Ablavar (previously Vasovist)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тринатриев гадофосвесет

Предлага се от:

TMC Pharma Services Ltd.

АТС код:

V08CA

INN (Международно Name):

gadofosveset trisodium

Терапевтична група:

Контрастна медия

Терапевтична област:

Магнитна резонансна ангиография

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Ablavar показва контрастни увеличаване на магнитно-резонансната ангиография (CE-MRA) за визуализация на коремната област или на крайниците, съдове само на възрастни, подозрителни или известни заболявания на кръвоносните съдове .

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2005-10-03

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
22
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ABLAVAR 0,25 MMOL/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Гадофосвесет (Gadofosveset)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА ВИ ПРИЛАГАТ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте лекаря
(рентгенолога), който ви е
предписал Ablavar, или персонала на
болницата/центъра за
магнитно-резонансна образна
диагностика.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
рентгенолог.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Ablavar и за какво се
използва
2.
Преди да Ви приложат Ablavar
3.
Как да се използва Ablavar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да се съхранява Ablavar
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ABLAVAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ablavar е инжекционно контрастно
вещество за получаване на по-ясно
диагностично
изображение на кръвоносните съдове на
коремната кухина и крайниците. То е
предназначено за
прилагане само при възрастни.
Ablavar се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ablavar 0,25 mmol/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
1 ml Ablavar инжекционен разтвор съдържа 244
mg (0,25 mmol) тринатриев гадофосвесет
(gadofosveset trisodium) еквивалентен на 227 mg
гадофосвесет.
Всеки флакон от 10 ml разтвор съдържа
общо 2,44 g (2,50 mmol) тринатриев
гадофосвесет
еквивалентен на 2.27g гадофосвесет
Всеки флакон от 15 ml разтвор съдържа
общо 3,66 g (3,75 50 mmol) тринатриев
гадофосвесет
еквивалентен на 3.41g гадофосвесет
Всеки флакон от 20 ml разтвор съдържа
общо 4,88 g (5,00 mmol) тринатриев
гадофосвесет
_ _
еквивалентен на 4.54g гадофосвесет.
_ _
Помощно вещество
Този лекарствен продукт съдържа 6,3 mmol
натрий (или 145 mg) на доза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистра, безцветна до бледожълта
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
Ablavar е предназначен за контрастно
усилване при магнитно-резонансна
ангиография (CE-
MRA) за визуализация на абдоминалните
съдове или съд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-09-2011
Листовка Листовка чешки 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-09-2011
Листовка Листовка датски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-09-2011
Листовка Листовка немски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-09-2011
Листовка Листовка естонски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-09-2011
Листовка Листовка гръцки 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-09-2011
Листовка Листовка английски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-02-2011
Листовка Листовка френски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-09-2011
Листовка Листовка италиански 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-02-2011
Листовка Листовка латвийски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-02-2011
Листовка Листовка литовски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-09-2011
Листовка Листовка унгарски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-09-2011
Листовка Листовка малтийски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-02-2011
Листовка Листовка нидерландски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-02-2011
Листовка Листовка полски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-09-2011
Листовка Листовка португалски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-02-2011
Листовка Листовка румънски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-09-2011
Листовка Листовка словашки 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-09-2011
Листовка Листовка словенски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-09-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-02-2011
Листовка Листовка фински 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-09-2011
Листовка Листовка шведски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-09-2011
Листовка Листовка норвежки 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-09-2011
Листовка Листовка исландски 16-09-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-09-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите