливане) в

предварително напълнени спринцовки. Прилага се чрез инжектиране под кожата или чрез

инфузия във вената. Accofil се отпуска по лекарско предписание, като лечението трябва да се

провежда в сътрудничество с център за лечение на ракови заболявания.

Начинът на прилагане на Accofil, дозата и продължителността на лечението зависят от

показанията, за които се използва лекарството, от телесното тегло на пациента и отговора към

лечението. Повече информация може да се намери в кратката характеристика на продукта (също

част от EPAR).

Как действа Accofil?

Активното вещество в Accofil, филграстим, е много сходно на човешкия протеин, наречен

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF). Филграстим действа по същия начин като

естествено произведения G-CSF, стимулирайки костния мозък да произвежда повече бели кръвни

клетки. Съдържащият се в Accofil филграстим се произвежда по метод, познат като

"рекомбинантна ДНК технология": от бактерии, в които е въведен ген (ДНК), който ги прави

способни да произвеждат филграстим.

Какви ползи от Accofil са установени в проучванията?

Проведени са проучвания, за да се докаже, че Accofil произвежда сходни с Neupogen нива на

активното вещество в организма и повишава броя на неутрофилите по съпоставим начин.

Accofil е проучен в едно основно проучване при 120 възрастни пациенти от женски пол с рак на

млечната жлеза, лекувани с химиотерапия, за която е известно, че причинява неутропения.

Пациентите са получили химиотерапия в ден 1 от триседмичен цикъл и след това приемат една

доза Accofil на следващия ден и ежедневно в продължение на 14 дни. Основната мярка за

ефективност е продължителността на тежката неутропения. Тежката неутропения продължава

средно 1,4 дни. Това е сравнимо с 1,6 дни и 1,8 дни, съобщени в други проучвания с филграстим,

открити в литературата. Данни от публикувани проучвания показват, че ползите и безопасността

на филграстим са сходни както за възрастни, така и за деца, подложени на лечение с

химиотерапия.

Какви са рисковете, свързани с Accofil?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Accofil (наблюдавана при повече от 1 на 10

пациенти) е мускулно-скелетна болка (болка в мускулите и костите). Други нежелани

лекарствени реакции могат да възникнат при повече от 1 на 10 пациенти в зависимост от

Accofil

EMA/612758/2014

Страница 2/3

заболяването, за което се използва Accofil. За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Accofil, вижте листовката.

Защо Accofil е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че в

съответствие с изискванията на ЕС относно биоподобните лекарства е доказано, че Accofil е със

сравнимо качество, безопасност и ефективност като Neupogen. Следователно CHMP счита, че

както при Neupogen, ползите превишават установените рискове и препоръча Accofil да бъде

разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Accofil?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Accofil се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Accofil, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Accofil:

На 18 септември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Accofil,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Accofil може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. За повече информация относно лечението с Accofil прочетете листовката (също част от

EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 09-2014.

Accofil

EMA/612758/2014

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация